"dinosaurie" - Engelsk översättning

SV

"dinosaurie" på engelska

SV

dinosaurie {utrum}

volume_up
dinosaurie
Man skulle ha en stor dinosaurie och en mindre dinosaurie.
You'd have a big dinosaur and a littler dinosaur.
Vi kommer inte kunna tillverka en dinosaurie baserat på en dinosaurie.
We're not going to be able to make a dinosaur based on a dinosaur.
Men om du vill ha DNA från dinosaurie, då säger jag, gå till dinosaurien.
Now if you want dinosaur DNA, I say go to the dinosaur.

Användningsexempel för "dinosaurie" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSå vi har upptäckt att dinosaurie-DNA, och all DNA, helt enkelt bryts ner för snabbt.
So we have discovered that dinosaur DNA, and all DNA, just breaks down too fast.
Swedish(Skratt) Tja, gå till ett museum så får du se, se hur många dinosaurie-ungar där finns.
(Laughter) Well, go to a museum, you'll see, see how many baby dinosaurs there are.
SwedishVi kommer inte kunna tillverka en dinosaurie baserat på en dinosaurie.
We're not going to be able to make a dinosaur based on a dinosaur.
SwedishSå vi behövde inte tillverka någon dinosaurie; för vi hade dem redan.
So we don't have to make a dinosaur because we already have them.
SwedishJag ville bli paleontolog, dinosaurie-paleontolog, och jag ville ha en dinosaurie som husdjur.
I wanted to be a paleontologist, a dinosaur paleontologist, and I wanted to have a pet dinosaur.
SwedishOm allmännyttiga radio- och tv-bolag förvägras denna möjlighet kommer de att förvandlas till en dinosaurie.
If public broadcasting is denied this opportunity, it will be turned into a dinosaur.
SwedishMen om du vill ha DNA från dinosaurie, då säger jag, gå till dinosaurien.
Now if you want dinosaur DNA, I say go to the dinosaur.
SwedishOch så skapar vi en bättre bild av hur en dinosaurie ser ut.
And so we're making a better picture of what a dinosaur looks like.
SwedishDen här historiens tema är att bygga en dinosaurie, och så kommer vi till den delen av "Jurassic Park".
The theme of this story is building a dinosaur, and so we come to that part of "Jurassic Park."
SwedishSå här är en dinosaurie där det sticker ut piggar från huvudet, ingen kupol, och knotiga saker på näsan.
So here's a dinosaur that has spikes sticking out of its head, no dome and gnarly stuff on its nose.
SwedishOch så fanns den första mjuka vävnaden från en dinosaurie.
And so here was the first soft tissue from a dinosaur.
SwedishMan skulle ha en stor dinosaurie och en mindre dinosaurie.
You'd have a big dinosaur and a littler dinosaur.
SwedishOch det ger ingen mening alls, därför att vi känner inte till någon dinosaurie som får fler tänder när de blir äldre.
And that doesn't make any sense at all, because we don't know of any dinosaurs that gain teeth as they get older.
SwedishDet är en gigantisk anknäbbad dinosaurie.
SwedishOch så stygimolochen, en annan dinosaurie från samma tidsålder, levde samtidigt, har piggar som sticker ut från bakhuvudet.
And then Stygimoloch, another dinosaur from the same age, lived at the same time, has spikes sticking out the back of its head.
SwedishDen är en moraliskt förfallen, institutionellt felaktig och vådligt odemokratisk organisation, en dinosaurie i den moderna världen.
It is a morally bankrupt, institutionally wrong and dangerously undemocratic organisation, a dinosaur in the modern world.
SwedishSå återigen är det rätt lätt att säga att tyrannosaurus-ontogenin inkluderade nanotyrannus, och därför kan vi ta bort en till dinosaurie.
So again, real easy to say that Tyrannosaurus ontogeny included Nanotyrannus, and therefore we can take out another dinosaur.
SwedishMen det är inte dinosaurie-DNA.
SwedishKycklingen är en dinosaurie.
SwedishJag vägrar därför att tro att vi har att göra med någon sorts industriell dinosaurie, som är dömd att dö ut inom en snar framtid.
I refuse to believe, therefore, that we are dealing with a kind of industrial dinosaur that is doomed to extinction in the very near future.