SV block
volume_up
{neutrum}

block (även: hinder, kliché, kloss, post)
volume_up
block {substantiv}
Den har blivit ett starkt ekonomiskt block som ökar företagens effektivitet.
The Union has become a strong economic block that makes businesses more efficient.
Herr ordförande, jag tar till orda för att stödja ert förslag om omröstning i block.
Mr President, I rise to speak in favour of your proposal on the block voting.
Före omröstningen om block 2 från Tekniska gruppen för oberoende ledamöter:
Before the vote on block 2 by the Technical Group of Independent Members:
block (även: stenblock, stenbumling, bumling)
volume_up
boulder {substantiv}
block (även: stenbumling)
volume_up
bowlder {substantiv}
volume_up
note pad {substantiv}
block (även: blad, dyna, kudde, stoppning)
volume_up
pad {substantiv}
block (även: dragkrok, hissblock, trissa, talja)
volume_up
pulley {substantiv}

Användningsexempel för "block" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishHopp till den vänstra kolumnen i det aktuella blocket eller hopp till föregående block.
Goes to the column at the left of the current range or goes to the previous range.
SwedishHopp till den högra kolumnen i det aktuella blocket eller hopp till nästa block.
Goes to the column at the right of the range currently selected or goes to the next range.
SwedishAtt skapa regionala block destabiliserar i själva verket den globala säkerheten.
In fact, the creation of regional blocs destabilises global security.
SwedishDe ändringsförslag som vårt utskott föreslår kan delas in i tre block.
The amendments that our Committee is tabling can be grouped into three blocks.
SwedishHopp till den översta raden i det aktuella blocket eller hopp till föregående block.
Goes to the uppermost row of the range currently selected or goes to the previous range.
SwedishHopp till den understa raden i det aktuella blocket eller hopp till nästa block.
Goes to the last row of the current range or goes to the next range.
SwedishEn av dem är till för inmatning från användaren, när ni bygger era block.
One of them is the input from the user, as you're building your bricks.
SwedishVi för i dag egentligen en säkerhetsdebatt i två block.
Mr President, what we are really doing today is holding a security debate in two blocks.
SwedishEnligt kompromissen ska export till länder som ingår i samma regionala block vara tillåten.
The compromise authorises exports to countries forming part of the same regional bloc.
SwedishKort sagt har tre stora block uppstått i förhandlingarna så här långt.
In short, at this stage in negotiations, three major blocs have emerged.
SwedishKommissionen utgår från att block 2 kommer att stängas senast år 2009.
The Commission is assuming that unit 2 will be shut down by the year 2009 at the latest.
SwedishLåt oss inte bara titta på dessa båda block av budgetpolitiken.
Let us not confine ourselves to looking at these two areas of budgetary policy.
SwedishParadoxalt nog verkar vissa regionala block - dvs. EU - vara önskvärda.
Paradoxically enough, certain regional blocs - the EU, for example - seem to be desirable.
SwedishVidare beklagar utrikesutskottet att UNHRC alltmer splittras i regionala block.
The Committee on Foreign Affairs also regrets the growing division of the UNHRC into regional blocs.
SwedishSå skulle vara fallet om vi röstar för block nr 1 och block nr 2.
That would be the case if we were to vote in favour of blocks one and two.
SwedishVi bör försöka använda förhandlingarna för att bryta upp alla regionala block.
We should try and use the talks to break any regional blocs.
SwedishEU som block är världens största givare av humanitärt bistånd.
in writing. - The EU as a bloc is the world's largest contributor of humanitarian aid.
SwedishTilkommande kostnader förutom lönekostnaderna är ett helt separat block, som det gäller att arbeta med.
Non-wage labour costs are a completely self-contained issue which needs attention.
SwedishSnarare skulle det kunna vara det block som används som gravsten för det europeiska projektet.
It might, rather, be that marking the grave of the European project.
SwedishJag för min del vägrar att godkänna militär konkurrens oberoende av vilket ”block” det handlar om.
I, myself, refuse to accept military competition, irrespective of the ‘bloc’ in question.