"demonstrera" - Engelsk översättning

SV

"demonstrera" på engelska

SV demonstrera
volume_up
[demonstrerade|har demonstrerat] {verb}

Men tack vare att det är en visuell illusion kan vi enkelt demonstrera felet.
But the nice thing about visual illusion is we can easily demonstrate mistakes.
Nu på onsdag kommer vi att vara i Nederländerna för att demonstrera för vår frihet.
This coming Wednesday, we will be in the Netherlands to demonstrate for our freedom.
Nu, om ni är intresserade kommer jag att demonstrera några hemliga tekniker.
Now, if you are interested, I will demonstrate some underground techniques.
demonstrera (även: förekomma, visa, framträda, visa upp)
Ett kraftverk som byggs utan containment, med oräkneliga påvisade brister och där man nu kommer att demonstrera en oprövad upprustning av en rysk kärnreaktor.
This plant is being built without containment, it is full of defects and it is to feature equipment from a Russian nuclear reactor which has never even been tested.
Ett kraftverk som byggs utan containment , med oräkneliga påvisade brister och där man nu kommer att demonstrera en oprövad upprustning av en rysk kärnreaktor.
This plant is being built without containment, it is full of defects and it is to feature equipment from a Russian nuclear reactor which has never even been tested.

Synonymer (svenska) till "demonstrera":

demonstrera

Användningsexempel för "demonstrera" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishMen tack vare att det är en visuell illusion kan vi enkelt demonstrera felet.
But the nice thing about visual illusion is we can easily demonstrate mistakes.
SwedishNu på onsdag kommer vi att vara i Nederländerna för att demonstrera för vår frihet.
This coming Wednesday, we will be in the Netherlands to demonstrate for our freedom.
SwedishArbetarklassen har en omistlig rätt att strejka och demonstrera den 1 maj.
The working class has the inalienable right to strike and demonstrate on 1 May.
SwedishNu, om ni är intresserade kommer jag att demonstrera några hemliga tekniker.
Now, if you are interested, I will demonstrate some underground techniques.
SwedishAtt de får säga sin mening och demonstrera mot detta, det står också här.
Being able to voice their opinion and take part in demonstrations is part of that.
SwedishJag står på det hela taget på er sida, men var vänliga och demonstrera inte inne i kammaren.
Generally speaking, I support you, but please do not demonstrate in the Chamber.
SwedishPolitiker tenderar att alltid vilja ändra i direktiv och demonstrera sina maktbefogenheter.
Politicians always tend to want to change directives and demonstrate their power.
SwedishMan har rätt att demonstrera, vilket uppenbarligen har sitt ursprung i yttrandefriheten.
There is the right to demonstrate, which emanates clearly from freedom of expression.
SwedishVi som vill kunna demonstrera fredligt måste också lära oss av dessa våldsyttringar.
We who wish to demonstrate peacefully must also learn from the battles.
SwedishMen den burmesiska civilbefolkningen har visat ett ohämmat mod genom att gå ut och demonstrera.
But Burmese civilians have shown unbridled bravery in coming out to demonstrate.
SwedishOckså av denna anledning kommer det att komma många personer hit och demonstrera i morgon.
It is also for this reason that there will be many people demonstrating here tomorrow.
SwedishLåt oss i dag demonstrera att parlamentet helhjärtat stöder strategin.
Today, this House should offer its wholehearted support for the strategy.
SwedishHär har EU en unik möjlighet att demonstrera sin sociala sida.
This presents Europe, Commissioner, with a unique opportunity to show off its social side.
SwedishAlla medborgare har naturligtvis rätt att demonstrera och fritt uttrycka sina åsikter.
Obviously, every citizen has a right to demonstrate and to freely express his or her opinion.
SwedishFör första gången har vi sett druser, sunniter, shiiter och kristna demonstrera tillsammans.
For the first time we have seen Druse, Sunni, Shia and Christians demonstrating together.
SwedishDet kunde vi se min kollega McCarthy demonstrera här med kaffekokare och en leksak.
We saw Mrs McCarthy demonstrate that with a kettle and a toy.
SwedishOch det är, jag ska demonstrera den så bra jag kan, utan att vara död.
And this is -- I'll demonstrate as best I can, not being dead.
SwedishTyvärr kan Ryssland fortfarande inte demonstrera en sådan vilja.
Unfortunately, Russia is still unable to demonstrate such a will.
SwedishJag kommer att demonstrera och flagga för allas lika rättigheter inom EU enligt artikel 13.
I will march and fly the flag for the rights – guaranteed by Article 13 – of everyone in the European Union.
SwedishJag kommer att demonstrera och flagga för allas lika rättigheter inom EU enligt artikel 13.
I will march and fly the flag for the rights – guaranteed by Article 13 – of everyone in the European Union.