"demonstrationer" - Engelsk översättning

SV

"demonstrationer" på engelska

EN
EN

"demonstration" på svenska

SV demonstrationer
volume_up
{pluralis}

demonstrationer (även: massmöten)
volume_up
rallies {plur.}
Två demonstrationer har genomförts de senaste veckorna.
Two rallies have taken place in recent weeks.
Informationsutbytet omfattade i synnerhet det sätt på vilket PKK organiserade demonstrationer samt antalet demonstrationsdeltagare i de enskilda länderna.
In particular, the exchange of information covered the nature of the rallies organised by the PKK and the number of people who took part in the demonstrations in the various countries.
Den ryska konstitutionen garanterar de ryska medborgarna rätten att fredligt samlas utan att bära vapen för att hålla valmöten, parader och demonstrationer.
The Russian Constitution guarantees Russian citizens the right to assemble peacefully, without bearing arms, in order to hold rallies and demonstrations, parades and pickets.

Synonymer (svenska) till "demonstration":

demonstration

Synonymer (engelska) till "demonstration":

demonstration

Användningsexempel för "demonstrationer" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishFlera dödsfall har redan inträffat under de demonstrationer som äger rum i Lomé.
There have already been several deaths in the demonstrations taking place in Lomé.
SwedishDe uppmanar för övrigt till demonstrationer i hela landet den 1 februari.
They are also calling for demonstrations throughout the country on 1 February.
SwedishVi kommer att se vissa demonstrationer under de kommande dagarna, särskilt i Serbien.
We will see some demonstrations in the coming days, particularly in Serbia.
SwedishHan sa att polisen borde förhindra olagliga demonstrationer, med våld om så behövdes.
He said that the police should prevent illegal demonstrations, by force if necessary.
SwedishSyrien, Bahrain och Jemen har skakats av demonstrationer som brutalt har kuvats.
Syria, Bahrain and Yemen have been rocked by protests, which have been savagely repressed.
SwedishJordbrukare blockerar vägar och håller demonstrationer över hela regionen.
There are roadblocks and demonstrations by farmers throughout the region.
SwedishDemonstrationer bannlystes, och många radio- och TV-kanaler stängdes.
Demonstrations were banned and many radio and television stations were closed.
SwedishJag vill påminna om att demonstrationer på åhörarläktaren är förbjudna.
May I remind you that demonstrations in the public gallery are prohibited.
SwedishEventuella förbud mot homosexuella demonstrationer är endast tillfälliga.
Any bans on homosexual demonstrations are of an incidental nature only.
SwedishI samband med matchen förekom demonstrationer, någon mycket våldsam.
There were demonstrations in connection with the match, one of which was very violent.
SwedishDe har också demonstrerat; alla demonstrationer har inte ägt rum utanför Österrike.
They have also shown how they feel: not all the demonstrations have taken place outside Austria.
SwedishDock har detta lett till stora demonstrationer och missnöjesyttringar.
However, this has led to big demonstrations and expressions of dislike.
SwedishDemonstrationer var förbjudna under tiden för WTO-sammanträdet i Singapore.
Demonstrations were banned in Singapore during the WTO Conference.
SwedishBara sedan början av året har tre fredliga demonstrationer slagits ned brutalt.
Since the beginning of this year alone, three peaceful demonstrations have been brutally suppressed.
SwedishTrots hot om våld protesterade ni mot valfusket i fredliga demonstrationer.
Despite threats of violence, you protested against the election fraud in peaceful demonstrations.
SwedishVi beklagar att de demonstrationer som ägde rum i Estland urartade i plundring och kravaller.
We regret that the demonstrations that took place in Estonia turned into looting and riots.
SwedishGör vi inte det så kommer vi att se fler demonstrationer på gatorna.
If we do not do so, we shall see more demonstrations on the streets.
SwedishRödskjortornas demonstrationer slogs ner i blod.
Madam President, the 'red-shirt' demonstrations have been suppressed with bloodshed.
SwedishDagens tidningar rapporterar dock att jättestora demonstrationer äger rum i själva Jerusalem.
The daily press reports that huge crowds gather in Jerusalem itself.
SwedishJust nu hålls demonstrationer över hela Baskien ?
Mr President, at this moment all over the Basque country demonstrations are being held -