"dra över" - Engelsk översättning

SV

"dra över" på engelska

SV dra över
volume_up
{verb}

dra över (även: acceptera, klä, ligga mot, räkna med)
dra över (även: invadera, överskrida)
Jag försökte medvetet att undvika att dra över tiden.
I was consciously trying to avoid overrunning.
Genom att dra över skulle det kunna bli ännu senare.
By overrunning that could be even later.
Vi skall ta detta på allvar och kräva att alla ledamöter håller sig till sin talartid och inte låter diskussionerna dra över tiden.
We will take this very seriously, and will request that all Members keep to their speaking times and do not allow debates to overrun.

Liknande översättningar för "dra över" på engelska

dra verb
över adjektiv
English
över adverb
över preposition
över- adjektiv
över-
English
over substantiv
English

Användningsexempel för "dra över" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishNi avbryter vissa talare abrupt och låter andra dra över mycket länge på talartiden.
You cut off some people dramatically and let others run over for a very long time.
SwedishMen vi får här inte göra felet att dra avreglering och privatisering över en kam.
We must not, though, make the mistake of lumping deregulation and privatisation together.
SwedishDessa saker får vi inte längre dra en barmhärtighetens slöja över.
We can no longer afford to cover the above issues with the cloak of charity.
SwedishSammanträdet håller på till klockan 20.00 i dag, och vi kan inte godtyckligen dra över tiden.
Today's sitting lasts until 8 p. m. and we cannot simply go on beyond then.
SwedishSammanträdet håller på till klockan 20.00 i dag, och vi kan inte godtyckligen dra över tiden.
Today's sitting lasts until 8 p.m. and we cannot simply go on beyond then.
SwedishOm den röstas igenom, kommer den att dra vanära över oss under årtionden.
If we vote in favour of it, it will be a disgrace for years to come.
SwedishDet tjänar ingenting till att blanda bort korten och dra alla över en kam.
It is silly to confuse the issue. There is no point in trying to put everything under one roof.
SwedishDet är bättre att avskaffa den och att dra ett streck över det gamla samt börja om på nytt med ett G3.
It would be better to disband it and start again from scratch with a G3.
SwedishJag vill inte upprepa mig och ännu en gång dra över tiden.
I do not want to repeat myself and again take longer than I should.
SwedishLåt oss nu dra en slöja över allt detta och blicka framåt.
Let us now draw a veil over all that and look to the future.
SwedishMen man kan inte dra all nationalism över en kam.
However, we cannot put all forms of nationalism into one pigeonhole.
SwedishDessa debatter kan dra över tiden och fortsätta under frågestunden.
Those debates may run over into Question Time.
SwedishNi visade ofta att ni tyckte om att dra alla kritiker över en kam, eftersom alla var värdelösa.
As was often the case, you took visible delight in tarring all critics with the same brush, because they were all useless.
SwedishJag försökte medvetet att undvika att dra över tiden.
I was consciously trying to avoid overrunning.
SwedishMan kan inte dra alla produkter över en kam. Det vore orättvist mot många människor, för övrigt även mot konsumenten.
That would be unfair to many people - including, incidentally, the average consumer of alcoholic beverages.
SwedishMan kan dock inte dra alla öar över en kam.
But we cannot measure everyone by the same standards.
SwedishVi kan inte inleda dagen med att dra över tiden.
We cannot start off the day running overtime.
SwedishGenom att dra över skulle det kunna bli ännu senare.
By overrunning that could be even later.
SwedishJag skulle vilja tacka den tjänstgörande ordföranden för hennes villighet att dra över på tiden och ta emot extra frågor.
I should like to thank the President-in-Office for her willingness to go over time and take extra questions.
SwedishFör att inte genera dem och dra skam över dem med en slutförd resolution så drar vi in vår resolution.
In order not to embarrass them and to avoid the humiliation of a resolution being killed off, we are withdrawing our resolution.