"blockerad" - Engelsk översättning

SV

"blockerad" på engelska

EN

SV blockerad
volume_up
{adjektiv}

blockerad (även: spärrade, obstructed)
Axeln Tyskland-Frankrike kommer delvis att vara blockerad av val i båda länderna kommande år.
The Germany-France axis will be partly blocked by elections next year in both countries.
Jag kan se flera orsaker till varför situationen är blockerad.
I can think of many reasons why the situation is blocked.
Vi vill att Internets positiva sida ska blomstra och dess negativa sida vara blockerad.
We want the positive site of the Internet to flourish and the negative side of the Internet to be blocked.

Synonymer (svenska) till "blockerad":

blockerad
Swedish

Användningsexempel för "blockerad" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVäg 39, som förbinder delstaten med resten av Indien, har varit blockerad sedan den 12 april.
Highway 39, which links the state to the rest of India, has been blockaded since 12 April.
SwedishDen tillämpade leukemiforskningen är blockerad.
That emerges clearly from the patenting of umbilical-cord blood cells, which has erected a barrier to applied leukaemia research.
SwedishMen saken är att processen är blockerad.
But the fact is that the process is at a deadlock.
SwedishJag tycker att vi måste finna något godtagbart som innebär ett steg framåt, i stället för att hamna i en blockerad situation.
I believe that we should seek something acceptable, which would be a step forward, rather than reach a deadlock.
SwedishDet är motsägelsefullt att erbjuda hjälp till Rumänien och Bulgarien och låta dessa länders stora resurs vara blockerad.
It is contradictory to offer aid to Romania and Bulgaria yet leave these countries unable to harness their greatest resource.
SwedishOckså här är fredsplanen blockerad.
Here, too, the peace plan is deadlocked.
SwedishOm han inte kan gripas på grund av att det saknas tillräckliga upplysningar, betyder det inte att Kroatiens anslutning skulle vara blockerad för all framtid.
What is the Council's assessment of the current state of negotiations for Croatian accession to the EU?
SwedishTrots att de fyra grundläggande friheterna garanterades i Romfördragen är deras praktiska tillämpning fortfarande blockerad.
In spite of the fact that the four fundamental freedoms were guaranteed by the Rome Treaties, there are still many obstacles to their practical application.
SwedishVägen är blockerad.
SwedishResultatet av allt detta blir begränsat tillträde för EU-företag och blockerad EU-export till den kinesiska marknaden, medan EU:s marknad förblir öppen.
The result of all this is reduced access for European companies and the blocking of European exports to the Chinese market whereas, on the other hand, the European market remains open.
SwedishOn-board -diagnostiken har inte alls, som befarades, lett till en motorhuv blockerad av elektronik där våra medelstora företag inte förmår göra några reparationer.
On-board diagnostic systems have in no way resulted in car bonnets being locked electronically, as we had feared. This would have prevented medium-sized businesses from carrying out repairs.