SV

engelska {utrum}

volume_up
1. allmänt
engelska (även: engelska språket)
All kunskap om det engelska språket och det engelska alfabetet har förlorats.
All knowledge of the English language and the English alphabet has been lost.
Eftersom jag har den engelska texten framför mig, läser jag tillägget på engelska.
As I have the English text in front of me, I shall read the addendum in English.
Det skulle vara intressant om vi hade tolkning från engelska till engelska.
It would indeed be exciting if we had interpretation from English to English.
2. "kvinna från England"
engelska

Användningsexempel för "engelska" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEftersom jag har den engelska texten framför mig, läser jag tillägget på engelska.
As I have the English text in front of me, I shall read the addendum in English.
SwedishJean-Pierre, du sa något till mig om den engelska ändringen i fråga om Georgien.
Jean-Pierre, you said something to me about the English amendment on Georgia.
SwedishJag vet inte exakt hur ordspråket lyder på engelska, men ni förstår innebörden.
I do not know exactly if this is the English expression, but you know the meaning.
SwedishI den engelska versionen avser vi farmakologiska och vetenskapliga organisationer.
In the English version we refer to pharmaceutical and scientific organisations.
Swedishskall ersättas med följande mening, som jag även den skall citera på engelska:
 be replaced by the following phrase, which I shall again read out in English:
SwedishEftersom ändringen är av språklig karaktär berör den endast den engelska versionen.
Being of a linguistic nature, this amendment only concerns the English version.
SwedishOm han läser den engelska versionen får han ta del av den egentliga ordalydelsen.
If he reads the English version, he will be able to see what the wording should be.
SwedishSidan finns dock tillgänglig på engelska och på språket som talas i landet du valt.
The Bulgarian educational system falls within the continental European tradition.
Swedish(B5-0203/2002) av Marchiani för UEN-gruppen om tunneln under Engelska kanalen,
(B5-0203/2002) by Mr Marchiani, on behalf of the UEN Group, on the Channel Tunnel;
SwedishDet har jag gjort under den senaste månaden, så jag fortsätter på engelska nu.
I have been doing that for the last month, so I shall now continue in English.
SwedishMen vi behöver också se till att de franska och engelska texterna stämmer överens.
But we also need to ensure that the French and the English texts are the same.
SwedishPunkt 7 i den engelska versionen orsakar ett språkligt problem.
   Mr President, paragraph 7, in the English version, presents a linguistic problem.
SwedishSidan finns dock tillgänglig på engelska och på språket som talas i landet du valt.
At the same time, the number of private institutions of learning has been growing.
SwedishOrdet ” transportation ” är amerikanskt; det engelska ordet är ” transport ”.
The word ‘ transportation ’ is an American word; the English word is ‘ transport’.
SwedishDärför bör man utgå från den engelska versionen av stycke 17 som originalversion.
The English version of paragraph 17 should therefore be taken as authentic.
SwedishVi vill lära oss engelska, franska och kanske kinesiska, och vi är bra på språk."
We want to know English and French and perhaps Chinese, and we're good at languages."
SwedishAll kunskap om det engelska språket och det engelska alfabetet har förlorats.
All knowledge of the English language and the English alphabet has been lost.
SwedishSkall jag tala engelska nu för att ytterligare förvirra tolkarna?
   Mr President, should I now speak in English to further confuse the interpreters?
SwedishJag skulle därför vilja be er att använda den engelska versionen som utgångspunkt.
This is why I would ask you to consider the English version as the original version.
SwedishDen första är att när en fransman talar engelska lämnar ordföranden rummet.
The first is that when a Frenchman speaks English, the President leaves the room.