"borgen" - Engelsk översättning

SV

"borgen" på engelska

volume_up
borgen {enb. sing.}

SV borgen
volume_up
{utrum}

1. allmänt

borgen
volume_up
bail {substantiv}
Vi välkomnar nyheten om Khadijeh Moghaddams frigivande, även om det var mot en hög borgen.
We welcome the news of Ms Modghaddam's release, albeit on a high bail.
Och tagit sin bror, Mitch Gilliam... en som betalar ut borgen för kriminella i Chicago, som sin partner.
He's chosen his brother, Mitch Gilliam... a bail bondsman from Chicago, as his running mate.
Samtidigt kan jag säga att grönboken om borgen är färdig och kommer att diskuteras av kommissionen.
In parallel terms, I can say that the Green Paper on bail is ready and will have to be discussed by the Commission.

2. näringsliv

borgen
volume_up
bail {substantiv}
Vi välkomnar nyheten om Khadijeh Moghaddams frigivande, även om det var mot en hög borgen.
We welcome the news of Ms Modghaddam's release, albeit on a high bail.
Och tagit sin bror, Mitch Gilliam... en som betalar ut borgen för kriminella i Chicago, som sin partner.
He's chosen his brother, Mitch Gilliam... a bail bondsman from Chicago, as his running mate.
Samtidigt kan jag säga att grönboken om borgen är färdig och kommer att diskuteras av kommissionen.
In parallel terms, I can say that the Green Paper on bail is ready and will have to be discussed by the Commission.
borgen
volume_up
guarantee {substantiv}
Vi har röstat för ett betänkande om ställande av säkerhet och borgen för traditionella egna inkomster.
We have voted in favour of a report on securities and guarantees for traditional own resources.
EU: s borgen gagnar kredittagarna genom räntor som är lägre än marknadsräntorna.
The recipients of loans benefit from the EU guarantees in the form of interest rates that are lower than market rates.
EU:s borgen gagnar kredittagarna genom räntor som är lägre än marknadsräntorna.
The recipients of loans benefit from the EU guarantees in the form of interest rates that are lower than market rates.

3. näringsliv: "såsom egen skuld"

borgen
volume_up
suretyship {substantiv}

4. juridik

borgen
volume_up
bailment {substantiv}

Synonymer (svenska) till "borgen":

borgen
Swedish
borg
Swedish

Användningsexempel för "borgen" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVi har röstat för ett betänkande om ställande av säkerhet och borgen för traditionella egna inkomster.
We have voted in favour of a report on securities and guarantees for traditional own resources.
SwedishEU: s borgen gagnar kredittagarna genom räntor som är lägre än marknadsräntorna.
The recipients of loans benefit from the EU guarantees in the form of interest rates that are lower than market rates.
SwedishEU:s borgen gagnar kredittagarna genom räntor som är lägre än marknadsräntorna.
The recipients of loans benefit from the EU guarantees in the form of interest rates that are lower than market rates.
Swedish(DA) Vi har röstat för ett betänkande om ställande av säkerhet och borgen för traditionella egna inkomster.
We have voted in favour of a report on securities and guarantees for traditional own resources.
SwedishTill sist en borgen, i form av en reserv i händelse av " disfiducia" i förhållande till vår nya valuta.
The third will be the response in terms of reserves in the event of 'disfiducia ' concerning our new currency.
SwedishTill sist en borgen, i form av en reserv i händelse av " disfiducia " i förhållande till vår nya valuta.
The third will be the response in terms of reserves in the event of 'disfiducia ' concerning our new currency.
SwedishVarför inte fundera över denna idé med kvalitetsmärkning för EIB som skulle gå i borgen för företagen gentemot bankerna?
So why not think of this labelling idea for the EIB, which could vouch for them with the banks?
SwedishFattiga och skuldsatta familjer lånar ut sitt barn till gäldenären som borgen eller för att betala tillbaka skulden.
Poor families in debt give their children on loan to the creditors as deposit, or to pay off their loans.
SwedishSamtidigt kan jag säga att grönboken om borgen är färdig och kommer att diskuteras av kommissionen.
This is the situation in many countries as a result of the legislation has been brought in under the guise of combating terrorism.
SwedishOm han dessutom måste ha någon som går i borgen för honom samt måste accepteras av en bank, så blir det dessutom en dyr historia.
If the bill also needs to be guaranteed and accepted by a bank, then this becomes an expensive business.
SwedishEuropaparlamentet får än en gång gå i borgen för framåtskridande och demokrati i uppbyggandet av ett enat Europa.
Once again the European Parliament is acting as the guarantor of progress and democracy in the construction of a united Europe.
SwedishPå kommissionens rekommendation befriades ett företag, som nu är misstänkt igen, från ett straff i form av borgen på 17,6 miljoner euro.
On the Commission's recommendation, one firm, which is now again under suspicion, was let off a EUR 17.6 million fine.
SwedishI praktiken finns det inga riskkrediter och Europeiska investeringsbanken är till och med redo att sänka EU: s procentuella andel av borgen.
In practice there is no risk and the European Investment Bank would even be prepared to lower the percentage the EU guarantees.
SwedishPeter betalde våran borgen.
SwedishFör företag med färre än 10 anställda är det nästan omöjligt att erhålla pengar utan egen borgen inom familjen, mostrar inkluderade.
Nowadays, it is almost impossible for a company with less than 10 employees to obtain finance unless the family, or extended family, can provide security.
Swedishgå i borgen för
SwedishJag skulle kanske kunna varna människor som den brittiska regeringen att det i grunden är fel att betala borgen för banker till ett belopp av 50 procent av deras sammanlagda reserver.
Perhaps I could warn people like the UK Government that bailing out banks to the tune of 50% of their entire reserves is fundamentally wrong.
SwedishEuropeiska unionen har ett billigt sätt att hjälpa andra länder: man går i borgen för de krediter som Europeiska investeringsbankens beviljar åt andra länder.
Mr President, the European Union has a cheap way of helping other countries: it guarantees credit granted by the European Investment Bank to these other countries.
SwedishDen uppvisar stor riskvillighet genom att stödja projekt som av andra banker bedöms som alltför riskfyllda, utan att för den skull använda sig av staters borgen som säkerhet.
It shows great willingness to take risks through its commitment to projects which other banks deem too risky, but it does not systematically seek the security of state guarantees.