Användningsexempel för "dragning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet beror på graden av dragning man har till dessa olika tidsperspektiv.
Namely, the extent to which you have one of these biased time perspectives.
SwedishTrots allt har ju människor som ni och jag en dragning till ondska av alla de slag.
After all, people like you and I are prone to evil of all kinds.
SwedishDen första frågan går till efter lott dragning till Vice President.
The first question is directed by coin flip to the Vice President.
SwedishGasledningens dragning från Kaspiska havet till Västeuropa är en maktpolitisk fråga.
The route of the gas pipeline from the Caspian Sea area to Western Europe is a matter of power politics.
SwedishBeräknar antalet möjligheter att dra k element ur en mängd av n element när det dragna elementet läggs tillbaka efter varje dragning.
Returns the number of permutations for a given number of objects (repetition allowed).
SwedishJag tycker därför att jag är i min fulla rätt att beskriva dessa åsikter som socialistiska med en dragning åt det marxistiska.
I therefore feel entirely justified in describing those views as socialist verging on Marxist.
SwedishKommer Sverige att kräva ytterligare ett alternativ med dragning på land som ska miljöprövas?
Will Sweden demand yet another alternative with the pipeline laid on land which has to be subjected to an environmental assessment?
SwedishDärför är jag mycket förvånad över kommissionens och rådets förslag till förändring av den centraleuropeiska ledens dragning.
That is why I am astonished by the Commission and the Council's proposal to change the layout of the central European route.
Swedish(LT) För två veckor sedan rapporterades det om ett avtal mellan Italien och Ryssland om dragning av en ny gasrörledning i södra regionen.
(LT) Two weeks ago news broke out regarding an agreement between Italy and Russia on the construction of a new gas pipeline in the Southern region.

Synonymer (svenska) till "dragning":

dragning