SV

bokstav {utrum}

volume_up
Om en stor bokstav matas in omvandlas den automatiskt till en liten bokstav.
If a capital letter is entered, it is automatically converted to a lowercase letter.
Kommissionen måste å sin sida försvara fördragens anda och bokstav.
The Commission, for its part, must defend the spirit and the letter of the Treaties.
Man tycks snarare handla efter lagens ”bokstav” än dess ”mening”.
It seems that the letter of the law is being respected more than its spirit.

Användningsexempel för "bokstav" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishOm en stor bokstav matas in omvandlas den automatiskt till en liten bokstav.
If a capital letter is entered, it is automatically converted to a lowercase letter.
SwedishRegeringarna kan förväntas följa både anda och bokstav i fördragen och EU-lagstiftningen.
That is why it is vital that the Council, too, concern itself with this problem.
SwedishDet innebär t.ex. att alla meningar automatiskt börjar med stor bokstav.
For example, it can automatically start every sentence with a capital letter.
SwedishDet verkar som om man hellre tillämpar lagens ”bokstav” än dess ”anda”.
It seems that the letter of the law is being respected more than its spirit.
SwedishAndra frågor ägnas mycket mindre uppmärksamhet och användbara regler förblir en död bokstav.
Other matters receive far less attention, and useful rules remain hollow phrases.
SwedishKlausulerna om mänskliga rättigheter i associeringsavtalen får inte bli en död bokstav.
The human rights clauses in the Association Agreements should not remain hollow phrases.
SwedishFöretagens resultat kan rasa ifall en bokstav eller punkt placeras fel.
Companies ' profits can dive if a letter or dot is put in the wrong place.
SwedishFöretagens resultat kan rasa ifall en bokstav eller punkt placeras fel.
Companies' profits can dive if a letter or dot is put in the wrong place.
SwedishKommissionen måste å sin sida försvara fördragens anda och bokstav.
The Commission, for its part, must defend the spirit and the letter of the Treaties.
SwedishMan tycks snarare handla efter lagens ”bokstav” än dess ”mening”.
It seems that the letter of the law is being respected more than its spirit.
SwedishOch detta hör, i bokstav och anda, till fördragets artikel 128.
And that is in keeping with the spirit and the letter of Article 128 of the Treaty.
SwedishDen konventionen har förblivit en död bokstav - den har aldrig använts.
That convention has remained a dead letter - it has never been used.
SwedishEU har en plikt att garantera fördragens bokstav och anda och försvara våra värden.
The European Union has the duty to guarantee the letter and spirit of the treaties and guard our values.
SwedishSöktexten kan vara en enskild bokstav, ett tal, en godtycklig teckenföljd eller ett ord.
The search term can be a number or any string of characters.
SwedishBåde Lissabonfördragets bokstav och anda är mycket tydliga.
Both the letter and the spirit of the Treaty of Lisbon are very clear.
SwedishOm jag ger er bokstaven Q och ber er att förutsäga nästa bokstav, vilken tror ni att det är?
If I give you the letter Q and ask you to predict the next letter, what do you think that would be?
SwedishUngefär en bokstav på hundra kommer skilja från en schimpans.
Approximately one letter in a hundred will differ from a chimpanzee.
Swedishstrider mot såväl anda som bokstav i FN:s narkotikakonventioner.
The term 'risk reduction' is contrary to both the spirit and the letter of the UN conventions on drugs.
Swedishstrider mot såväl anda som bokstav i FN: s narkotikakonventioner.
The term 'risk reduction ' is contrary to both the spirit and the letter of the UN conventions on drugs.
SwedishEU har en plikt att garantera fördragens bokstav och anda och försvara våra värden.
In the fight against terrorism, American politicians regularly talk about the need to use unconventional methods.