SV

dyster {adjektiv}

volume_up
dyster (även: mörk, dimmig)
dyster (även: deprimerande)
Tror vi att det är en mörk, dyster plats- -som inte har något att erbjuda?
Or do they just assume the ocean is just a dark, gloomy place that has nothing to offer?
Den 20 april var en dyster dag för Mexikanska golfen, för Förenta staterna, ja för hela världen.
Madam President, 20 April was a dark day for the Gulf of Mexico, for the United States of America, nay, for the whole world.
Att höra vår kollega Davies är över måttan dystert.
Listening to our fellow MEP, Mr Davies is extremely depressing.
That is extremely depressing.
Europeiska centralbanken väntas redogöra för sin prognos i morgon, och även den ser dyster ut.
The European Central Bank's are due tomorrow and are also dismal,
Denna, liksom den tidigare resolutionen om fallet Ai Weiwei, visar vilken dyster politik det kinesiska kommunistpartiet ägnar sig åt.
This, like the previous resolution on Ai Weiwei, shows how dismal the policy being pursued by the Chinese Communist Party is.
dyster (även: trist, tråkig, mörk, hemsk)
Det är bra, det livar upp vår debatt som tidvis har varit lite dyster.
It is a good thing; it livens up our debates, which have been a little dull at times.
Det råder en dyster stämning här på kvällens sammanträde om fisket.
Mr President, this evening's sitting on fisheries presents a gloomy picture.
Föredragandes betänkande är ett mycket grundligt arbete och en ganska dyster läsning.
The rapporteur’s report is a very thorough piece of work, and makes for fairly gloomy reading.
Jag menar inte att måla upp en helt igenom dyster bild.
It is not my intention to paint an entirely gloomy picture.
Med ett enda möjligt undantag är det en dyster, grå och kostsam tillvaro.
With a single positive exception, it is one grim, grey, costly being.
Om vi misslyckas med detta kommer framtiden att bli mycket dyster.
If we fail in that, the future will be very grim.
The situation is grim and it is urgent.
dyster (även: tråkig, grå, matt)
dyster (även: mörk, dimmig, immig)

Användningsexempel för "dyster" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEn dyster framtid väntar nu tusentals arbetstagare - män, kvinnor och deras familjer.
Thousands of people - men and women and their families - face a gloomy future.
SwedishDet råder en dyster stämning här på kvällens sammanträde om fisket.
Mr President, this evening's sitting on fisheries presents a gloomy picture.
Swedish(PT) Ettusen är dagens siffra, ettusen dödsfall som ger oss en dyster lärdom.
(PT) One thousand is the number of the day, one thousand deaths to teach a black lesson.
SwedishFaktum är, mina damer och herrar, att verkligheten aldrig har varit så dyster.
In actual fact, ladies and gentlemen, the news has never been so sad.
SwedishOm vi inte lyckas förändra detta har vi en dyster framtid framför oss, herr Langen.
If we are unable to change this, Mr Langen, then the future is bleak.
SwedishLangenhagen har målat en mycket dyster bild av situationen för torsken i Irländska sjön.
Mrs Langenhagen has painted a very bleak picture of the state of cod in the Irish Sea.
SwedishTror vi att det är en mörk, dyster plats- -som inte har något att erbjuda?
Or do they just assume the ocean is just a dark, gloomy place that has nothing to offer?
SwedishDet är bra, det livar upp vår debatt som tidvis har varit lite dyster.
It is a good thing; it livens up our debates, which have been a little dull at times.
SwedishDen negativa insatsen från Belgrad i det här sammanhanget är dyster.
In this connection, the negative contribution from Belgrade is disappointing.
SwedishJag är säker på att en sådan statistik om den upprättades i dag skulle se mycket dyster ut.
I am sure that if this statistic were available it would tell a sorry tale.
SwedishMed ett enda möjligt undantag är det en dyster, grå och kostsam tillvaro.
With a single positive exception, it is one grim, grey, costly being.
SwedishFöredragandes betänkande är ett mycket grundligt arbete och en ganska dyster läsning.
The rapporteur’s report is a very thorough piece of work, and makes for fairly gloomy reading.
SwedishUtan denna typ av ny teknik skulle framtiden för sådana unga män vara mycket dyster.
Without these kinds of new technologies, the future for young men like that is extremely bleak.
SwedishI det tjugonde seklets gryning upplever de mänskliga rättigheterna fortfarande en dyster höst.
At the dawn of the twenty-first century, human rights are still experiencing a sad autumn.
SwedishVissa ser åldrandet som ett hot och målar upp en dyster bild av konflikter mellan generationerna.
Some see ageing as a threat and paint a bleak picture of conflict between the generations.
SwedishVi ska vara ärliga, men att måla upp en dyster bild har alltid varit politiskt mycket bra.
We are supposed to be honest, but painting a gloomy picture has always been politically very good.
SwedishDen tillgängliga statistiken ger en dyster och nedslående bild.
Statistics currently available portray a sad and distressing reality.
SwedishInte ens den höge representanten, herr Lajčák själv, har hittills gjort en så dyster bedömning.
Even the High Representative, Mr Lajčák himself, had not given such a bleak assessment so far.
SwedishEuropeiska centralbanken väntas redogöra för sin prognos i morgon, och även den ser dyster ut.
The European Central Bank's are due tomorrow and are also dismal,
SwedishDet är en mycket dyster dag för kammaren när vi nu ställer oss bakom detta betänkande.
Backing this report is a very sad day for this House.