"ekonomistyrning" - Engelsk översättning

SV

"ekonomistyrning" på engelska

SV

ekonomistyrning {utrum}

volume_up
1. näringsliv
ekonomistyrning
Den högsta tjänstemannen med ansvar för ekonomistyrning vid Regionkommittén ropar på hjälp!
The most senior official responsible for financial control at the Committee of the Regions issues a cry for help!
Är det då klokt att avskaffa förebyggande förhandskontroller genom en oberoende ekonomistyrning?
In such circumstances, is there any sense in abolishing preventive ex ante checks by independent financial control?
Redovisningssystemet SAP R/3 används både för ekonomistyrning och bokföring.
Mr President, as you know, the SAP R/3 accounting system is used both by the financial control services and by the accounting, or bookkeeping, department.
2. bokföring
ekonomistyrning

Användningsexempel för "ekonomistyrning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishParlamentet ville ha en åtskillnad mellan ekonomistyrning och revisionsfunktioner.
Parliament wanted financial inspection and audit functions to be separated.
SwedishJag kommer att bedöma vad vi kan göra mer, samtidigt som vi respekterar behovet av en sund ekonomistyrning.
I will consider what more we can do while respecting the need for sound financial management.
SwedishDen högsta tjänstemannen med ansvar för ekonomistyrning vid Regionkommittén ropar på hjälp!
The most senior official responsible for financial control at the Committee of the Regions issues a cry for help!
SwedishGenom terminen införs en verklig europeisk ekonomistyrning.
It is bringing in genuine European economic governance.
SwedishÄr det då klokt att avskaffa förebyggande förhandskontroller genom en oberoende ekonomistyrning?
In such circumstances, is there any sense in abolishing preventive ex ante checks by independent financial control?
SwedishFörändringarna inom budgetförvaltning och ekonomistyrning skall i hög grad öka möjligheten att göra allt detta.
The changes in financial management and control will greatly enhance the possibility of doing all of that.
SwedishRedovisningssystemet SAP R/3 används både för ekonomistyrning och bokföring.
Mr President, as you know, the SAP R/3 accounting system is used both by the financial control services and by the accounting, or bookkeeping, department.
SwedishDe första positiva effekterna börjar nu märkas inom flera områden, såsom decentraliserad ekonomistyrning eller externa biståndsprogram.
Indeed, there can be no change without comprehensive reform of the structures and apparatus of administration.
SwedishMen jag vill fråga er, herr Santer, vad det är som bör hemlighållas för parlamentet i en intern rapport om ekonomistyrning?
But I ask you, Mr Santer: what is there in an internal report on financial control that needs to be kept secret from Parliament?
SwedishDen nye kommissionsordförandens högsta prioritet bör vara att säkerställa god skötsel och ekonomistyrning inom kommissionen.
The overriding priority of the incoming Commission President should be to ensure good management and financial control within the Commission.
SwedishFör det tredje: När det gäller ekonomistyrning har kommissionen infört helt nya regler och förfaranden för hanteringen av EU-medel.
Third, in the field of financial control, the Commission has completely recast the rules and procedures that govern the management of EU funds.
SwedishSamband, konsekvens och allmängiltigt bra normer i ett decentraliserat system för ekonomistyrning är säkerställt genom en rad åtgärder.
Coherence, consistency and universally good standards in a decentralised system of financial control are guaranteed by a series of measures.
SwedishPolitiken bakom ekonomistyrning och ekonomisk samordning har förändrats och det beror inte bara på att de s.k. federalisterna ville det.
The politics of economic governance and economic coordination have changed and this is not just because the so-called federalists wanted it.
SwedishDe första positiva effekterna börjar nu märkas inom flera områden, såsom decentraliserad ekonomistyrning eller externa biståndsprogram.
The first positive effects are now starting to be felt in several sectors, such as decentralised financial control or external aid programmes.
SwedishMen det är synd att alla är tvungna att göra större ansträngningar på sådana viktiga områden som ekonomiförvaltning och ekonomistyrning.
It is to be regretted, though, that all of them need to make greater efforts in such important areas as financial management and financial control.
SwedishFinns det någon hänvisning till minskat pappersarbete och minskad byråkrati för dem som ansöker om europeiska bidrag medan man samtidigt säkerställer ekonomistyrning?
Is there a reference to cutting down paperwork and bureaucracy for applicants to European funding whilst ensuring financial control?
SwedishHär ger kommissionen fel signaler, till exempel när man döper om Generaldirektoratet för ekonomistyrning till Generaldirektorat för revision.
The Commission is sending out the wrong signals here, by renaming the Directorate-General for Financial Control as the Directorate-General for Audits, for example.
SwedishJag känner inte till någon annan offentlig, eller för den delen privat, verksamhet där 40 procent av arbetsstyrkan är involverad i ekonomistyrning och kontroll.
I do not know of any other public, and least of all private, entity in which 40% of the workforce is involved in financial management and management control.
SwedishJag känner inte till någon annan offentlig, eller för den delen privat, verksamhet där 40 procent av arbetsstyrkan är involverad i ekonomistyrning och kontroll.
I do not know of any other public, and least of all private, entity in which 40 % of the workforce is involved in financial management and management control.
SwedishEU är redan aktivt inom ett annat område som ni har nämnt, nämligen den viktiga reformen av de offentliga finanserna, inbegripet ekonomistyrning och revision.
The European Union is already active in another area to which you referred, namely the essential reform of public finances, including financial control and auditing.