"CV" - Engelsk översättning

SV

"CV" på engelska

volume_up
CV {neut.}

SV CV
volume_up
{neutrum}

CV
volume_up
résumé {substantiv} [USA]
Välkommen in till oss på LTU Karriär för att få feedback på ditt CV och ansökningsbrev!
Welcome to us at LTU Career to get feedback on your resume and cover letter!
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Please find my résumé / CV attached.
På Håkans förslag brukar jag svara: -Han jobbar på sin CV.
On Håkans suggestions, I answer: He is working on his resume.

Användningsexempel för "CV" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishPå den engelska sidorna presenteras Mattias Magnussons CV.
Assistant professor, LiU, 2009-09-01- present
SwedishMen för mig är det mycket länge sedan - om ni läser mitt cv - och ändå väljer jag ett sådant uttryck.
However, for me, that is a very long time ago - if you read my curriculum vitae - to make me choose such an expression.
SwedishDetta är en vidareutveckling av det populära Europass-CV.
This will build on the popular Europass CV.
SwedishFörutom LTU deltog CV, folkhögskolor, VUX, YH med flera.
Many were interested in LTUs Preparatory Programme, 60.0 Credits that provides a guaranteed place at LTU Bachelor programmes.
SwedishDe har alla ingett sina cv, besvarat ett frågeformulär och blivit föremål för utfrågningar i budgetkontrollutskottet.
They all submitted their curriculum vitae, responded to a written questionnaire and had hearings before the Committee on Budgetary Control.
SwedishCV Personligt brev Bild
SwedishDet finns så många saker att känna till: var du ska leta, hur du ska skriva ett cv, vem som kan hjälpa dig, vilka formaliteter som finns och så vidare.
There are so many things to discover: where to look, how to write your CV, who can help you, what are the formalities, etc.
SwedishDu hittar råd om hur du skriver ett cv, hur du hittar arbete i Ungern eller utomlands, hur du söker praktikplatser, sommarjobb eller arbete som au pair.
You can get advice on writing your CV, finding a job in Hungary or abroad, or on traineeships, holiday work and au pairing.
SwedishLäs mer om möjligheterna att hitta ett arbete, dina rättigheter som anställd, hur du författar ett CV och hur du presenterar dig för arbetsgivare.
Learn more about the opportunities for finding a job, your rights as a worker or future employee, writing a CV and presenting yourself to employers.
SwedishInformationsmaterialet för yrkesvägledning, de användbara platserna med annonser och tips på cv är bra ställen att starta för unga arbetssökande.
The informational material for professional orientation, the very helpful sites with ads and the CV guides are good places to start for young jobseekers.
SwedishHela dokumentportföljen, vilken som bekant omfattar CV, rörlighetspass och andra dokument, är ett standardiserat kompletterande instrument.
The extended collection of documents, which, as you know, comprises a curriculum vitae, a mobility pass and other papers, is a standardised supplementary instrument.
SwedishTa del av information om arbetsfrågor, sysselsättningsfrämjande åtgärder, lagar och bestämmelser, rekryteringsförfaranden, skriva ett cv och bestämmelser om arbetstillstånd.
Access information on work issues, employment promotion, laws, the recruitment process, writing your CV and work permit regulations.
SwedishGenom att gå igenom parlamentsledamöternas CV har jag konstaterat att det inte finns någon som har haft något seriöst ansvar för ett litet företag någon gång i livet.
When I look up the CVs of Members of this Parliament, I find that nobody has ever had any serious responsibility for a small company in their lives.
SwedishDet finns webbplatser som handlar om yrkesutbildning, platser där du kan leta efter jobb och lägga ut ditt cv online och platser med råd hur du ska skriva ett framgångsrikt cv.
There are sites for vocational training, sites where you can search online for a job and post your CV and sites with advice on how to create a successful CV!