"bokföring" - Engelsk översättning

SV

"bokföring" på engelska

SV

bokföring {utrum}

volume_up
1. allmänt
bokföring
volume_up
accounting {substantiv} [USA]
Såvitt jag förstår är detta resultatet av kreativ bokföring i denna italienska bankkoncern.
To my knowledge, this is a result of creative accounting on the part of the Italian company.
Certainly not through creative accounting.
Detta är besläktat med Enrons kreativa bokföring.
This is akin to Enron's creative accounting.
bokföring (även: räkenskaper, ekonomisk redovisning)
volume_up
bookkeeping {substantiv} (financial accounting, accounts)
Insyn, öppen bokföring och tillsyn måste göra skatteparadis omöjliga.
Transparency, open bookkeeping and supervision must render tax havens impossible.
Det handlar inte bara om bokföring, utan också om effektivitet.
It is not only a matter of bookkeeping, but also a matter of effectiveness.
Det verkar som att vi bryr oss mer om bokföring än om att verkligen lösa problemen.
Then it seems we are concerned with bookkeeping and not really with the resolution of problems.
2. näringsliv
bokföring (även: redovisning)
Såvitt jag förstår är detta resultatet av kreativ bokföring i denna italienska bankkoncern.
To my knowledge, this is a result of creative accounting on the part of the Italian company.
Certainly not through creative accounting.
Detta är besläktat med Enrons kreativa bokföring.
This is akin to Enron's creative accounting.
bokföring
IMF kontrollerar endast att budgeten följs och att bokföringen är korrekt, men den kontroller inte för vilka ändamål biståndet används.
The IMF only checks that the budget has been adhered to and that financial records are in order, but does not concern itself with the purpose of the expenditure.
3. ekonomi
bokföring
Men inte en budgetplan baserad på bokföring.
But not financial perspectives based on accountancy.
This is not politics, but accountancy.
Men hälsa kan inte reduceras till en enkel fråga om bokföring.
Health, however, does not come down to a simple matter of accountancy.
bokföring
Den nya stödpolitiken skall vara sådan att man undviker kreativ bokföring och spekulation i stödordningar.
The new aid policy must avert creative book-keeping and speculation in aid systems.
Det är vad som kallas dubbel bokföring.
This is what is known as double-entry book-keeping.
De skall kunna uppvisa att de hanterat tidigare medel på ett riktigt sätt; bokföring och revision är två viktiga delar i detta.
Book-keeping and auditing are two important parts of this.

Användningsexempel för "bokföring" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEn nationell bokföring som även omfattar miljöuppgifter måste beaktas.
We also need to think about national accounts which integrate environmental data.
SwedishInsyn, öppen bokföring och tillsyn måste göra skatteparadis omöjliga.
Transparency, open bookkeeping and supervision must render tax havens impossible.
SwedishDet verkar som att vi bryr oss mer om bokföring än om att verkligen lösa problemen.
Then it seems we are concerned with bookkeeping and not really with the resolution of problems.
SwedishEn filial ska ha en egen bokföring skild från det utländska företaget.
A branch shall have its own accounts, separate from the foreign parent company's accounts.
SwedishNi skall ändra bestämmelserna för er bokföring, era IT-system och er projektförvaltning.
You are going to change your bookkeeping rules, your IT systems and your project management.
SwedishOm det är möjligt att kräva en strikt bokföring så är det så från första stund.
Ladies and gentlemen, if rigour in accounting is demanded, it should be so from the outset.
SwedishDet handlar inte bara om bokföring, utan också om effektivitet.
It is not only a matter of bookkeeping, but also a matter of effectiveness.
SwedishSåvitt jag förstår är detta resultatet av kreativ bokföring i denna italienska bankkoncern.
To my knowledge, this is a result of creative accounting on the part of the Italian company.
SwedishAntingen var det historiens snabbast utarbetade bokföring eller så hände något magiskt.
They were either the quickest prepared set of accounts in history or something magical happened.
SwedishI praktiken banar detta vägen för oriktig eller åtminstone ofullständig bokföring.
In practical terms, this paves the way for false reporting and, if not false, then at least incomplete.
SwedishTill sist: Vem i all världen godkände kommissionens bokföring för 2001?
Finally, who ever signed off the Commission's accounts in 2001?
SwedishDen här artikeln fanns i en tidskrift som enbart riktar sig till personer som arbetar med bokföring.
This article was in a magazine that would only be read by people working in accountancy.
SwedishMen hälsa kan inte reduceras till en enkel fråga om bokföring.
Health, however, does not come down to a simple matter of accountancy.
SwedishHär finns det ju särskilda krav när det gäller bokföring.
This will of course present particular challenges in terms of bookkeeping.
SwedishDen nya stödpolitiken skall vara sådan att man undviker kreativ bokföring och spekulation i stödordningar.
The new aid policy must avert creative book-keeping and speculation in aid systems.
SwedishHur är det med revisionsrättens rapport om EU: s bokföring?
There are serious issues here, not least the question of the rebate.
SwedishOch som ledamöterna vet kan en bokföring som inte ger en sann bild kallas för allt annat än bokföring.
As you know, accounts which do not offer a true picture can be called anything but accounts.
SwedishHur är det med revisionsrättens rapport om EU:s bokföring?
What about the Court of Auditors’ report on the EU accounts?
SwedishI stället för att benämnas oegentligheter kallas de då med en förskönande omskrivning för "kreativ bokföring".
In this instance, the euphemism 'creative accounting' has been used in place of 'irregularities' .
SwedishDet råder inget tvivel om att, i likhet med Enrons kreativa bokföring, CIA arbetar med kreativ bevisföring.
There is no doubt that, as with Enron's creative accounting, the CIA are working on creative evidence.

Synonymer (svenska) till "bokföring":

bokföring