SV

dunkel {neutrum}

volume_up
Med andra ord kräver de dunkel och hemlighetsmakeri.
In other words, they require obscurity and secrecy.
Dunkel leder till kompakt mörker, som vi vet.
Obscurity leads to complete darkness, as we know.
There is a reason for this obscurity.
dunkel (även: skymning)
volume_up
dusk {substantiv}
dunkel (även: otydlighet, kraftlöshet)
dunkel (även: dysterhet, mörker)
volume_up
gloom {substantiv}
Det är det viktigaste för att ge något ljus där det i dag bara är dunkel (sagt med tanke på Conrad), men vi bör kräva mer handling, fler beslut och mindre prat.
These are the essential elements if we are to shed light where there is only gloom (to recall Conrad), but let us demand more action, more decisions and fewer words.
dunkel (även: mörker, dysterhet)
volume_up
haze {substantiv}

Användningsexempel för "dunkel" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishFör många människor är EU fortfarande en mycket dunkel och sluten enhet.
In the eyes of many people, the EU remains a very obscure and monolithic entity.
SwedishDen har rykte om sig att vara dunkel, men har nu förbundit sig till öppenhet.
Although it has a reputation for opacity, it has committed itself to promoting transparency.
SwedishMoskvas politiska mål på litet längre sikt i fråga om Tjetjenien är fortfarande höljda i dunkel.
Moscow's political goals regarding Chechnya in the longer term are still obscure.
SwedishMoskvas politiska mål på litet längre sikt i fråga om Tjetjenien är fortfarande höljda i dunkel.
Moscow' s political goals regarding Chechnya in the longer term are still obscure.
SwedishSjälva idén om mainstreaming är fortfarande något dunkel för många.
The very notion of mainstreaming remains rather obscure for many.
SwedishDe träder in i ett hus som kommer att kännetecknas av europeisk maktlöshet och dunkel.
They are entering a house in which European impotence and a lack of transparency are the main features.
SwedishÄnnu en gång gör det texten dunkel, svårfattlig, ideologisk och därmed fullständigt ineffektiv.
Once again, it makes this text obscure, abstruse, ideological and, therefore, completely ineffective.
SwedishRatsiraka har sannolikt förfalskat valresultatet och hans avsikter är fortfarande höljda i dunkel.
It is claimed that Mr Ratsiraka has rigged the election results and his intentions remain a mystery.
SwedishJag beklagar det och jag antar att de ekonomiska aktörerna från andra sektorer befinner sig i samma konstnärliga dunkel.
I deplore this and I assume economic operators in other sectors are just as vague.
SwedishTy denna princip med luddiga konturer, som hyllar genomblickbara beslut, den är emellanåt rätt dunkel.
Because this vague principle, which advocates transparency in decision-making, is sometimes very opaque.
SwedishDet mest fullständiga dunkel råder i dessa förhandlingar.
And these negotiations are shrouded in complete secrecy.
SwedishDet är från början till slut framför allt format av en dunkel syn på vetenskapen och dess tillämpningar.
It is above all steeped, from beginning to end, in an obscurantist attitude to science and its applications.
SwedishProcessen är dystert dunkel.
President-in-Office, the process is depressingly opaque.
SwedishMed andra ord kräver de dunkel och hemlighetsmakeri.
In other words, they require obscurity and secrecy.
SwedishDrömmen om ett Europa där den nya ekonomin rimmar med tillväxt och full sysselsättning har höljts i dunkel.
The dream of a Europe in which the words 'new economy' are synonymous with growth and full employment is fading.
SwedishDrömmen om ett Europa där den nya ekonomin rimmar med tillväxt och full sysselsättning har höljts i dunkel.
The dream of a Europe in which the words 'new economy ' are synonymous with growth and full employment is fading.
SwedishFinansieringen av hennes parti är höljd i dunkel.
The financing of her party is shrouded in mystery.
SwedishFörfarandet är dock fortfarande höljt i dunkel.
However, the process is still shrouded in secrecy.
SwedishAv en rad orsaker som jag tror nu är höljda i historiens dunkel, fungerade detta direktiv inte särskilt bra.
For a variety of reasons which are now, I think, shrouded in history, that directive did not work particularly well.
SwedishDunkel leder till kompakt mörker, som vi vet.
Obscurity leads to complete darkness, as we know.

Synonymer (svenska) till "dunkel":

dunkel