SV

dum {adjektiv}

volume_up
dum (även: idiotisk, fånig)
Om du inte är helt dum så är grabben inte ledig längre.
Because, unless you are a fool, that boy is off the market.
Här är det minsann ingen som är dum?, som en stor italiensk humorist sade en gång.
'You can't fool us!', as a great Italian comic used to say.
Jag tänker inte låta dig få mig att se dum ut.
I will not let you make me look like a fool.
Jag är övertygad om att ni inte är så dum att ni låter det ske.
I trust you will not be so foolish as to allow that to happen.
She also felt very foolish.
It was just a foolish hope.
Det är i grund och botten inte någon dum idé.
That is not such a silly idea in essence.
Men om EU var svaret, måste frågan ha varit väldigt dum.
I maintain if the EU was the answer, it must have been a very silly question.
Under dessa omständigheter skulle det vara dumt att inte utvidga dagordningen.
In those circumstances it would be silly not to widen the agenda.
Riskfri lagring under tusen år är en omöjlighet, och blotta tanken gör att man inser hur dumt argumentet om ren och billig el från kärnkraft är.
Risk-free storage over a period of millennia is an impossibility and the idea of it takes the argument about clean and cheap electricity from nuclear power to absurd lengths.
dum (även: korkad)
dum (även: löjlig, fånig)
EN

dumb {adjektiv}

volume_up
dumb
volume_up
dum {adj.} [vard.]
' Cause I'm a dumb sales executive instead of a sensitive artist like you?
För att jag är en dum säljledare i stället för en känslig konstnär som du?
But this is a human trap, and you're just a dumb little bear.
Men det här är en människas fälla och du är bara en liten dum björn.
This does not contradict the principle of subsidiarity and it is dumb to suppose it does.
Detta strider inte mot subsidiaritetsprincipen och det är dumt att tro att det gör det.
This is where Justice must be neither blind nor dumb.
I dessa fall får rättvisan varken vara blind eller stum.
dumb

Användningsexempel för "dum" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi har följaktligen aldrig sagt att stabilitets- och tillväxtpakten är dum.
Consequently, we have never said that the Stability and Growth Pact is stupid.
Swedishdum? energi.
We need only imagine the contents of a programme called 'stupid' energy.
Swedishdum? energi.
We need only imagine the contents of a programme called'stupid ' energy.
SwedishJag har alltid sagt att om EU är svaret, så måste det ha varit en dum fråga.
I have always said that, if the EU is the answer, it must have been a silly question.
SwedishHans lärare har beskrivit honom som dum, klumpig, störande och överkänslig.
The teachers' report described him as stupid, awkward, disruptive and over-emotional.
SwedishDet är priset man får betala när man är dum nog att låta girigheten styra.
That is the price of the mad dash to cash for profit and to profit for cash.
SwedishFör att jag är en dum säljledare i stället för en känslig konstnär som du?
' Cause I'm a dumb sales executive instead of a sensitive artist like you?
SwedishFörhandlarna i Amsterdam var ju inte heller dumma, så varför antog de då en dum regel?
So why did the Amsterdam negotiators, who were not stupid either, adopt a stupid rule?
SwedishSom ni vet och kommer ihåg stödde vi energiskt er beskrivning av stabilitetspakten som dum.
This did not happen, but we hope to succeed in bringing this about in the future.
SwedishDet visar än en gång att om EU är svaret så måste frågan ha varit riktigt dum.
It shows, yet again, that if the EU is the answer it must have been a very stupid question.
SwedishKan det möjligen vara relaterat till diktatur... som vi stödjer av någon dum anledning?
Could it possibly be related to dictatorships... that we support for some stupid reason?
SwedishDet är precis lika dumt att försvara en regel som inte fungerar som att försvara en dum regel.
It is just as stupid to defend a rule that does not work as to defend a stupid rule.
SwedishSluta vara dum., Om du börjar spela med, får du kanske lite av Tammy.
If you stop being stupid, start playing along with us, you might just get some of Tammy.
SwedishMarknadsföringen av detta fördrag var usel, amatörmässig och dum.
The way in which this Treaty was marketed was shoddy, amateurish and totally clueless.
SwedishJag vill inte ge mig in i diskussionen om huruvida stabilitetspakten var dum eller inte.
I do not wish to contribute to the debate as to whether or not the Stability Pact was stupid.
SwedishDen handling som ställde mitt privatliv i rampljuset var en extraordinärt dum handling.
The act which brought my private life to public attention was one of extraordinary foolishness.
SwedishOch han har helt enkelt inte rätt att kritisera det baltiska landet som om det vore en dum skolpojke!
They are simply not entitled to chide this Baltic country like a stupid schoolboy.
Swedishstabilitetspakten är dum?.
Some speakers have just criticised Mr Prodi, who claimed that 'the Stability Pact is stupid'.
SwedishPakten är dum även när unionen fjärmar sig från Lissabonmålen - vilket ni också nämnde.
The Pact is also stupid when the Union is moving away from the Lisbon objectives, as you mentioned.
SwedishStabilitetspakten är dum, men måste bevaras, säger Solbes.
The Stability and Growth Pact is stupid, but, as Mr Solbes says, we need to keep it.