"citat" - Engelsk översättning

SV

"citat" på engelska

EN

SV citat
volume_up
{neutrum}

citat (även: anbud, offert, notering, prisuppgift)
volume_up
quotation {substantiv}
Jag repeterar detta citat: ”Den europeiska arresteringsordern är ett brott i sig.
I will repeat that quotation: ‘The European arrest warrant is a crime in itself.
Men låt mig svara på er musikaliska anspelning med ett litterärt citat.
However, please let me respond to your musical allusion with a literary quotation.
Jag vet att kommissionsledamoten känner till detta berömda citat.
I know that the Commissioner is familiar with this famous quotation.
citat (även: citationstecken)
volume_up
quote {substantiv}
Skriv texten " Citat nummer " framför det första citatet.
For example, type " Quote Number " in front of the first quote.
Jag tycker att detta citat speglar en överhetsattityd som är stötande.
I think that this quote reflects an authoritative attitude which is quite shocking.
Jag skulle vilja börja med en del av ett citat från punkt 12 i betänkandet.
I would like to start with a partial quote from paragraph 12 in the report.
citat (även: referenssystem)
volume_up
citation {substantiv}

Användningsexempel för "citat" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishFörr betonade man " undervisning och utbildning under hela livet ", slut citat.
In the White Paper, the stress was put on " lifelong learning and continuing training ".
SwedishFörr betonade man "undervisning och utbildning under hela livet", slut citat.
In the White Paper, the stress was put on "lifelong learning and continuing training" .
SwedishSlut på citat.
Europe must return to politics in the search for a solution to the Mediterranean situation'.
SwedishJag anser att detta citat väl uttrycker en utbredd oro bland våra medborgare.
I believe that this closely reflects a concern which is widespread amongst our fellow citizens.
SwedishJag vill understryka att kommissionären har kommit med ett helt korrekt citat.
Mr President, I should like to stress that the Commissioner was quite right in what she said.
SwedishSammanfattningsvis vill jag ge ett kort citat som bäst kan beskrivas som en gammal irländsk dikt.
The rights of individual Members are foremost within that protection.
SwedishCitat: "det nya med detta toppmöte var att den avsåg hela den ekonomiska och sociala politiken".
"The novelty of this summit is that it dealt with the entirety of economic and social policy."
SwedishCitat: " det nya med detta toppmöte var att den avsåg hela den ekonomiska och sociala politiken ".
" The novelty of this summit is that it dealt with the entirety of economic and social policy. "
SwedishNämnda citat kommer inte från mig, utan från högt uppsatta och meriterade diplomater och vetenskapsmän.
This assessment does not come from me, but from very high-ranking diplomats and scientists.
SwedishJag ber er, ärade ledamöter, att även om ni har viktiga citat att läsa upp, var också noga med tiden.
I would ask you, please, although you have such important points to make, to be careful with the time.
SwedishElvis använder den, men det gör även Shakespeare i detta berömda citat från "Romeo och Julia", Julia är solen.
Elvis uses it, but so does Shakespeare in this famous line from "Romeo and Juliet:" Juliet is the sun.
SwedishCitat: Västerländska politiker förstår inte Ryssland.
He said western politicians do not understand Russia.
SwedishMen ramvillkoren, låt mig använda ett citat, utgörs av en mycket komplicerad och ohanterlig lagstiftning.
However, I would like to say here that the framework conditions consist of some very complicated and unwieldy legislation.
SwedishDock skulle jag med ett citat vilja anföra mina tvivel: " Nog hör jag vad som sägs, men jag tror inte på det!"
Allow me, however, to confess to a certain doubt and to express it in the following words: 'I hear the words, but I lack faith'.
SwedishDock skulle jag med ett citat vilja anföra mina tvivel: " Nog hör jag vad som sägs, men jag tror inte på det!
Allow me, however, to confess to a certain doubt and to express it in the following words: 'I hear the words, but I lack faith '.
SwedishDet handlar om att begränsa asylrätten så mycket som möjligt, och som det sägs i följande citat: ?
It is a question of restricting the right of asylum as far as possible, as is stated in the phrase 'stem the tide of refugees'.
SwedishDet handlar om att begränsa asylrätten så mycket som möjligt, och som det sägs i följande citat:?
It is a question of restricting the right of asylum as far as possible, as is stated in the phrase'stem the tide of refugees '.
SwedishDet finns ett citat i Bibeln som våra kolleger bör känna till: "Hope long deferred maketh the heart sick" (Ett hopp som under lång tid skjuts upp gör hjärtat sjukt).
There is a phrase in the Bible that colleagues will know: 'Hope long deferred maketh the heart sick' .
SwedishCitat: " Ingen kommer att ha mindre, tvärtom! Var och en kommer att få avstå framtida tillväxt.."
Let us remember for example, the words of Kurt Biedenkopf from the year 1990: nobody will have less, but everybody will give up some of their future growth in prosperity.
SwedishJag kunde inte avbryta ett citat av Hemingway, men jag skulle vilja uppmana kollegerna att hålla sig till sin talartid!
He said that the big fish we think we have caught with the draft Convention is in danger of being reduced to its backbone, for the sharks have taken away the meat.