"betalningsmedel" - Engelsk översättning

SV

"betalningsmedel" på engelska

SV

betalningsmedel {pluralis}

volume_up
betalningsmedel (även: likvida medel)

Användningsexempel för "betalningsmedel" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishLägre avgifter för kreditkort och andra elektroniska betalningsmedel har nämnts.
Lower fees for credit cards and other electronic means of payment have been mentioned.
SwedishI många EU-länder accepterar man inte heller längre checkar som betalningsmedel.
Furthermore, cheques are no longer accepted as a method of payment in many EU countries.
SwedishDet bör dessutom noteras att Montenegro har antagit euron som lagligt betalningsmedel.
It should also be noted that Montenegro has adopted the euro as legal tender.
SwedishOch den som använder sig av elektroniska betalningsmedel märker inte mycket av euron.
And those who use electronic methods of payment will hardly notice the euro.
SwedishBeslutet innebär att förtroendet för euron som betalningsmedel minskar.
The decision means a reduction in confidence in the euro as a currency.
SwedishVad tänker kommissionen göra för att förbättra euron som betalningsmedel?
What does the Commission plan to do to improve the processing of payments in the euro zone?
SwedishEuron godkänns som betalningsmedel på många platser, framför allt i Montenegro och Turkiet.
The euro is being widely accepted particularly in Montenegro and Turkey.
SwedishFörtroende för ett betalningsmedel är grundläggande i varje modern ekonomi.
Confidence in a currency is fundamental to every modern economy.
SwedishVi återupptar nu debatten om förtroende för elektroniska betalningsmedel.
We are now taking the continuation of the debate on confidence in electronic means of payment.
SwedishDen första är användningen av euron som lagligt betalningsmedel i länder utanför euroområdet.
There are two aspects that cause us to raise questions at the moment surrounding the euro.
SwedishFör det andra finns det ett stort behov av att göra sådana betalningsmedel som kreditkort säkrare.
Secondly, we very much need to make means of payment such as credit cards more secure.
SwedishEuron godkänns som betalningsmedel på många platser, framför allt i Montenegro och Turkiet.
The first of these is the use of the euro as legal tender in countries outside the euro zone.
SwedishVår gemensamma valuta, euron, är därmed officiellt betalningsmedel i dessa båda länder.
Our common currency, the Euro, is therefore the official means of payment in both these countries.
SwedishDen första är användningen av euron som lagligt betalningsmedel i länder utanför euroområdet.
The first of these is the use of the euro as legal tender in countries outside the euro zone.
SwedishVi hoppas att snart alla medlemsländer i Europeiska unionen har euron som betalningsmedel.
We hope that all the Member States of the European Union will soon have the euro as legal tender.
SwedishVi förväntar oss att euron skall bli ett internationellt betalningsmedel.
We expect the euro to be legal tender internationally.
SwedishNär direktivet träder i kraft kommer ungefär 180 miljarder euro att frigöras som betalningsmedel.
When the directive enters into force, approximately EUR 180 billion will be released into circulation.
SwedishUr irländskt perspektiv tror jag att vår planering inför omställningen av kontanta betalningsmedel går mycket bra.
From an Irish perspective, I believe that our cash changeover plan is moving very well.
SwedishProblemet med elektroniska betalningsmedel kommer enligt min mening inte att förorsaka några speciella problem.
The electronic money issue will not cause any particular difficulties.
SwedishSom alla vet tillhör Sverige inte de länder som övergick till att använda euron som betalningsmedel.
As everyone knows, Sweden is not among those countries that went over to using the euro as a currency.