"bestyrka" - Engelsk översättning

SV

"bestyrka" på engelska

SV bestyrka
volume_up
{verb}

1. allmänt

Givetvis kan invändningen göras att ett certifikat om arv, som sådant, alltid är bindande, för annars skulle det inte kunna bestyrka saker.
Obviously, the objection could be made that a certificate of inheritance, as such, is always binding, since otherwise it would not be able to certify situations.
Efter analys lyckades dock inte OLAF att bestyrka något av de bedrägerifall som den hade blivit informerad om.
After analysis, however, OLAF was unable to confirm any of the fraud cases of which it had been informed.
bestyrka (även: bekräfta, styrka)
bestyrka (även: bevisa, visa klart)
Alla resultat baseras på anonyma källor och är därför omöjliga att bestyrka.
All of its findings are based on anonymous sources and are therefore impossible to verify.

2. näringsliv

bestyrka (även: attestera, vitsorda)
Vi borde inte bestyrka kärnkraftverkens säkerhet. Vi måste i stället utreda exakt vilka risker som finns och inte ge människor en falsk trygghetskänsla.
We should not be attesting to the safety of nuclear power plants: we have to investigate what exactly the risks are and not give people a false sense of security.
bestyrka (även: legalisera)
bestyrka (även: bekräfta, stadfästa)
Efter analys lyckades dock inte OLAF att bestyrka något av de bedrägerifall som den hade blivit informerad om.
After analysis, however, OLAF was unable to confirm any of the fraud cases of which it had been informed.

Synonymer (svenska) till "bestyrka":

bestyrka

Användningsexempel för "bestyrka" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDe ska alltså inte användas för att bestyrka ett lagstiftningsförslag utan i stället möjliggöra en objektiv granskning av fakta.
Therefore, they should not justify a legislative proposal, but rather allow for an objective examination of the facts.
SwedishVi borde inte bestyrka kärnkraftverkens säkerhet. Vi måste i stället utreda exakt vilka risker som finns och inte ge människor en falsk trygghetskänsla.
We should not be attesting to the safety of nuclear power plants: we have to investigate what exactly the risks are and not give people a false sense of security.
SwedishHerr ordförande Martens, det kan hända att ni har glömt att skriva under, men vi är många här som kan bestyrka er ständiga närvaro i den här kammaren, och som jag tycker hedrar er.
Mr Martens, you may have forgotten to sign, but there are a lot of us here and we can vouch for your continued presence in this Chamber which, I think, holds you in great respect.