"demonstrationer" - Engelsk översättning

SV

"demonstrationer" på engelska

EN
EN

"demonstration" på svenska

SV demonstrationer
volume_up
{pluralis}

demonstrationer (även: massmöten)
volume_up
rallies {plur.}
Två demonstrationer har genomförts de senaste veckorna.
Two rallies have taken place in recent weeks.
Informationsutbytet omfattade i synnerhet det sätt på vilket PKK organiserade demonstrationer samt antalet demonstrationsdeltagare i de enskilda länderna.
In particular, the exchange of information covered the nature of the rallies organised by the PKK and the number of people who took part in the demonstrations in the various countries.
Den ryska konstitutionen garanterar de ryska medborgarna rätten att fredligt samlas utan att bära vapen för att hålla valmöten, parader och demonstrationer.
The Russian Constitution guarantees Russian citizens the right to assemble peacefully, without bearing arms, in order to hold rallies and demonstrations, parades and pickets.

Synonymer (svenska) till "demonstration":

demonstration

Synonymer (engelska) till "demonstration":

demonstration

Användningsexempel för "demonstrationer" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishSyrien, Bahrain och Jemen har skakats av demonstrationer som brutalt har kuvats.
Syria, Bahrain and Yemen have been rocked by protests, which have been savagely repressed.
SwedishDagens tidningar rapporterar dock att jättestora demonstrationer äger rum i själva Jerusalem.
The daily press reports that huge crowds gather in Jerusalem itself.
SwedishFör fyra dagar sedan var jag i Kurdistans berg och såg demonstrationer för shejk Yassin i Van.
I sometimes get tired of repeating myself and feeling that everyone bears the same responsibility.
SwedishJag ställer mig helt och hållet bakom demonstrationer som ett sätt att föra fram ett budskap.
I welcome the idea of demonstrating to press home a message.
SwedishJag skulle vilja säga några ord om dessa demonstrationer.
The result is a step forward in the European maritime sector.
SwedishNär koalitionen satt vid makten blev jag själv misshandlad av polisen under en av oppositionens demonstrationer.
When the coalition was in power, I myself was beaten by the police during an opposition protest.
SwedishJag tycker också att hon undviker blindskären med en viss sexfobi som förekommer i vissa demonstrationer.
I also think that she has avoided the pitfalls of sexophobia, which was not lacking in some contributions.
SwedishTvå demonstrationer har genomförts de senaste veckorna.
Two rallies have taken place in recent weeks.
SwedishFolksamlingar och demonstrationer på allmän plats är förbjudna och kandidaternas TV-uppträdande censureras.
Any assemblies or marches in public were banned and candidates' broadcasts on television were subjected to censorship.
SwedishFolksamlingar och demonstrationer på allmän plats är förbjudna och kandidaternas TV-uppträdande censureras.
Any assemblies or marches in public were banned and candidates ' broadcasts on television were subjected to censorship.
SwedishDet är första gången sedan Vietnamkriget som det har förekommit så omfattande demonstrationer i själva Förenta Staterna.
It was the first time that protests on that scale have been held in the United States since the war in Vietnam.
SwedishI resolutionen betonade vi också vår rätt till yttrandefrihet och till fredliga demonstrationer när dessa tåg passerar.
We also emphasised in it our right to freedom of expression and to demonstrate peacefully when these trains pass.
SwedishDet första handlar om att vi måste förbättra den politiska dialogen om rätt till fredliga sammankomster och fredliga demonstrationer.
The first is that we must improve political dialogue on the right to peaceful assembly and to peaceful protest.
SwedishEnligt Amnesty slog säkerhetsstyrkorna demonstranter med käppar och gav dem stötar med elbatonger under fredliga demonstrationer i Sana'a.
According to Amnesty, the security forces beat protestors with sticks and shocked them with electric batons during peaceful protests in Sana'a.
SwedishI Syrien har demonstrationer i flera städer brutalt stoppats trots EU:s uppmaningar att yttrande- och föreningsfriheten ska respekteras.
In Syria, protests in several cities have been brutally put down despite EU calls for rights of freedom of expression and association to be respected.
SwedishDetta var första gången i landets historia sedan regimskiftet som polisen behövde ta itu med demonstrationer från extremhögern.
This was the first time in the country's history, since the change of regime, that the police had had any experience of dealing with extreme right-wing protests.
SwedishUtöver dessa demonstrationer visar emellertid de folkliga protesterna över hela världen att man tar avstånd från själva principerna för Världshandelsorganisationens verksamhet.
The awakening of people's movements all over the world proves the objection to the principles of the World Trade Organisation.
SwedishUtöver dessa demonstrationer visar emellertid de folkliga protesterna över hela världen att man tar avstånd från själva principerna för Världshandelsorganisationens verksamhet.
The awakening of people' s movements all over the world proves the objection to the principles of the World Trade Organisation.
SwedishDessa kvinnor deltar varje vecka i fredliga demonstrationer i Havanna för att visa sin solidaritet med släktingar och vänner som har suttit fängslade sedan mars 2003.
These women demonstrate peacefully every week in Havana to express their solidarity with relatives and friends in prison since March 2003.
SwedishJag vill framhålla att den pådrivande orsaken till demonstrationer och oro i Uzbekistan är försämrade ekonomiska och sociala förhållanden, fattigdom och maktlöshet inför korruptionen.
That is odd, since the majority of political parties in Uzbekistan were forbidden to take part in the parliamentary elections.