"brännas" - Engelsk översättning

SV

"brännas" på engelska

SV brännas
volume_up
{verb}

brännas (även: bränna, brinna, lysa, längta)
Should we burn them or store them?
Det är naturligtvis inte meningen att dessa skall brännas, det låter farligt.
Nor does it sound as if one should be burning them at home in one's backyard.
Det betyder att biomassa inte bara måste produceras, utan också brännas på ett hållbart sätt.
This means that biomass must be not only produced sustainably but also burned sustainably.

Användningsexempel för "brännas" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet är naturligtvis inte meningen att dessa skall brännas, det låter farligt.
Nor does it sound as if one should be burning them at home in one's backyard.
SwedishDet är naturligtvis inte meningen att dessa skall brännas, det låter farligt.
It is not, of course, the intention that these should be incinerated. That sounds dangerous.
SwedishDet betyder att biomassa inte bara måste produceras, utan också brännas på ett hållbart sätt.
This means that biomass must be not only produced sustainably but also burned sustainably.
SwedishDet är en sorts bål av hinder som behövs brännas.
There is a sort of bonfire of barriers to set alight.
SwedishI tiotusen år har våra förfäder vetat att lik, både av djur och människor, skall brännas eller begravas.
For tens of thousands of years, our forefathers have known that corpses, both animal and human, have to be buried or burned.
SwedishHur skall de lagras, brännas, ersättas?
How should the meal be stored, burned and replaced?
SwedishSammansatt avfall får inte brännas.
SwedishEn sådan blandning skulle leda till att det farliga avfallet skulle brännas i anläggningar avsedda för hushållsavfall.
If waste were to be mixed in this way, it would result in hazardous waste being incinerated in incinerators used for household refuse.
SwedishGasen som bildas på soptipparna kan brännas, men avfallsmängderna bör inte ökas bara för att vi skall kunna bränna allt mer gas.
Landfill site gas can be burned, but the volume of waste should not be increased just so that more gas can be burned than before.
SwedishKommissionens förslag motsvarar inte till alla delar den här tanken, där utgår man snarare ifrån att allt får och kan brännas.
The Commission' s proposal is not a total response to this idea, and is rather based on the notion that everything must and can be burnt.
SwedishNu börjar det brännas.
SwedishDet börjar brännas...
SwedishBörjar det brännas?
SwedishDet verkar tyvärr som om även en stor del av plasten, även om den samlas in separat, bör brännas eller deponeras eftersom den inte kan återvinnas på ett förnuftigt vis.
Unfortunately, I gather that most plastic, even if collected separately, then has to be incinerated or landfilled because it cannot be effectively recycled.
SwedishDen innebär ordagrant att 700 miljoner euro av EU:s medel kommer att brännas upp, eftersom man med denna summa köper riskfyllt nötkött för att kunna förstöra det.
It literally means that EUR 700 million in EU funds is to go up in smoke, as this is the amount to be spent on beef that is at risk and that will have to be destroyed.
SwedishDen innebär ordagrant att 700 miljoner euro av EU: s medel kommer att brännas upp, eftersom man med denna summa köper riskfyllt nötkött för att kunna förstöra det.
It literally means that EUR 700 million in EU funds is to go up in smoke, as this is the amount to be spent on beef that is at risk and that will have to be destroyed.
SwedishAtt fastställa att slammet från avloppsreningsverken i dessa stora städer måste brännas i enlighet med detta direktiv skulle innebära oacceptabla kostnader för slakterierna.
Although this process involves some initial filtration, there is no way that one could describe this discharge as sterile: it contains pathogens of all sorts.
SwedishAtt fastställa att slammet från avloppsreningsverken i dessa stora städer måste brännas i enlighet med detta direktiv skulle innebära oacceptabla kostnader för slakterierna.
Determining that the sludge from the sewage treatment plants in these large cities had to be incinerated under this directive would place unacceptable costs on slaughterhouses.
SwedishEn annan viktig punkt är att avfall inte skall brännas eller sönderdelas, men inte bara när det gäller det som innehåller bly, kadmium och kvicksilver utan också det som innehåller PVC.
Another point is that waste should not be incinerated or crushed, not only in the case of lead, cadmium and mercury, but also in the case of waste which contains PVC.