"energieffektiv" - Engelsk översättning

SV

"energieffektiv" på engelska

SV energieffektiv
volume_up
{adjektiv}

energieffektiv
Det sjätte är livsmiljö: en energieffektiv, vatteneffektiv föroreningsfri livsmiljö.
The sixth is habitat: an energy-efficient, water-efficient, pollution-free habitat.
Energieffektiv stand-by-utrustning skall främjas med hjälp av Energy Star-märkning.
The energy-star label should help to promote energy efficient standby equipment.
Fördelarna med energieffektiv konsumtion och produktion av el är välkända.
The advantages of energy-efficient consumption and production of electricity are well-known.

Användningsexempel för "energieffektiv" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishAtt vara energieffektiv betyder också att spara energi, något vi i dag inte gör i tillräcklig utsträckning.
Being efficient in energy also means saving energy, which is something we are not doing sufficiently at present.
SwedishDet kommer att göras stora ansträngningar för att främja övergången till en utsläppssnål och energieffektiv ekonomi.
Major effort will be put into promoting the transition to a low-emissions and resource-efficient economy.
SwedishDet andra blocket omfattar länder vars industri är mycket mindre energieffektiv, eftersom den är så koldioxidberoende.
The second bloc comprises countries whose industry is much less efficient in energy terms, as it relies heavily on carbon.
SwedishNy energieffektiv teknik som till exempel väteteknik, fusionsteknik, LED-belysning samt sol- och vindkraft är till exempel viktigt.
New energy efficiency technologies such as hydrogen, fusion, LED light, and solar and wind power are important, for example.
SwedishFör det första: Under G8-mötet nyligen, kom man överens om behovet av att främja energieffektiv och förnybar energi i utvecklingsländerna.
Firstly, the G8 recently reached agreement on the need to promote energy efficiency and renewable energy in developing countries.
SwedishSave II fokuserar på de icke-tekniska elementen och skall hjälpa till med att bygga upp en energieffektiv infrastruktur, och betalar därför inte för investeringar i hårdvara.
SAVE II focuses on the non-technical elements, helping to build energy efficiency infrastructure, and therefore does not pay for hardware investments.
SwedishSymboliseringen av energieffektiv apparatur måste standardiseras så att alla konsumenter, såväl gamla som barn, inser hur mycket ström en viss apparat drar.
Energy efficiency labelling must be standardised in such a way that all consumers of any age, including children and the elderly, understand how much energy a piece of equipment consumes.
SwedishKan kommissionen redogöra för hur mycket Irland och den irländska regeringen har bidragit med i strukturfondsstöd för energieffektiv renovering av det irländska byggnadsbeståndet?
Can the Commission detail how much funding from Ireland, including from the Irish Government, has been received in structural funding for energy efficiency renovation of the Irish building stock?