"direktion" - Engelsk översättning

SV

"direktion" på engelska

SV

direktion {utrum}

volume_up
Varje korridor kommer att förvaltas av en direktion och en styrelse.
Every corridor will be managed by an executive board and a management board.
. - (FR) Europeiska centralbankens direktion behöver en ny ledamot.
The Executive Board of the European Central Bank requires a new member.
Utnämningar till Europeiska centralbankens direktion
Appointments to the Executive Board of the European Central Bank
Att nu skapa en ny direktion för konsumentskydd inom kommissionen räcker inte på långt när.
Simply setting up a new directorate-general for consumer protection within the Commission is far from enough.
direktion
Varje korridor kommer att förvaltas av en direktion och en styrelse.
Every corridor will be managed by an executive board and a management board.
Banken skall förvaltas och ledas av ett bankens råd, en styrelse och en direktion.
The Bank shall be directed and managed by a Board of Governors, a Board of Directors and a Management Committee.
Banken är oberoende och dess direktion kan inte avskedas, oavsett vilka misstag den gör.
The Bank will be independent, and no one will be able to dismiss its management, no matter what mistakes it makes.

Användningsexempel för "direktion" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVitsordet för ECB: s direktion för sin del är beroende av hur man lyckas härvid.
How well this is to succeed depends on the efforts of the ECB's directors.
Swedish. - (FR) Europeiska centralbankens direktion behöver en ny ledamot.
The Executive Board of the European Central Bank requires a new member.
SwedishVilket inte innebär att dess direktion skall sväva ovanför folk i allmänhet.
This does not mean that those in charge must be above ordinary mortals.
SwedishDen andra punkten är utnämningen av ledamöterna i ECB:s direktion.
The second point is the appointment of the members of the ECB's Executive Board.
SwedishPå så vis erhåller Europeiska centralbanken den direktion som den förtjänar.
In short, they will provide the European Central Bank with the Executive Board it deserves.
SwedishVarje korridor kommer att förvaltas av en direktion och en styrelse.
Every corridor will be managed by an executive board and a management board.
SwedishUtnämning av en ledamot av Europeiska centralbankens direktion: Peter Praet (BE) (
Appointment of a member of the Executive Board of the European Central Bank : Peter Praet (BE) (
SwedishVi bör också beakta detta när vi tillsätter ledamöterna i ECB:s direktion.
But similarly, we should take this into account in the composition of the ECB Executive Board.
SwedishUtnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion (
Appointment of a member of the Executive Board of the European Central Bank (
SwedishUtnämning av ledamöterna i Europeiska centralbankens direktion (artikel III-382.2 b).
appointment of members of the Executive Board of the European Central Bank (Article III-382(2));
SwedishDet handlar främst om makten att utnämna centralbankens direktion.
First of all, there is the power to appoint the Executive Board of the European Central Bank.
SwedishRådets urvalsprocess för Europeiska centralbankens direktion var emellertid beklaglig.
The process by which the Council selected the President of the Central Bank, however, was lamentable.
SwedishVi upprepar också vår önskan om ett öppnare förfarande vid val till ECB:s direktion.
We also again express our desire for a more open procedure for elections to the Executive Board of the ECB.
SwedishVid tillsättandet av ordförande och direktion kan vi också ta vårt ansvar på allvar.
In appointing the President and the Executive Board, we are also able to take our responsibility seriously.
SwedishBanken skall förvaltas och ledas av ett bankens råd, en styrelse och en direktion.
The Bank shall be directed and managed by a Board of Governors, a Board of Directors and a Management Committee.
SwedishAtt nu skapa en ny direktion för konsumentskydd inom kommissionen räcker inte på långt när.
Simply setting up a new directorate-general for consumer protection within the Commission is far from enough.
SwedishÄven här är gör jag en positiv bedömning och bekräftar mitt förtroende för ledamöterna i bankens direktion.
I therefore give a positive reading of this as well and confirm the confidence in the bankers.
SwedishSlutligen vill vi be om en översyn av förfarandet för utnämning av ledamöterna i ECB:s direktion.
Finally, we would ask that the procedure for appointing members of the ECB's Executive Board be reviewed.
SwedishBanken är oberoende och dess direktion kan inte avskedas, oavsett vilka misstag den gör.
The Bank will be independent, and no one will be able to dismiss its management, no matter what mistakes it makes.
SwedishSjälvfallet borde Europaparlamentet konsulteras när man väljer centralbankens direktion.
It is also clear that the European Parliament should be consulted when the directors of the Central Bank are chosen.

Synonymer (svenska) till "direktion":

direktion