SV

dam {enbart singularis}

volume_up
1. allmänt
dam
volume_up
draughts {enb. plur.} [GBR]
2. "spel; oftast i obestämd form"
dam
volume_up
checkers {substantiv} [USA]
Vi bodde i gamla, söndervittrade, muromgärdade byar, små hotell, vi klättrade upp på taket och drack Vino Verde, tittade på solnedgången och spelade dam.
We stayed in old, crumbling, walled cities, in tiny little hotels, and we would climb up to the roof and drink Vinho Verde and watch the sun set and play checkers.
EN

dam {substantiv}

volume_up
1. allmänt
dam (även: barrage, basin, dike, pool, weir)
With the oppressive brace of dictatorship ripped away, Iraq has burst like a broken dam.
När diktaturens tyranniska bojor slets loss rämnade Irak som en brusten damm.
In 1976, for example, 26 000 people died when a dam broke in China.
År 1976 dog t.ex. 26 000 personer när en damm brast i Kina.
Cracks had also been found in the dam, which were reported, but nothing was done.
Det har också funnits sprickor i dammen som har blivit rapporterade, men inget har gjorts.
It will even act as a dam to the spread of bilateralism and protectionism.
Det kommer till och med att fungera som en fördämning mot bilateralismens och protektionismens spridning.
Mr Vitorino rightly pointed out that even a dam can be destroyed, and the Second World War shows that the consequences can be devastating.
Herr Vitorino påpekade med rätta att även en fördämning kan förstöras och att följderna kan vara förödande - det visar en återblick på andra världskriget.
In China it is widespread deforestation and the construction of a dam on the Yangtse river that have been largely responsible for the flooding.
Översvämningarna i Kina kan till stor del skyllas på den storskaliga skogsavverkningen och den problematiska anläggningen av en fördämning i Yangtze-floden.
2. zoologi
In addition to that, there are not only stringent conditions concerning the identification and traceability of both the animal and its dam, but also the absence of any suspicion of BSE in the dam.
Det finns dessutom inte bara stränga villkor som rör identifieringen och spårningsbarheten både vad gäller djuret och dess moder, utan också frånvaron av varje misstanke om BSE hos modern.

Användningsexempel för "dam" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSom Van Dam också sade, bör flygbränsle därför inte undantas från beskattning.
As Mr Van Dam has also said, aircraft fuel should therefore not be exempt from tax.
SwedishJag har röstat för betänkandet och då inte minst ändringsförslag 1 från Van Dam.
I have voted in favour of the report and especially of Amendment No 1 from Mr van Dam.
SwedishDå kan man vara helt nöjd med ert förslag, min dam och mina herrar kommissionärer.
Then, my dear Commissioners, we will be very definitely satisfied with your proposal.
SwedishJag har röstat för betänkandet och då inte minst ändringsförslag 1 från Van Dam.
I have voted in favour of the report and especially of Amendment No 1 from Mr van Dam.
SwedishVan Dam talade om restriktioner när det gäller levande djur, och jag delar den uppfattningen.
Mr van Dam spoke of the restrictions on live animals, and I share his opinion.
SwedishJag vill också tacka kollega Van Dam för hans betänkande.
Mr President, I would also like to thank my fellow Member, Mr van Dam for his report.
SwedishHerr talman, fru kommissionär, herr Van Dam! Jag tycker att det är ett utmärkt betänkande.
Mr President, Commissioner, Mr van Dam, I think it is an excellent report.
SwedishJag vill särskilt gratulera Van Dam till det viktiga arbete han utfört.
I should particularly like to congratulate Mr Van Dam on the important work he has done.
SwedishSjälvklart har Ni helt rätt, min dam, att det rör sig om en hel hop olika föreskrifter.
Of course, Mrs Palacio, you are absolutely right; we do have a motley jumble of provisions.
SwedishVi stöder således det betänkande som kollega Van Dam har utarbetat.
We therefore support the report compiled by our fellow Member, Mr van Dam.
SwedishDetta är huvudanledningen till de förseningar som Van Dam just påpekat.
That is the main reason for the delays just highlighted by Mr van Dam.
Swedish(B5-0548/2001) av van Dam för EDD-gruppen om mul- och klövjsuka.
(B5-0548/2001) by Mr van Dam, on behalf of the EDD Group, on foot-and-mouth disease;
SwedishDet har antagligen att göra med de normer som Van Dam talade om.
This is probably linked to the standards mentioned by Mr Van Dam, namely subsidiarity.
SwedishEtt exempel är en indisk dam som vill ta med sig sin son från Indien.
One example is an Indian lady who wishes to bring her son from India.
SwedishJag vill tacka föredragande van Dam för en lyckad beredning av betänkandet.
Mr President, I wish to thank rapporteur van Dam for the successful preparation of the report.
SwedishEn mycket speciell liten dam längtar efter att få träffa dig.
There's a very special lady in the kitchen... who can't wait to lay her eyes on you.
SwedishVan Dam, föredraganden som övertagit detta, pratar således ingenting annat än strunt.
Mr van Dam, who was the one who included this in the report, is telling us a load of nonsense here.
SwedishLåt mig försöka uttrycka detta i samtida termer med hjälp av en dam som heter Kristen McCauliff.
Let me try and address this in contemporary terms, helped by a lady called Kristen McCauliff.
SwedishJag delar dock inte era tankar, van Dam, om resultatet av denna strukturfondspolitik.
Mr van Dam, I do not, however, share your feelings regarding the results of this Structural Funds policy.
SwedishSom van Dam sade, finns det fortfarande många människor kvar i Korea.
Mr President, Commissioner, as Mr van Dam said, there are still many people left in Korea.

Synonymer (svenska) till "dam":

dam

Synonymer (engelska) till "dam":

dam