"byrå" - Engelsk översättning

SV

"byrå" på engelska

SV byrå
volume_up
{utrum}

volume_up
agency {substantiv}
I stället för en byrå för krigsmateriel vill vi ha en byrå för nedrustning.
Instead of an agency for armament, we call for a disarmament agency.
När det gäller byrån vill kommissionen inrätta en byrå med starka befogenheter.
On the Agency, the Commission wants to establish an Agency with strong powers.
Angående: Förslag om EU-byrå för utveckling och anskaffande av försvarskapacitet
Subject: Proposed EU Agency for Defence Capability Development and Acquisition
byrå (även: uppgift, kontor, tjänst, expedition)
volume_up
office {substantiv}
Det är en byrå som väljs ut efter anbudsförfarande.
It is a technical assistance office, selected on the basis of a call for tenders.
Vi träffades på en byrå för så kallade intellektuella komiker.
We met at the office of some so-called intellectual comedian's agent.
Han pläderar för inrättandet av en byrå för bedrägeribekämpning med en interinstitutionell uppgift.
He advocates the setting up of an Anti-Fraud Office, with an interinstitutional remit.
volume_up
bureau {substantiv}
Här tänker jag på en regional stabilitetspakt eller en byrå för återuppbyggnad för hela Balkan.
A regional Stability Pact could be one solution, or a pan Balkans bureau for reconstruction.
Till LiU Byrå vänder du dig om du behöver hjälp med trycksaker, webbsidor eller andra informationsinsatser.
The LiU Bureau can assist with publications, websites or other information services.
Till LiU Byrå vänder du dig om du behöver hjälp med trycksaker, webbsidor eller andra informationsinsatser.
LiU Bureau can provide assistance for publications, websites or other information services.
byrå (även: toalettbord, skänk , lådskåp)

Synonymer (svenska) till "byrå":

byrå

Användningsexempel för "byrå" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishKanske blir det denna byrå som övertar uppgiften under de kommande åren.
It is perhaps this body which will take on this task for the coming years.
SwedishCheferna för de elva byråerna är högt kvalificerade och har visat att de tar ansvar för sin byrå.
Instead, we must bring in a new system of reimbursement and salaries that is justifiable and transparent.
SwedishJag anser att behovet av denna byrå i dag är större än någonsin.
I believe that today it is more necessary than ever.
SwedishDet finns emellertid ingen anledning att inte låta det utvecklas till en helt fristående byrå.
The citizens ' expectations are that we should have correct management of the resources of the European Union.
SwedishEn Europeisk byrå för räddningstjänsten behöver inrättas, något som jag bad kommissionen att göra för två år sedan.
To me it seems not so much a free choice as a mandatory solution, without any alternatives.
SwedishAnnars skulle gränsmyndigheten snabbt stämplas som en byrå som skickar hem människor.
Firstly, it was stated that the establishment of a common European border police neither should nor can be hurried through.
SwedishNu har vi åtagit oss att mycket snabbt anta ett förslag om en byrå för gemensam gränskontroll.
The Commission has done its part and perhaps even more than its duty, for many of our proposals have not been accepted.
SwedishErt förslag om att skapa en byrå för grundläggande rättigheter överraskar mig en aning och lugnar mig inte särskilt mycket.
You must take on board today the recommendations made by Parliament following the hearings.
SwedishAv denna anledning uppmanar jag er förare att lämna in era klagomål till den byrå som Euro Contrôle Route har inrättat.
I encourage you, therefore, to report your complaints to this desk provided by Euro Contrôle Route.
SwedishAnser kommissionen att förhållandet till OLAF bör klargöras genom att göra den till en oberoende byrå?
Does the Commission believe that the relationship with OLAF should be clarified by making it an independent body?
SwedishJag ska undersöka frågan, men såvitt jag har förstått använder vi redan undersökningar som tillhandahålls av denna byrå.
We are using all the data and analysis provided by agencies such as the one he mentioned in Vienna.
SwedishJag protesterar mot denna tolkning av de mänskliga rättigheterna och mot inrättandet av ännu en byrå.
In contrast, such incidents occur all too often and it is necessary, therefore, to carefully assess the legislation in force.
SwedishVi menar att Europaparlamentet inte är någon kommitté eller byrå som handlägger ansökningar om stöd eller bidrag.
The ELDR Group strongly favours doing away with it as it is in contravention of the current Financial Regulation.
SwedishEr byrå ville snarare få detta att handla om friheten att förhindra tjänster än friheten att erbjuda tjänster.
I believe that this will ensure a balance between the need for competitiveness and the need to protect labour rights.
SwedishMedlemsstaterna måste nu lägga grunden så att denna nya byrå kan inleda sin verksamhet.
One of its aims should be the establishment of an EU-US free trade area, which could potentially act as a driving force for the global economy.
SwedishVi skulle välkomna ett initiativ från er sida om att se till att en europeisk byrå för vägsäkerhet presenteras så snart som möjligt.
I would venture to remind you also, Commissioner, that road safety is another area of concern for us.
SwedishVarje byrå - Eurofound, Europeiska arbetsmiljöbyrån, Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen och Cedefop - har en egen roll.
Each of the agencies - Eurofund, OSHA, the European Training Foundation and Cedefop - has a specific role to play.
SwedishVi är redan en stor biståndsgivare till UNHCR, och om vi ska kräva mer av denna byrå måste vi ta med detta i beräkningen.
We are already a large donor to UNHCR and if we are going to ask more of it, we will need to take that into account.
SwedishVi hoppas att etablerandet av denna byrå kommer att göra det möjligt att skapa en konkret politik för grundläggande rättigheter.
On top of that I would also want assurances that it will be properly accountable through parliamentary control.
SwedishVarför kan vi inte låta även Europol underordnas gemenskapsmetoden, så att denna byrå kan finansieras från gemenskapens budget?
Why do we not make Europol, too, subject to the Community method, so that it can be financed from the Community budget?