SV

byggnad {utrum}

volume_up
1. allmänt
byggnad (även: hus, lag, firma, handelshus, elevhem)
volume_up
house {substantiv}
I denna byggnad har vi redan antagit flera resolutioner om Zimbabwe.
We have already adopted several resolutions on Zimbabwe in this House.
Herr Posselt, vi behandlar nu problemen med denna byggnad och inte problemen med kammarens dagordning.
Mr Posselt, we are dealing with the problems of this building and not the problems of the agenda of the House.
För första gången sedan andra världskriget fanns alla GN:s funktioner i en och samma byggnad.
For the first time since the Second World War, all of GN's functions were housed in one building.
Smart energieffektivisering av kulturhistoriska byggnader i kallt klimat heter projektet som Professor Kristina L. Nilsson nu drar igång inom forskningsämnet Arkitektur.
Nilsson within research subject Architecture.
volume_up
build {substantiv}
En byggnad känner jag till: kommissionens byggnad, men den är också jämnad med marken.
I am familiar with one of them: the Commission building, but that has been razed to the ground.
Utövandet föreligger när man befinner sig i Europaparlamentets byggnad.
A Member is performing his duties when he is in the European Parliament building.
Utan tvekan måste en intelligent byggnad visa sin intelligens överallt.
There is no doubt that an intelligent building must show intelligence throughout.
Utan tvekan måste en intelligent byggnad visa sin intelligens överallt.
There is no doubt that an intelligent building must show intelligence throughout.
Utövandet föreligger när man befinner sig i Europaparlamentets byggnad.
A Member is performing his duties when he is in the European Parliament building.
Denna byggnad är ett monument över hur mänskligheten ignorerar klimatförändringarna.
The building is a monument to how humankind has ignored the imperatives of climate change.
En ny kärnreaktor är för närvarande under byggnad i Finland.
A new nuclear reactor is currently under construction in Finland.
Distributionsföretag kan på lokal nivå stimulera initiativ som till exempel byggnad av värmekraftverk.
Distribution companies are able to stimulate initiatives such as the construction of combined heat and power stations at local level.
Vi är med andra ord nöjda med att man godkänner vårt ändringsförslag som innebär att revisionsrättens byggnad skall förverkligas.
We are therefore pleased that our amendment allowing the construction of the new building for the Court of Auditors was accepted.
Omstuvningen av denna fråga i och med hyresavtalet för byggnaden i Strasbourg – som har pågått i 28 år – gör mig mycket betänksam.
The rehashing of this business with the lease of the Strasbourg building – which has been going on for 28 years – puts me in a very reflective frame of mind.
2. "konkret", konstruktion
byggnad (även: konstruktion)
volume_up
erection {substantiv} (concrete)

Användningsexempel för "byggnad" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishInte här, här finns en prestigefylld byggnad, men det finns ingen snabb järnväg.
But not here. There is a prestigious building here but no high-speed rail service.
SwedishDen byggnad som vi var i den eftermiddagen hade varit stängd och var nu öppen.
The building where we were that afternoon had been closed and was now open.
SwedishDenna byggnad är ett alternativt säte för en EIT och för ett europeiskt forskningsråd.
This building is a choice location for an EIT and for a European Research Council.
SwedishParlamentet hade betalt för hög hyra för den byggnad vi nu befinner oss i.
Parliament had paid too high a rent for the building in which are now sitting.
SwedishVi känner till Brian Crowleys vittnesbörd i samband med invigningen av denna byggnad.
We heard a speech made by Brian Crowley at the inauguration of this building.
SwedishIntill den georgiska flaggan på varenda officiell byggnad placerade vi en EU-flagga.
Beside every Georgian flag in every official building, we installed a European flag.
SwedishInnovation handlar inte bara om en byggnad, ett departement, ett program.
Innovation is not just a question of one building, one ministry, one programme.
SwedishUtövandet föreligger när man befinner sig i Europaparlamentets byggnad.
A Member is performing his duties when he is in the European Parliament building.
SwedishUtan tvekan måste en intelligent byggnad visa sin intelligens överallt.
There is no doubt that an intelligent building must show intelligence throughout.
SwedishJag föreslår att vi överväger att göra om denna byggnad till ett Europauniversitet.
I suggest that we give some thought to turning this building into a European university.
SwedishEftersom jag har astma fick jag två astmaattacker i denna byggnad under förra sessionen.
As an asthmatic, I had two asthma attacks in this building during the last session.
SwedishHon använde pengarna till att renovera en förfallen byggnad i stadens centrum.
She used this money to renovate a ruined building in the town centre.
SwedishVi är införstådda med att allmänheten måste ha företräde - det är ju deras byggnad också.
We quite understand that the public has to have priority - it is their building too.
SwedishFör det andra skulle jag gärna vilja veta hur mycket hyra som betalas för denna byggnad.
Secondly, I would like to know how much is paid in rent for this building.
SwedishDenna byggnad är ett monument över hur mänskligheten ignorerar klimatförändringarna.
The building is a monument to how humankind has ignored the imperatives of climate change.
SwedishTjugotvåtusen barn dör varje dag, varje dag, en kort flygresa från denna byggnad.
Twenty-two thousand children die each day, every day, a short plane journey from this building.
SwedishMuseet för europeisk historia kanske bör ligga här, i denna mycket vackra byggnad.
Perhaps the home of European history may best be located here, in this very beautiful building.
SwedishÖver 20 personer, däribland barn, brändes levande till döds i en byggnad.
Over 20 people, including children, were burned alive in a building.
SwedishJag måste också berätta att vi fick utmärkt kaffe i rådets byggnad.
I must also tell you that we were given some excellent coffee in the Council building.
SwedishOm någon byggt en centimeterhög byggnad hade de kammat hem priset.
If anyone had built, say, a one inch structure, they would have taken home the prize.

Synonymer (svenska) till "byggnad":

byggnad