"efterfrågan" - Engelsk översättning

SV

"efterfrågan" på engelska

volume_up
efterfrågan {enb. sing.}

SV efterfrågan
volume_up
{utrum}

1. allmänt

efterfrågan (även: begäran, hemställan, anmodan, anhållan)
volume_up
request {substantiv}
Vi kan låta efterfrågan på dem styras av den allmänna opinionen.
We may request them in the light of public opinion.
Vi kräver fullt integrerade åtgärder mot människohandelsnätverk liksom samordnade åtgärder för att avskräcka efterfrågan på prostitution.
We request firmer integrated actions against trafficking networks, as well as concerted actions to discourage the demand for prostitution.
Denna politik för efterfrågan är en central pelare i vår plan för hållbar energipolitik för att möta medborgarnas stora miljöoro.
Parliament also requests that we attend to the sector which has not received all the attention it deserves.

2. "bestämd form"

efterfrågan (även: krav, anspråk, begäran, fordran)
volume_up
demand {substantiv}
Om det finns en efterfrågan på marknaden så kommer producenterna att möta denna efterfrågan.
If there is a demand from the market, they will respond to this demand.
Efterfrågan överstiger med andra ord vida programmets ekonomiska möjligheter.
The demand is therefore far outstripping the financial scope of the programme.
Dessa ökade förutsättningar för efterfrågan borde också stimulera investeringarna.
These improved prospects for demand should also stimulate investment.

Synonymer (svenska) till "efterfrågan":

efterfrågan
Swedish

Användningsexempel för "efterfrågan" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishTill dem hör främst sexturismen, vars efterfrågan till största delen är europeisk.
Foremost among these is sex tourism, the causes of which lie primarily in Europe.
SwedishEfterfrågan kommer därför att gå ned, och ersättas med forskning, biomassa och alternativ.
Yet we are all aware that, ultimately, part of the problem is refinery capacity.
SwedishLagren var så stora att de skulle täcka hela världens efterfrågan i två år.
The stockpiles were so high that they would last worldwide for two years.
SwedishDet är därför jag anser att unionen bör koncentrera sig på att styra och påverka efterfrågan.
If nothing is done, energy imports by 2030 could amount to 70 % of total needs.
SwedishUnder de närmaste åren kommer efterfrågan bara från Kina att öka till tidigare okända nivåer.
In the coming years, Chinese requirements alone will increase to unheard-of levels.
SwedishProduktionen minskar alltså både inom EU och i Ryssland, medan vår efterfrågan ökar.
Production will therefore decline in both the EU and Russia, but our requirements will grow.
SwedishDå utbudet inte räcker till den inre efterfrågan importerar vi 60 procent av vår konsumtion.
As there is a shortfall in our internal supply, we import 60% of the products we consume.
SwedishVad hände med lagar om tillgång och efterfrågan mellan säljare och EU-medborgare och konsumenter?
Retailers and others in the supply chain are expected to absorb the duties.
SwedishKonsumenterna måste ges korrekt information så att efterfrågan stimuleras.
That is exactly what we recommend that Member States do within their own development programmes.
SwedishDå utbudet inte räcker till den inre efterfrågan importerar vi 60 procent av vår konsumtion.
As there is a shortfall in our internal supply, we import 60 % of the products we consume.
SwedishVi behöver fler utbildade arbetstagare med lämplig kompetens inom alla områden med hög efterfrågan.
We need more educated, suitably trained workers in all leading-edge sectors.
SwedishDärför måste vi göra vårt bästa i Bonn för att fästa uppmärksamheten på frågan om global efterfrågan.
Otherwise the agreement will go against the aims of sustainable development.
SwedishDärför finns det i hela världen en efterfrågan på fler tillgångar, och dessa länders krav är skäliga.
So everywhere in the world people are asking for more resources and it is fair to ask.
SwedishGFC måste därför ha arbetslag som lätt kan anpassa sig till efterfrågan och reagera omedelbart.
In the same way, the Commission must be able to turn to it for the most rapid response possible.
SwedishJag vet inte om kommissionen kan ta initiativ till att göra något, eftersom det finns en stor efterfrågan.
Their only answer - in some cases - is to turn to the insurance compensation consortium.
SwedishEfterfrågan ökar när människor, medborgare som arbetstagare, känner förtroende.
We address legitimate causes of concern whenever necessary, and we will amend the directive if we see fit to do so.
SwedishProduktionen minskar alltså både inom EU och i Ryssland, medan vår efterfrågan ökar.
To meet the gas consumption requirement for this region we will perhaps need four or five pipelines of additional gas.
SwedishDen makroekonomiska oron i omvärlden har påverkat efterfrågan inom samtliga kundsegment och regioner.
The global macroeconomic uncertainty has affected customers in all Axis’ customer segments and regions.
SwedishVi har verkligen kapacitet att fylla, för det finns en mycket stor efterfrågan hos allmänheten att tillgodose.
However, their implementation will be decentralised to national agencies closer to the citizens.
SwedishI några länder föll efterfrågan med så mycket som 70 procent.
In some countries it went down by as much as 70 %.