"energibehov" - Engelsk översättning

SV

"energibehov" på engelska

SV energibehov
volume_up
{neutrum}

energibehov
volume_up
energy demand {substantiv}
Startpunkten måste utgöras av att stärka analysen av energibehov.
The starting point has got to be a strengthening of the analysis of energy demand.
Världens energibehov och koldioxidutsläpp förväntas stiga med 60 procent till 2030.
World energy demand and carbon dioxide emissions are expected to rise by 60 % by 2030.
Världens energibehov och koldioxidutsläpp förväntas stiga med 60 procent till 2030.
World energy demand and carbon dioxide emissions are expected to rise by 60% by 2030.

Användningsexempel för "energibehov" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishFör närvarande svarar fossila bränslen för nästan 85 procent av världens energibehov.
At present, fossil fuels provide for almost 85% of the world's energy needs.
SwedishDe är kraftiga fartyg, ett fartygs energiförbrukning motsvarar en stads energibehov.
They are powerful ships: one ship's energy is equivalent to that used by a whole city.
SwedishKol tillgodoser fortfarande 35 procent av vårt energibehov, men det är inte miljövänligt.
Coal still meets 35 % of our energy needs but it is environmentally unfriendly.
SwedishVi har en plikt att inte låta vårt energibehov hota deras stabilitet.
We have an obligation not to allow our energy needs to threaten their stability.
SwedishKol tillgodoser fortfarande 35 procent av vårt energibehov, men det är inte miljövänligt.
Coal still meets 35% of our energy needs but it is environmentally unfriendly.
SwedishDe är kraftiga fartyg, ett fartygs energiförbrukning motsvarar en stads energibehov.
They are powerful ships: one ship' s energy is equivalent to that used by a whole city.
SwedishNord Stream är en av planerna för att tillfredsställa EU:s energibehov.
The Nord Stream is one of the plans that aim to satisfy the EU's demand for energy.
SwedishDobrogea kommer då att sörja för 50 procent av landets energibehov.
This will enable Dobrogea to supply 50% of national energy consumption.
SwedishEnbart Severnprojektet skulle kunna tillgodose nästan tio procent av Storbritanniens energibehov.
The Severn scheme alone could supply nearly 10% of Britain's energy needs.
SwedishFör det andra har vi också ett växande energibehov inom EU.
Secondly, we also have a growing requirement for energy within the European Union.
SwedishKärnkraftsindustrin ger inte lösningen på EU:s energibehov.
The nuclear industry does not offer the solution for Europe's energy needs.
SwedishHela ökningen av EU:s energibehov kommer i framtiden att täckas av ökad import av gas.
The entire growth in the EU’s energy needs will be covered in the future by increased imports of gas.
SwedishDet är en god nyhet, eftersom man på så sätt tryggar EU-ländernas ökade energibehov.
That is good news, as in that way the EU countries' increased demand for the use of energy is satisfied.
SwedishHela ökningen av EU: s energibehov kommer i framtiden att täckas av ökad import av gas.
The entire growth in the EU’ s energy needs will be covered in the future by increased imports of gas.
SwedishDet är en god nyhet, eftersom man på så sätt tryggar EU-ländernas ökade energibehov.
That is good news, as in that way the EU countries ' increased demand for the use of energy is satisfied.
SwedishDet vill säga, att vi kan öka tillväxten och samtidigt vara i stånd att hejda ett ökat energibehov.
That is, we can grow more and at the same time still contain growth in the demand for energy.
SwedishLåt oss tänka på utvecklingsländerna och deras energibehov.
Let us think about the developing world and the energy needs there.
SwedishOberoende av besparingarna ökar unionens energibehov alltmer i takt med den ekonomiska tillväxten.
The Union's need for energy is only increasing with economic growth, regardless of the savings made.
SwedishOberoende av besparingarna ökar unionens energibehov alltmer i takt med den ekonomiska tillväxten.
The Union' s need for energy is only increasing with economic growth, regardless of the savings made.
SwedishKärnkraften täcker en viktig del av våra energibehov.
Nuclear energy covers a significant fraction of our energy needs.