"brukbar" - Engelsk översättning

SV

"brukbar" på engelska

SV brukbar
volume_up
{adjektiv}

1. allmänt

Om de gör det kommer detta projekt, som syftar till en bättre och effektivare vägsäkerhet, att bli mer brukbart.
If so, this project, aimed at better and more effective road safety, will be more workable.
Jag anser att vi kan säga att det innebär stora framsteg mot att göra den europeiska försäkringsbranschen brukbar i framtiden, även i kristider.
I believe we can say that it represents significant progress towards rendering the European insurance industry workable in future, even in times of crisis.

2. jordbruk: "jord"

brukbar
volume_up
arable {adj.}

Synonymer (svenska) till "brukbar":

brukbar

Användningsexempel för "brukbar" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishEkonomin måste byggas upp, landsbygden måste återigen göras brukbar genom minröjning.
The economy must be developed, and the mines must be cleared in order to restore the countryside to its former state.
SwedishFörverkligandet av alla dessa ambitioner skulle verkligen förse Europeiska unionen med en brukbar militär kapacitet.
The realisation of all these ambitions would actually provide the European Union with a serviceable military capability.
SwedishVidare måste säkra maximikvantiteter fastställas för vitaminer och mineraler, och konsumentinformationen måste göras lättillgänglig och brukbar.
Furthermore, safe maximum quantities for vitamins and minerals must be set and information for consumers must be made easy to understand and useful.