"energieffektivitet" - Engelsk översättning

SV

"energieffektivitet" på engelska

SV energieffektivitet
volume_up
{utrum}

energieffektivitet
Vi kommer att ha fullständig energieffektivitet och, på ingen tid alls, en exceptionell energieffektivitet.
We will have complete energy efficiency and, in no time, exceptional energy efficiency.
Slutligen är energieffektivitet en annan avgörande faktor för strategin.
Finally, energy efficiency is another crucial element of this strategy.
Handlingsplan för energieffektivitet: att förverkliga möjligheterna (debatt)
Action Plan for Energy Efficiency: Realising the Potential (debate)

Användningsexempel för "energieffektivitet" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVi måste inte tillbaka till grottorna, vi måste framåt till mer energieffektivitet!
We do not have to go back to the caves, but we must advance to better efficiency.
SwedishJag stöder detta betänkande eftersom det understryker behovet av energieffektivitet.
I support this report because it highlights the need to be more efficient with energy.
SwedishJag kommer särskilt att anstränga mig när det gäller energieffektivitet.
It is therefore essentially on the demand side that the EU can and should intervene.
SwedishSom ni vet håller kommissionen också på att förbereda en grönbok om energieffektivitet.
Many of these amendments will strengthen and add coherence to the proposal.
SwedishEn sådan plan leder också till hög energieffektivitet och ren förbränning.
During the recent EU-India Summit, the issue of trade barriers to Scotch whisky was raised.
SwedishI ekodesigndirektivet fastställs tydligt minimikrav på energieffektivitet.
The dynamic setting of minimum efficiency standards is embedded in the Eco-design Directive.
SwedishJag har hört viss kritik om att energieffektivitet inte finns med i den europeiska återhämtningsplanen.
I have heard some criticism that the euro recovery plan is not about efficiency.
SwedishNi kombinerade också energieffektivitet med förnybar energi.
I think we did a good job and I hope that we will see a good vote tomorrow.
SwedishUnder båda toppmötena fördes givande bilaterala diskussioner om energisäkerhet och energieffektivitet.
Both summits included useful bilateral discussions on energy security and efficiency.
SwedishUtan energieffektivitet kommer priserna att bli mycket högre i världen.
Without this, the world will have much higher prices.
SwedishDärför stöder jag åtgärder för ökad energieffektivitet, alternativa och förnybara energikällor och energibesparing.
. Mr President, the current high, unstable oil prices may influence global economic growth.
SwedishFörra veckan offentliggjorde kommissionen en mycket intressant text om bilarnas energieffektivitet i Europa.
The Commission published a very interesting document last week on the efficiency of cars in Europe.
SwedishEnergibevarande och energieffektivitet liksom teknik och innovation är också viktiga faktorer som spelar en central roll.
In 2003, oil products comprised 43 % of total energy consumption in the European Union.
SwedishDet har också blivit mycket viktigare att arbeta för förbättringar när det gäller energieffektivitet och energisparande.
Work on improvements in efficiency and energy savings has also become much more important.
SwedishVad gäller energieffektivitet har vi ett byggnadsdirektiv som håller på att träda i kraft och som bör tillämpas med kraft.
However, in some countries economic measures were taken in respect of the supply of gas.
SwedishI dag fattade kommissionen viktiga beslut om en grönbok om energieffektivitet och en ny marknadsordning för sockermarknaderna.
Yesterday I was in Italy for the inauguration of the European Food Safety Authority.
SwedishJag ska kort kommentera minimikraven på energieffektivitet för energianvändande produkter och även märkningen.
I will comment briefly on minimum efficiency standards for energy-using products, as well as labelling.
SwedishHur ämnar kommissionen se till att EU antar ett bindande mål för energibesparing och energieffektivitet till år 2020?
How will it be ensured that the EU adopts a mandatory 2020 energy saving / efficiency target?
SwedishJag vill särskilt stödja energibesparing framför energieffektivitet: vi vill använda mindre bränsle.
I particularly wish to support the importance of aiming at energy savings over efficiency: we want to use less fuel.
SwedishStörre energieffektivitet kan minska bördan för de mest utsatta konsumenterna och utplåna energifattigdomen.
More efficient energy use may reduce the burden on the most vulnerable consumers and eradicate energy poverty.