"betrakta som" - Engelsk översättning

SV

"betrakta som" på engelska

SV betrakta som
volume_up
{verb}

betrakta som (även: anse, betänka, beakta, tänka efter)
Jag tror inte att det är något som vi bör betrakta som oundvikligt eller normalt.
I do not believe this is something we should consider as inevitable or normal.
Men det finns två frågor som vi måste betrakta som måttstockar.
But there are two questions we have to consider as yardsticks.
Detta är en gemenskap som vi måste betrakta som en helhet, där ingen får diskrimineras.
This is a Community that we need to consider as a whole, not letting anyone be discriminated against.

Liknande översättningar för "betrakta som" på engelska

betrakta verb
som adverb
English
som pronomen
som konjunktion
English
som preposition
English
söm substantiv
English

Användningsexempel för "betrakta som" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVi måste börja arbeta omedelbart och betrakta detta som en långsiktig utmaning.
We must get down to work straightaway and look upon this as a long-term challenge.
SwedishDet är en stor, en helt visst svår uppgift, som vi borde betrakta som en utmaning!
It is a big job, certainly a difficult job, which we should regard as a challenge!
SwedishDäremot bör man inte, som betänkandet avser, betrakta det som en kronisk sjukdom.
It ought not, however, to be regarded, as it is in the report, as a chronic disease.
SwedishVi måste betrakta grönboken som första steget mot en reform inom detta område.
We must regard the Green Paper as the first step towards reform in this area.
SwedishÄven en hälsosam miljö behöver vi betrakta som en förutsättning för vår ekonomi.
We need to see a healthy environment too as a prerequisite for our economy.
SwedishVi måste även betrakta Jamal 2-projektet som förnuftigt och intressant för oss.
We also have to regard the Yamal 2 project as something rational and in our interest.
SwedishDet är fel att betrakta det ukrainska folket som västvänligt eller något annat.
It is wrong to view the Ukrainian people as being pro-Western or otherwise.
SwedishEuropa bör betrakta den som en ny utmaning och som en möjlighet att utvecklas.
Europe should regard it as a new challenge and as a development opportunity.
SwedishJag tror inte att det är något som vi bör betrakta som oundvikligt eller normalt.
There are, however, a number of problems that we need to remedy very soon.
SwedishMedlemsstaterna kan inte bara betrakta systemet som något som ger klirr i kassan.
Member States cannot simply look on this as an addition to their coffers.
SwedishVi måste sluta att betrakta minoritetsgrupper, såsom invandrare, som beklagansvärda.
We must finally stop seeing minority groups, such as immigrants, as pitiful.
SwedishGeorgiska medborgare har slutat att betrakta sitt land som en gammal sovjetstat.
Georgian citizens have stopped thinking of their state and country as a post-Soviet state.
SwedishIran kan inte betrakta sig själv som ett undantag i denna globaliserade värld.
Iran cannot class itself as an exception in the world's global village.
SwedishFrån och med nu måste vi betrakta EU:s upptagningskapacitet som en nyckelparameter.
From now on, we must regard the European Union’s absorption capacity as a key parameter.
SwedishJag anser att vi förvisso måste betrakta Makedonien som en potentiell EU-medlem.
I think that we must definitely view Macedonia as a potential member of the European Union.
SwedishAtt betrakta krisen som en möjlighet är något som har upprepats ofta här i kväll.
Seeing the crisis as an opportunity is something that has been repeated a lot this evening.
SwedishEr observation var mer att betrakta som en ordningsfråga rörande frågestunden.
Mr Posselt, your observation was more a point of order regarding Question Time.
SwedishMan får inte betrakta konsumenten som en varelse som endast vi har möjlighet att upplysa.
We should not think of consumers as beings that we alone can release from ignorance.
SwedishAtt betrakta människor som handelsvaror är en kränkning av de mänskliga rättigheterna.
The attitude of considering human beings as commodities is a violation of human rights.
SwedishFrån och med nu måste vi betrakta EU: s upptagningskapacitet som en nyckelparameter.
From now on, we must regard the European Union’ s absorption capacity as a key parameter.