SV

distrikt {neutrum}

volume_up
distrikt (även: område, plats, yta, gård, kvarter, trakt)
volume_up
area {substantiv}
Antalet afghanska distrikt med opiumodlingar har ökat från 73 till 104.
97% of opium production in 1999 is in areas under Taleban control and the number of Afghan districts where it is grown has risen from 73 to 104.
distrikt (även: område, slag, boxen, zon, rem, skärp, drivrem)
volume_up
belt {substantiv}
distrikt (även: del, stadsdel, område, trakt, bygd)
Distrikt 21 enheter, ytterligare ADW pågår.
District 21 units, additional on the ADW in progress.
I veckor har vi hört att mer än 100 000 människor utan vidare har gripits i detta lilla distrikt.
For weeks, we have heard that in this small district, more than 100 000 people have simply been seized.
Han svara, "Nå, det är enkelt, det här är distrikt åtta.
He said, "Well, easy, this is District Eight.
distrikt (även: område)
och om det är möjligt så är det bäst att det är i nån annans distrikt.
And if it is possible, it sure as hell better be in somebody else's precinct.
Jag tycker att... vi trycker ut den och hoppas att den når nästa distrikt.
All right, I say we push it out...... hope the current takes it to the next precinct.
He's at precinct seven.
distrikt (även: område, trakt)
Det finns två distrikt i min region som har låg arbetslöshet, men också låga medelinkomster.
There are two districts in my region which have low unemployment, but low average incomes.
Vid de två högskolorna i mitt distrikt har antalet kurser om jordbruk nu fallit till 40 procent i ett fall, och de återstående 60 procenten av kurserna handlar om hästar och små djur.
At the two colleges in my region the number of courses relating to farming has now fallen to 40 % in one case, and the remaining 60 % of the courses relate to horses and small animals.
Vid de två högskolorna i mitt distrikt har antalet kurser om jordbruk nu fallit till 40 procent i ett fall, och de återstående 60 procenten av kurserna handlar om hästar och små djur.
At the two colleges in my region the number of courses relating to farming has now fallen to 40% in one case, and the remaining 60% of the courses relate to horses and small animals.
distrikt (även: församling, kåkstad)
They were just talking about your ward.
Högerregeringen föreslår sammanslagningar av sjukhus, trots att vissa distrikt inte har tillräckligt med sängar till alla patienter och alltid måste kompletteras.
Furthermore, the right-wing government is proposing the merger of hospitals, even though some wards do not have sufficient beds for all the patients and always need to be supplemented.

Användningsexempel för "distrikt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag tycker att... vi trycker ut den och hoppas att den når nästa distrikt.
All right, I say we push it out...... hope the current takes it to the next precinct.
Swedishoch om det är möjligt så är det bäst att det är i nån annans distrikt.
And if it is possible, it sure as hell better be in somebody else's precinct.
SwedishDet finns två distrikt i min region som har låg arbetslöshet, men också låga medelinkomster.
There are two districts in my region which have low unemployment, but low average incomes.
SwedishBränderna, som härjade i 15 av våra 18 distrikt, utplånade fem procent av vårt nationella skogsbestånd.
The fires, which affected 15 of our 18 districts, wiped out 5% of our national woodland.
SwedishBränderna, som härjade i 15 av våra 18 distrikt, utplånade fem procent av vårt nationella skogsbestånd.
The fires, which affected 15 of our 18 districts, wiped out 5 % of our national woodland.
SwedishHan har inte gjort så mycket de senaste 2 åren...... och förra året började han som distrikt chef.
Well, he's been dark for about two years...... and then Iast year he took over as the district chief.
SwedishI veckor har vi hört att mer än 100 000 människor utan vidare har gripits i detta lilla distrikt.
For weeks, we have heard that in this small district, more than 100 000 people have simply been seized.
SwedishHan svara, "Nå, det är enkelt, det här är distrikt åtta.
He said, "Well, easy, this is District Eight.
SwedishDistrikt 21 enheter, ytterligare ADW pågår.
District 21 units, additional on the ADW in progress.
SwedishÄven vi motsätter oss att Kosovo uppdelas i distrikt.
SwedishDet är dessutom särskilt viktigt att vi ser till att kommuner, städer, distrikt och medborgare blir delaktiga i detta.
It is also particularly important that we involve the municipalities, towns, districts and the citizens in this.
SwedishEnligt aktuella undersökningar förtär invånarna i minst två distrikt i Ukraina fortfarande kontaminerade livsmedel.
According to the latest research, the residents of at least two Ukrainian districts are still eating contaminated food.
SwedishEn rapport lämnades där mycket kritik på valen framfördes och där det rekommenderades att hålla valen igen i ett antal distrikt.
A report on them severely criticized the elections and recommended that they be re-run in a number of districts.
SwedishDom pratade precis om ditt distrikt.
SwedishHan är i distrikt sju.
SwedishDenne förföljare av religiösa fick från högre ort förfrågan om han, efter att ha rensat sitt eget distrikt, nu kunde rensa hela provinsen från kristna.
This persecutor of churches has been asked by the powers that be to cleanse not just his own province, but also the entire district, of Christians.
SwedishI mitt distrikt Coimbra, som är det värst drabbade, har lågorna ätit upp 32 km2 enbart i kommunen Pampilhosa da Serra, och endast 8 km2 skog återstod.
Yesterday, indeed, Motorway number 1, which links Lisbon and Oporto, was closed to traffic for hours, due to a fire burning near the town of Fátima.
SwedishSom före detta borgmästare för Bukarests femte distrikt har jag alltid engagerat mig för att hjälpa de fattiga, framför allt dem med romskt etniskt ursprung.
As a former mayor of Bucharest's 5th district, I was always concerned about providing help to the poor, especially those of Roma ethnic origin.
SwedishValet kännetecknades av högt deltagande och tålamod från medborgarnas sida, trots långa köer och tekniska problem i vissa distrikt.
The elections were characterised by high rates of participation and patience on the part of citizens, regardless of the long queues and technical problems in certain districts.
SwedishAntalet afghanska distrikt med opiumodlingar har ökat från 73 till 104.
97% of opium production in 1999 is in areas under Taleban control and the number of Afghan districts where it is grown has risen from 73 to 104.

Synonymer (svenska) till "distrikt":

distrikt