"bolagsordning" - Engelsk översättning

SV

"bolagsordning" på engelska

SV bolagsordning
volume_up
{utrum}

1. allmänt

bolagsordning
Denna bolagsordning antogs vid årsstämma den 14 april 2011.
These Articles of Association were approved at the Annual General Meeting of Shareholders held on April 14, 2011.
annat ärende som stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen skall behandla.
Any other matter to be addresed by the Meeting in accordance with the Companies Act or the Articles of Association.
På samma årsstämma lägger revisorerna fram revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse. Årsstämmans uppgifter regleras i aktiebolagslagen och i bolagsordningen.
The particulars of the annual general meeting are governed in the Swedish Companies Act and in the Articles of Association.

2. näringsliv

bolagsordning
Denna bolagsordning antogs vid årsstämma den 14 april 2011.
These Articles of Association were approved at the Annual General Meeting of Shareholders held on April 14, 2011.
annat ärende som stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen skall behandla.
Any other matter to be addresed by the Meeting in accordance with the Companies Act or the Articles of Association.
På samma årsstämma lägger revisorerna fram revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse. Årsstämmans uppgifter regleras i aktiebolagslagen och i bolagsordningen.
The particulars of the annual general meeting are governed in the Swedish Companies Act and in the Articles of Association.

Användningsexempel för "bolagsordning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDenna bolagsordning antogs vid årsstämma den 14 april 2011.
These Articles of Association were approved at the Annual General Meeting of Shareholders held on April 14, 2011.
SwedishSlutligen vet jag att ni kommer att arbeta med oss för att så snart som möjligt anta det allmänna ramverket för upplysningar, samråd och en bolagsordning.
Finally, I know that you will work with us to adopt, as quickly as possible, the general framework on information and consultation and the company statute.