"deras" - Engelsk översättning

SV

"deras" på engelska

SV deras
volume_up
{pronomen}

deras (även: hans, sin, dess, sina)
volume_up
their {pron.}
Och till de tyska kollegerna skulle jag vilja säga att jag förstår deras ståndpunkt.
And I should like to say to my German fellow MEPs that I understand their view.
. ~~~ Jag erbjuder mig som deras ambassadör.
The lunch ladies, the lunch cooks of America -- I offer myself as their ambassador.
Det är inte heller ministerrådets policy och det överensstämmer inte med deras åsikter.
It is also not the policy of the Council of Ministers and it does not reflect their views.
deras (även: sin)
volume_up
theirs {pron.}
Mitt omdöme om initiativet från Finland är mycket mindre kritiskt än deras.
My view of the Finnish initiative is much less critical than theirs.
Deras ”nej” var också riktat mot oljepriser, livsmedelspriser och WTO.
Theirs was also a 'no' to oil prices, to food prices and to the WTO.
Segern var deras; det var Bryssels byråkrater som förlorade.
Victory was theirs; it was the Brussels bureaucrats who lost.

Användningsexempel för "deras" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag kallar saker och ting vid deras rätta namn och Tony Blair en modern mördare.
I believe in calling a spade a spade. Tony Blair is merely an urbane murderer.
SwedishDeras antal är i sig ett tydligt bevis för det stora intresset för denna fråga.
The sheer number of them clearly demonstrates the level of interest in this issue.
SwedishSlutligen vill jag gratulera de båda föredragandena till deras utmärkta betänkande.
I would like to end by congratulating both rapporteurs for an excellent report.
SwedishBilindustrin tycks inte tro att deras kunder har särskilt mycket sunt förnuft.
The car industry does not seem to credit its customers with much common sense.
SwedishBankerna får inte diskriminera EU-medborgare på grund av deras nationalitet.
Banks must not discriminate against any EU citizens on the basis of nationality.
SwedishDeras förslag i samrådsdokumentet skulle ha varit opraktiska och ogenomförbara.
The proposals in its consultation paper would have been impractical and unworkable.
SwedishDröj inte, utan följ deras exempel, nu när de för en gångs skull gör någonting bra.
Do not be slow to imitate them when for once they are doing something positive.
SwedishVarför reagerar man inte mot Italien när det blir pannkaka av deras goda föresatser.
Why is Italy not called to task when it makes a shambles of its good intentions?
SwedishDet är inte deras fel att de har slösat bort sin tid, utan det är presidiets fel.
It therefore helps to build a stronger and more modern European social model.
SwedishDärefter har han 700 euro kvar som han, hans fru och deras två barn ska leva på.
He then has EUR 700 left for him, his wife and his two children to live on.
SwedishJag gratulerar dem till deras ansträngningar och de viktiga resultat som nåtts.
I congratulate them for the efforts made and the important results achieved.
SwedishOch alla såg deras situation och förstod att de var på väg mot en katastrof.
And everybody looked at that and knew that that was headed toward a huge problem.
SwedishJust därför måste vi stödja medlemsstaterna i deras försök att hitta lösningar.
This is precisely why we need to support Member States in finding solutions.
SwedishHur många löner kunde ha ökats med de 14 miljarder euro som deras chef förskingrade?
The losses that savers have had to endure are, however, very clear to everyone.
SwedishEn möjlig tidsinställd bomb utgör hur som helst artikel 23 i deras grundlag.
Article 23 of the Basic Law, however, is a potential time bomb under all of this.
SwedishDet skulle på samma gång skydda dem och deras uppfinningar mot storföretagen.
There will be still less left of the Lisbon declaration if we kill this directive.
SwedishDeras makt bygger på miljömässiga och sociala värderingar som skiljer sig från våra.
These powers are based on different environmental and social values from ours.
SwedishJag stöder den nederländska konsumentorganisationen i deras varning för det.
I support the warning against this of the Consumer Association in the Netherlands.
SwedishJag vill först tacka ledamöterna för alla deras kommentarer och synpunkter.
Moreover, it is time to devote more attention to by-catch of non-commercial fish.
SwedishTrots de magra resurserna till deras förfogande gör den ett utomordentligt arbete.
Despite the meagre resources at its disposal it does an exceptionally excellent job.