"demokratisk" - Engelsk översättning

SV

"demokratisk" på engelska

SV demokratisk
volume_up
{adjektiv}

demokratisk (även: folklig)
En sista kommentar: En demokratisk omröstning är en normal demokratisk handling.
One final comment: a democratic vote is a normal democratic act.
Demokratiska republiken Kongo är varken demokratisk eller republik.
Mr President, the Democratic Republic of Congo is neither democratic nor a republic.
Hela denna institution saknar varje form av demokratisk kontroll och demokratisk ansvarsskyldighet.
This whole institution lacks any kind of democratic control or democratic accountability.

Användningsexempel för "demokratisk" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishEn sista punkt: Jag tror också att det behövs en demokratisk kontroll av OLAF.
On a final note, I too believe that OLAF requires monitoring under rule of law.
SwedishTaiwan utgör en demokratisk modell som Kina ännu befinner sig mycket långt ifrån.
Taiwan is a model of democracy from which China is still very far removed.
SwedishInformation utgör en demokratisk grundprincip.
Mr President, Commissioner, information is a basic principle of democracy.
SwedishÄndå har invånarna där ingen demokratisk rätt att välja vem de ska styras av.
Most of them are governed by governors appointed, for example, by the Queen of England.
SwedishVi enades om den i god demokratisk ordning, och låt oss hålla och uppfylla löftet.
It was democratically agreed, and let us keep and honour the commitment.
SwedishSåsom Bourlanges sade, bör en demokratisk kultur ersätta den teknokratiska kulturen.
As Mr Bourlanges said, the technocrat culture must give way to a culture of democracy.
SwedishEn grupp som tillhör det Muslimska brödraskapet har kommit till makten på demokratisk väg.
A group that belongs to the Muslim Brothers has arrived in power democratically.
SwedishVi blir konstruktiva bundsförvanter på vägen mot en demokratisk revolution.
We will be constructive partners on the road to revolutionising democracy.
SwedishHan valdes då i demokratisk ordning av en mycket stor majoritet i januari 2004.
He was then democratically elected by a huge majority in January 2004.
SwedishSjälvbestämmande är något som kan finnas om man lever i en demokratisk rättsstat.
Self-determination is possible when you live in a democracy where the rule of law applies.
SwedishHan valdes då i demokratisk ordning av en mycket stor majoritet i januari 2004.
   – Mr President, I speak on behalf of the Italian Socialist Party.
SwedishLåt oss hoppas att detta inte är slutet på en mer demokratisk process och utveckling.
Let us trust that this is not the end of the process of evolution towards more democracy.
SwedishDet är nödvändigt att garantera en demokratisk kontroll av hela denna process.
We must ensure that this whole process is democratically monitored.
SwedishIsland utmärker sig i det här avseendet, med en stark demokratisk tradition.
Iceland excels in this respect, with a strong tradition of democracy.
SwedishOm ECB skall kunna få en demokratisk inramning, då måste det ske nu.
If the ECB is to be imbued with the principles of democracy, it should be done now.
SwedishJag tror att detta samarbete ger demokratisk legitimitet till en process som kritiseras.
I believe that this cooperation gives legitimacy to a process which is being criticised.
SwedishMen det måste ändå vara begränsat och behärskat och äga rum under demokratisk kontroll.
But it should still be limited, moderate and democratically controlled.
SwedishNi vet mycket väl att kammaren är suverän, det är en demokratisk princip.
As you know, the House is sovereign, which is a principle of democracy.
SwedishMen han är inte beredd att ge eftergifter i demokratisk riktning.
But he is not prepared to make concessions in the direction of democratisation.
SwedishDetta är en stor demokratisk brist i samarbetet som det ser ut i dag.
It would be democratically damaging to cooperation, as we have seen today.