SV

betyg {enbart pluralis}

volume_up
betyg (även: vitsord, kreditiv)

Användningsexempel för "betyg" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishKommissionsförslaget får högt betyg av PPE, men vi menar att det kan förbättras.
The PPE finds the Commission proposal quite good, but we think it could be better.
SwedishHela studentkåren var oänderligt tacksamma för förbättringen av deras betyg.
The entire student body was utterly grateful for the improvement in their grades.?
SwedishJag tror inte att Europaparlamentet får bra betyg genom att agera på det sättet.
In my opinion, such actions are hardly a fitting testimony for the European Parliament.
SwedishVår grupp består av tjugofem, och vi kan inte bara ge ett betyg till hela klassen.
We are a group of twenty-five and we cannot just give one mark for the whole of the class
SwedishI Europa i dag lämnar fortfarande en av sex ungdomar skolan utan betyg.
Today in Europe, one in six young people still leaves school without qualifications.
SwedishJag anser att såväl kommissionen som rådet får högsta betyg.
Mr President, I think that both the Commission and the Council deserve ten out of ten.
SwedishDet kan sätta AAA-betyg på skräpobligationer som utfärdas av euroområdets bankrutta ekonomier.
It can stick AAA ratings to junk bonds issued by the eurozone's failed economies.
SwedishAtt få ett högt betyg av Mario Borghezio är heller ingenting ni ska förvänta er.
Neither should anyone expect to get good marks from Mr Borghezio.
SwedishDet var ett gott betyg att det var ett enhälligt utskott som röstade för betänkandet.
It was to the report’s credit that the committee voted unanimously in favour of the report.
SwedishTrots det, herr Reinfeldt, kan jag inte ge ert ordförandeskap högsta betyg.
Nevertheless, Mr Reinfeldt, I cannot give your Presidency full marks.
SwedishJag kan inte föreställa mig ett sämre betyg för den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken.
I can think of no greater condemnation of European security and defence policy.
SwedishSerbien får bra betyg när det skaffar sig en regering som beskrivs som pro-europeisk.
Serbia gets good marks when it acquires a government that is described as being pro-European.
SwedishÄnda till sent under söndagen var detta betyg också tänkbart för Nice.
Until late into Sunday, it looked like Nice too might earn such a mark.
SwedishKommissionen kommer nu godtyckligt att kunna ge bra och dåliga betyg.
The Commission will now be able to give out good and bad marks at will.
SwedishDen mening som kommer i åtanke är den som man ofta ser på en skolpojkes betyg: ”kan bättre”.
The phrase that comes to mind is one often seen on a schoolboy’s report: ‘could do better’.
SwedishDetta sporrade mig att fortsätta och ta flera betyg och så småningom bli universitetslärare.
It helped me to go on and take several degrees and eventually become a university lecturer.
SwedishI det här avseendet har EU klarat det praktiska provet med gott betyg.
In this respect the EU has passed a practical test with good marks.
SwedishAlla dessa tre personer hade delat ut betyg på två språk till sina elever.
All three had issued their pupils with two-language reports.
SwedishÄven kandidatexamen i samma ämne vid LTU får höga betyg.
Also bachelor's degree in the same subject at the university gets high ranks.
SwedishI dag erkänns utländska betyg officiellt på samma sätt som slovenska.
Today, foreign certificates are officially recognised in the same was as Slovenian certificates.

Synonymer (svenska) till "betyg":

betyg
betyga