"dra ut" - Engelsk översättning

SV

"dra ut" på engelska

SV dra ut
volume_up
{verb}

1. allmänt

Jenny inser att den enda lösningen är att dra ut de dåliga tänderna.
Jenny realizes that the only solution is to pull out the bad teeth.
Man löser faktiskt inte problemet genom att nöja sig med att trycka på en knapp eller dra ut en kontakt.
The problem is certainly not to be solved at the touch of a button or just by pulling a plug.
Om du kan föra in bilder i hjärnan kan du väI... dra ut bilder också?
If you can introduce images into the mind, what stops you from...... extracting images out of the mind?

2. "extrakt"

dra ut
volume_up
to draw {vb} (extract)
Let us not draw this out any longer now, however.
Markören får en liten cirkel bredvid hårkorset och Du kan nu dra ut en ellips.
The cursor shows a a small circle along with a cross-hair symbol, which indicates you can begin drawing.
Markören får en liten rektangel bredvid hårkorset och Du kan nu dra ut en rektangel.
The cursor shows a small square along with a cross-hair symbol, which indicates you can begin drawing a rectangle.

3. "i tid"

När oljan trycks in minskas friktionen så att det blir möjligt att dra ut själva kopparkärnan med en vinsch.
When the oil is pushed in, the friction is reduced so it becomes possible with a winch to draw out the copper core.

Synonymer (svenska) till "dra ut":

dra ut
Swedish

Liknande översättningar för "dra ut" på engelska

dra verb
ut adjektiv
English
ut adverb
ut- adjektiv
English
UT substantiv
English

Användningsexempel för "dra ut" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishFöljden av detta blir att det kan dra ut på förfarandet på obestämd tid.
The consequence of that would be that he could prolong the procedure indefinitely.
SwedishSom jag ser det får utvidgningsprocessen inte dra ut onödigt på tiden.
As I see it, the enlargement process ought not to be dragged out unnecessarily.
SwedishVi vill emellertid inte dra ut på meningsskiljaktigheterna i rättsliga frågor.
However, we do not wish to prolong the disagreement over legal issues.
SwedishVärldens framtid kan dra åt skogen, rent ut sagt, bara vi är skyddade”.
The future of the world can go to hell, frankly, just so long as we are protected’.
SwedishVärldens framtid kan dra åt skogen, rent ut sagt, bara vi är skyddade ”.
The future of the world can go to hell, frankly, just so long as we are protected ’.
SwedishDen europeiska mannan används bara för att dra ut på en ohållbar regim.
The European manna is being used solely to stretch out an untenable regime.
SwedishIngen institution eller medlemsstat har därför något intresse av att dra ut på tiden.
Consequently, no institution or Member State will have any interest in playing extra time.
SwedishLåt inte det här dra ut på tiden. Se till att vi inte tappar fart i förhandlingarna.
We must ensure that we do not allow the negotiations to slow down.
SwedishRisken är att hela denna fråga kan dra ut på tiden, och hålla på ända till Cancun.
The danger is that this whole issue could drag on until Cancun.
SwedishMedlemsstaterna bör sluta upp med att dra ut på tiden, och i stället snabbt ratificera konventionen.
Member States should stop dragging their feet and ratify this Convention speedily.
SwedishJag skulle kunna läsa upp de olika förslagen, men avstår för att inte dra ut på tiden.
To save time, I shall refrain from reading out these elements.
SwedishMarkören får en liten cirkel bredvid hårkorset och Du kan nu dra ut en ellips.
The cursor shows a a small circle along with a cross-hair symbol, which indicates you can begin drawing.
SwedishMen i det här fallet måste vi bita ihop tänderna nu, i stället för att dra ut på våndan.
However, where this is concerned, we need to bite the bullet now, rather than prolonging the agony.
SwedishJag är verkligen ledsen att behöva dra ut på detta ännu längre.
Mr President, I hate to have to prolong this further.
SwedishI Tyskland kan ärendet t.ex. dras inför nationell domstol och dra ut på tiden i flera år.
In Germany, for example, the matter may be referred to the national courts and can drag on for years.
SwedishJag ber er att inte dra ut på tiden alltför mycket med ordningsfrågor.
I would ask you not to spend too long on points of order.
SwedishOm du kan föra in bilder i hjärnan kan du väI... dra ut bilder också?
If you can introduce images into the mind, what stops you from...... extracting images out of the mind?
SwedishJag vill också erinra om att vi bara befinner oss i början av processen, som kan dra ut på tiden.
I should also recall that we are only at the beginning of the process, which could take some time.
SwedishMan löser faktiskt inte problemet genom att nöja sig med att trycka på en knapp eller dra ut en kontakt.
The problem is certainly not to be solved at the touch of a button or just by pulling a plug.
SwedishVi måste bita i det sura äpplet nu, hellre än att dra ut på plågan.
(DE) Madam President, Mr Almunia, we need to bite the bullet now, rather than prolonging the agony.