"biträda" - Engelsk översättning

SV

"biträda" på engelska

SV biträda
volume_up
[biträdde|har biträtt] {verb}

1. allmänt

Slakteripersonalen får endast tillstånd att biträda den officiella veterinären.
It only allows the slaughterhouse staff to assist the official veterinarian.
Den skall biträda Europaparlamentet och rådet när dessa utövar sina kontrollbefogenheter i fråga om genomförandet av budgeten.
It shall assist the European Parliament and the Council in exercising their powers of control over the implementation of the budget.
Vi vädjar till kommissionen att biträda vid tillhandahållandet av humanitärt bistånd och, om möjligt, vid minröjning.
We appeal to the Commission to assist in the provision of humanitarian aid and, when it is possible, with the clearing of mines.
Jag ser en verklig möjlighet att biträda med personal från Europa, för att hjälpa till med detta arbete.
I see a real opportunity to second personnel from Europe to help with this work.
Jag tror för min del att EU: s ekonomi behöver mer dynamik och mindre hegemoni, och därför vill jag inte biträda det ändringsförslaget.
I believe, for my part, that the economy of the EU needs more dynamism and less hegemony, and I do not therefore wish to support that amendment.
Jag tror för min del att EU:s ekonomi behöver mer dynamik och mindre hegemoni, och därför vill jag inte biträda det ändringsförslaget.
I believe, for my part, that the economy of the EU needs more dynamism and less hegemony, and I do not therefore wish to support that amendment.

2. näringsliv

Slakteripersonalen får endast tillstånd att biträda den officiella veterinären.
It only allows the slaughterhouse staff to assist the official veterinarian.
Den skall biträda Europaparlamentet och rådet när dessa utövar sina kontrollbefogenheter i fråga om genomförandet av budgeten.
It shall assist the European Parliament and the Council in exercising their powers of control over the implementation of the budget.
Vi vädjar till kommissionen att biträda vid tillhandahållandet av humanitärt bistånd och, om möjligt, vid minröjning.
We appeal to the Commission to assist in the provision of humanitarian aid and, when it is possible, with the clearing of mines.
Jag tror för min del att EU: s ekonomi behöver mer dynamik och mindre hegemoni, och därför vill jag inte biträda det ändringsförslaget.
I believe, for my part, that the economy of the EU needs more dynamism and less hegemony, and I do not therefore wish to support that amendment.
Jag tror för min del att EU:s ekonomi behöver mer dynamik och mindre hegemoni, och därför vill jag inte biträda det ändringsförslaget.
I believe, for my part, that the economy of the EU needs more dynamism and less hegemony, and I do not therefore wish to support that amendment.

Användningsexempel för "biträda" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishFör det tredje tycker jag verkligen, som jag tidigare konstaterade, att föredragandens ändringar gör det attraktivare för medlemsländerna att biträda konventionen.
Thirdly, I really believe - as I said before - that the rapporteur's amendments will make ratifying the Convention more attractive to the Member States.