"egenart" - Engelsk översättning

SV

"egenart" på engelska

SV egenart
volume_up
{utrum}

1. allmänt

egenart (även: figur, anseende, typ, karaktär)
volume_up
character {substantiv}
egenart (även: särprägel)
volume_up
distinctiveness {substantiv}
egenart (även: personlighet, individualitet)
volume_up
individuality {substantiv}
Här försöker vi skydda produkternas egenart och de lokala ingrediensernas unika särdrag.
Here we are trying to protect the individuality of products and the uniqueness of local ingredients.
På nytt offras ett folks egenart, värdighet och hälsa för det högre ekonomiska intresset.
Once again, the individuality, dignity and health of a people are being sacrificed to the higher economic interest.
Trots varje lands och varje samhälles specifika karaktär och egenart finns det gemensamma intressen och utmaningar som vi måste hantera tillsammans.
Despite the specific nature and individuality of each country and each society, common interests and challenges exist that must be faced together.
Landet befinner sig i en något ovanlig situation, eftersom möjligheterna till fiske för fiskare från São Tomé och Príncipe är mycket begränsade på grund av vattnens egenart runt öarna.
It is in a rather unusual position in that the fishing possibilities for the Sao Tomé and Principe fishermen themselves are very limited because of the peculiarities of the waters around the islands.

2. "utmärkande drag"

egenart (även: särprägel)

Synonymer (svenska) till "egenart":

egenart

Användningsexempel för "egenart" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet är ett högtflygande sätt att se på saken, medan vi måste se till kulturell egenart.
This is a grandiose view, whereas we must look towards cultural originality.
SwedishOm man känner sig nedtryckt i sin värdighet och egenart, då leder det till separatism.
If I feel that my dignity and identity are being suppressed, then I turn to separatism.
SwedishDärvid är det angeläget att upprätthålla särskilda, individuella bruk och traditioner och främja deras egenart.
It is important to maintain and promote specific, individual customs and traditions.
SwedishDenna egenart beror sannerligen inte på antalet aktörer, och därför bör inte antalet ökas.
This originality is certainly not achieved through the number of operators, and this should not be increased.
SwedishI avsnitt 17 framhålls kravet på differentierade åtgärder i enlighet med de olika landsbygdsområdenas egenart.
Paragraph 17 calls for a range of measures differing according to the different types of farming regions.
SwedishHär försöker vi skydda produkternas egenart och de lokala ingrediensernas unika särdrag.
But what use will all this valuable work be if, concurrently, we allow GM to infiltrate our crops, and thus our food and produce?
SwedishVårt svar bör alltså utformas med hänsyn till nätets egenart och inte bedömas med strängare krav.
The response should, therefore, reflect the specific characteristics of the Net rather than stipulate stricter standards.
SwedishEU måste enligt min åsikt gripa detta tillfälle att hävda sin kulturella egenart och uppmuntra kreativiteten.
The European Union must, in my opinion, seize this opportunity to assert its cultural uniqueness and encourage creativity.
SwedishUppdraget var inte enkelt eftersom förslaget innebar att det ekologiska jordbrukets starka och trovärdiga egenart undergrävdes.
The task was not easy because the proposal undermined the strong and credible identity of organic farming.
SwedishMan måste emellertid, när man använder denna resurs, respektera lokalbefolkningarnas kultur, egenart, socioekonomiska läge och traditioner.
   – Mr President, ladies and gentlemen, I speak on behalf of the new Italian Socialist Party.
SwedishDe små och medelstora företagen måste emellertid behandlas på ett särskilt sätt, i vilket hänsyn tas till deras egenart och behov.
But a special approach is also needed for small and medium-sized enterprises, which takes account of their special features and needs.
SwedishMan måste emellertid, när man använder denna resurs, respektera lokalbefolkningarnas kultur, egenart, socioekonomiska läge och traditioner.
They must, however, make use of this resource with respect for the local peoples’ cultures, individualities, socioeconomic situations and traditions.
SwedishHerr ordförande, idag ligger Europas egenart i förhållande till Förenta staterna, Japan eller andra länder i en social modell som saknar internationell motsvarighet.
Mr President, what distinguishes Europe from the United States, Japan and many other countries today is a social model which is unparalleled anywhere in the world.
SwedishLandet befinner sig i en något ovanlig situation, eftersom möjligheterna till fiske för fiskare från São Tomé och Príncipe är mycket begränsade på grund av vattnens egenart runt öarna.
It is in a rather unusual position in that the fishing possibilities for the Sao Tomé and Principe fishermen themselves are very limited because of the peculiarities of the waters around the islands.