"det var som" - Engelsk översättning

SV

"det var som" på engelska

Se exempelmeningar för "det var som" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "det var som" på engelska

det adverb
English
det pronomen
var substantiv
English
var adverb
var verb
English
var pronomen
English
VaR substantiv
English
vara substantiv
vara verb
som adverb
English
som pronomen
som konjunktion
English
som preposition
English
söm substantiv
English
vår substantiv
English
vår pronomen
English

Användningsexempel för "det var som" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVi måste beakta vem det var som protesterade i den italienska skolan och varför.
We need to look at who it was who protested in that Italian school and why.
SwedishVi måste mycket noggrant analysera exakt vad det var som irländarna sa ”nej” till.
We need to analyse very carefully exactly what it was the Irish were saying 'no' to.
SwedishJag fick intrycket att det var som om vi bara befann oss i början av den här debatten.
I got the impression that it was as if we were only at the beginning of the debate.
SwedishJag vet inte om det var en ordningsfråga, men det var som musik för mina öron.
I do not know if that was a point of order, but it was music to my ears.
SwedishVi kommer att undersöka vad det var som hände och göra mer ingående utredningar och analyser.
We will study what happened, and undertake closer investigations and analyses.
SwedishDet var - som redan sagts - en framgångsrik dag eller dagar i Oslo.
As has already been said, the last day or days in Oslo have proved to be a success.
SwedishNu är det sagt - men det var som dansk minister jag tillfogade detta.
That is what was said - but it was as a Danish Minister that I added this.
SwedishPå samma gång mörklade polisen vem det var som skadades vid incidenten i Pátka.
At the same time, the police covered up the identity of the person injured in the Pátka incident.
SwedishVi visste vad det var som skulle undersökas och vad som skulle åtalas.
We knew what was to be investigated and what was to be prosecuted.
SwedishDet skulle vara intressant att få veta vilka det var som talade.
It only says that Members spoke, but it might be quite helpful if we knew who.
SwedishDe frågar sig vad det var som beslutsfattarna här lovade om och om igen?
What was it, they ask themselves, that the decision-makers in the place promised over and over again?
SwedishNu måste ni titta efter vad det var som man först röstade om.
Mr President, I think you need to find out what we voted on first.
SwedishDet var som med Stirlingmotorn: den var häftig, men jag visste inte riktigt vad man skulle med det till.
It was a lot like the Stirling engine: it was cool, but you didn't know what to do with it.
SwedishFör det andra måste vi fråga oss själva vad det var som gick snett.
Secondly, we must ask ourselves where we went wrong.
SwedishDet var som en kompakt grönsaksgryta och allihopa dog.
And I tried taking the dried food waste, putting it to the worms, going, "There you go, dinner."
SwedishDet var som om de stod skrivna på insidan av mina ögonlock.
It was as if they were written on the inside of my eyelids.
SwedishMitt hjärta slog snabbt och jag blev yr i huvudet när jag försökte förstå vad det var som stod framför mig.
My heart beat fast, my head was dizzy, trying to comprehend what it was that stood in front of me.
SwedishOch det ögonblicket, och jag menar det ögonblicket det ögonblicket det slog mig I Guds namn det var som tjoho!
And the moment, and I mean the moment, the moment that hit me, I swear to God, it was like woo hoo!
SwedishSenare har frågan varit vem det var som höll i de trådar som styrde händerna på den som avlossade skottet.
The question since then has been 'who pulled the strings that pulled the hands that pulled the trigger?'.
SwedishHan sa att det var som ett ljus som finns i våra liv.
He said it was like a light that went on in our lives.

Lär dig andra ord

Swedish
  • det var som

Mer i det svensk-tyska lexikonet.