"bruksanvisning" - Engelsk översättning

SV

"bruksanvisning" på engelska

SV

bruksanvisning {utrum}

volume_up
bruksanvisning
Tyvärr har Lamassoure högre ambitioner än att använda sin tydliga bruksanvisning i demokratins tjänst.
Unfortunately, Mr Lamassoure wants a great deal more than what his clear instruction manual stipulates with regard to democracy.
Jag skulle emellertid vilja höja ett varnande finger och påpeka att de skriftliga protokollen kan missbrukas och användas som bruksanvisning - nästan som handbok - för tullbedrägerier.
However, I wish to sound a warning that the transcript of the committee's proceedings could easily be misused as a virtual instruction manual for customs fraud.
bruksanvisning (även: handbok, manual)
Tyvärr har Lamassoure högre ambitioner än att använda sin tydliga bruksanvisning i demokratins tjänst.
Unfortunately, Mr Lamassoure wants a great deal more than what his clear instruction manual stipulates with regard to democracy.
Anvisningar: Du hittar anvisningarna för hur du återställer headsetet i dess bruksanvisning, som du kan hämta under "Dokumentation".
Instructions: You can find the reset instructions for your headset in its specific User Manual available from “Documentation”.
Jag skulle emellertid vilja höja ett varnande finger och påpeka att de skriftliga protokollen kan missbrukas och användas som bruksanvisning - nästan som handbok - för tullbedrägerier.
However, I wish to sound a warning that the transcript of the committee's proceedings could easily be misused as a virtual instruction manual for customs fraud.

Användningsexempel för "bruksanvisning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishNär det gäller huvudfrågorna behöver vi ingen bruksanvisning.
In relation to the main issues, we do not need a prescriptive envelope.
SwedishTyvärr har Lamassoure högre ambitioner än att använda sin tydliga bruksanvisning i demokratins tjänst.
Unfortunately, Mr Lamassoure wants a great deal more than what his clear instruction manual stipulates with regard to democracy.
SwedishDe är för mig, som ändå inte är helt ny som parlamentariker, en verklig bruksanvisning när det gäller förlikningsförfarandet.
For myself, and I am by no means a newcomer to Parliament, they have served as a lesson on the conciliation procedure.
SwedishLadda ner vår MSI-fil och läs vår bruksanvisning (pdf) Jabra PC Suite använder MSI (Microsoft Installer Packages, Microsoft Installer-paket).
Download our MSI file and read our User Guide (pdf) Jabra PC Suite uses Microsoft Installer Packages (MSI).
SwedishAnvisningar: Du hittar anvisningarna för hur du återställer headsetet i dess bruksanvisning, som du kan hämta under "Dokumentation".
Instructions: You can find the reset instructions for your headset in its specific User Manual available from “Documentation”.
SwedishJag skulle emellertid vilja höja ett varnande finger och påpeka att de skriftliga protokollen kan missbrukas och användas som bruksanvisning - nästan som handbok - för tullbedrägerier.
However, I wish to sound a warning that the transcript of the committee's proceedings could easily be misused as a virtual instruction manual for customs fraud.
SwedishSaxfällor är förbjudna i EU på allmänt, men inte på privat område, och man kan köpa dem med bruksanvisning för att använda dem alldeles utanför Europaparlamentets portar.
Leghold traps are banned publicly in the EU, but this does not apply to private land, and they can be bought, with instructions for use, on the European Parliament's doorstep.
SwedishAtt ändra detta till ett patentsystem är som en bruksanvisning om hur man skall lämna över mjukvaruindustrin till jurister i stället för till de kreativa människor som ligger bakom teknikboomen.
Changing this to patenting is a recipe for handing the software industry over to lawyers instead of the creative people who have led the boom in technology.
SwedishOm konsumenten själv monterar en vara, och det uppstår ett fel på grund av en bristfällig bruksanvisning som är avsedd för konsumenten, så omfattas även detta fel av garantirätten.
If a consumer instals a product himself and a lack of conformity arises as a result of incorrect installation instructions intended for the consumer, this is also covered by the law on guarantees.