"det/den" - Engelsk översättning

SV

"det/den" på engelska

EN
SV

det/den {artikel}

volume_up
det/den
Förmodligen är det den föreslår detaljerat, det förnuftigaste.
Its detailed proposals are probably also the most sensible way to go about this.
Enligt min åsikt är det den grundläggande punkten.
Madam President, this is the main point the Socialist Group wishes to make.
Sedan gäller det den stora frågan om nästa regeringskonferens.
Then there is the major question of the next Intergovernmental Conference.

Användningsexempel för "det/den" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet leder mig till den tredje frågan: hur är det med priset för kommunikationen?
That brings me to the third question: what about the price of the communications?
SwedishÄr det säkerheten för den kongolesiska civilbefolkningen, kvinnorna och barnen?
Is it the security of the Congolese civilian population, the women and children?
SwedishDet var den första invigningen av ett Europahus i en av de nya medlemsstaterna.
That was the first opening of a House of Europe in one of the new Member States.
SwedishDet gäller att avskaffa den statliga interventionen och inte bara reformera den.
It is a question of abolishing public intervention, and not just of reforming it.
SwedishDet speglar också den riktning i vilken det konstitutionella fördraget tog oss.
It also reflects the direction in which the Constitutional Treaty was taking us.
SwedishNu är vi här igen - och det är inte sista gången, det är den näst sista gången.
Now here we are again - and it is not the last time, it is the penultimate time.
SwedishSå - (Musik) Det står, "Den här lådan tillhör ..." ~~~ Så jag skriver mitt namn.
And so -- (Music) It says, "This box belongs to ... " And so I type in my name.
SwedishJag tror att det varit den värsta mul- och klövsjukeepidemin någonsin i världen.
I believe it has been the worst epidemic of this disease that the world has seen.
SwedishDet är om den känsliga frågan om införselkvoter som åsikterna på allvar går isär.
It is on the sensitive issue of import quotas that our views seriously diverge.
SwedishTror ni verkligen att det i den rådande situationen är ett bidrag till freden?
Do you really think that in the current situation it is a contribution to peace.
SwedishDet måste vara den huvudprincip som det transatlantiska partnerskapet bygger på.
This should be the main principle on which the transatlantic partnership is built.
SwedishDet är den lärdom som jag personligen drar från många av dessa rekommendationer.
This is the lesson that I personally learn from many of these recommendations.
SwedishDet är därför som den inte är en typisk decentraliserad byrå i EU:s bemärkelse.
That is why it does not constitute a typical decentralised agency in an EU sense.
SwedishSamtidigt har de en hög ställning när det gäller den ekonomiska konkurrenskraften.
At the same time, they occupy positions at the peak of economic competitiveness.
SwedishBulgariens medborgare gav ett blandat budskap i det allmänna valet den 25 juni.
The people of Bulgaria gave a mixed message in their general election on 25 June.
SwedishDet var den bästa lösning vi kunde ta fram under mycket pressade omständigheter.
This was the best solution we could find under very challenging circumstances.
SwedishFör det andra: den kräver snabb och effektiv ersättning för den skada som lidits.
Secondly, it requires swift and effective compensation for the damage suffered.
SwedishDet är uppenbart att den zimbabwiska regeringen har för avsikt att tysta ned dem.
It is obvious that the intention of the Zimbabwean Government is to silence them.
SwedishDet är av den anledningen som vi måste bevara äkta pluralism och sann mångfald.
It is for this reason that we must preserve genuine plurality and true diversity.
SwedishDet är den romerskkatolska kyrkans plikt att leda sina trogna, inte att ledas.
It is the role of the Roman Catholic Church to lead the faithful, not to be led.

Liknande översättningar för "det/den" på engelska

den pronomen
English
det adverb
English
det pronomen
det där pronomen
English
det ena tal
English
det är klart att adverb
English
det inre substantiv
English
det är bara det att konjunktion
English
det inre av någonting substantiv
English
det dubbla substantiv
English
det onda substantiv
English
det följande substantiv
English
det goda substantiv
English
det normala substantiv
English
det förflutna substantiv
English