"besparing" - Engelsk översättning

SV

"besparing" på engelska

SV

besparing {utrum}

volume_up
besparing (även: sparande)
Jag anser att det är en falsk besparing och ett falskt flexibilitetsskydd.
It is my view that it is a false saving and a false protection of flexibility.
Ett budgetöverskott i en nationell budgetpolitik är något positivt, det är en besparing.
A budgetary surplus in national budgetary policy is a good thing, it is a saving.
Om vi betraktar flerårsprogrammen, har en besparing skett på 1 %.
On the multiannual programmes, you have made a saving of 1 %.
Det är också en felaktig besparing eftersom försvarsutgifter medför bra arbetstillfällen.
It is a false economy too, because defence spending brings good jobs.
Här får inga besparingar göras, det vore att spara på fel ställe.
That is no place to make savings, it would be a false economy.
Den som motsätter sig samfinansiering för oss betydligt närmare sådana pinsamma besparingar.
Those who are against cofinancing bring such painful economies a lot closer.

Användningsexempel för "besparing" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag anser att det är en falsk besparing och ett falskt flexibilitetsskydd.
It is my view that it is a false saving and a false protection of flexibility.
SwedishEtt budgetöverskott i en nationell budgetpolitik är något positivt, det är en besparing.
A budgetary surplus in national budgetary policy is a good thing, it is a saving.
SwedishMen det de kallar prioritering innebär i praktiken sju procents besparing.
In practice, however, their idea of prioritising is to implement cuts of 7%.
SwedishEn besparing på 1, 3 miljarder gulden tycker jag verkar vara en försiktig uppskattning.
The saving of 1.3 billion guilders seems to me to be a cautious estimate.
SwedishDet är också en felaktig besparing eftersom försvarsutgifter medför bra arbetstillfällen.
It is a false economy too, because defence spending brings good jobs.
SwedishDet skulle innebära en enorm besparing för de nationella statskassorna i hela Europeiska unionen.
That would be a phenomenal saving for national exchequers throughout Europe.
SwedishDet skulle kunna rädda över 2 500 liv varje år och ge en besparing på 22 miljarder euro.
This would save more than 2 500 lives every year and represent financial savings of EUR 22 billion.
SwedishEffektivitet och besparing: det är inte en kostnad, det är en vinst.
Efficiency and conservation: it's not a cost; it's a profit.
SwedishOm vi betraktar flerårsprogrammen, har en besparing skett på 1 %.
On the multiannual programmes, you have made a saving of 1 %.
SwedishDen besparing som har gjorts på grund av att avtalet med Marocko inte förnyades uppgår till 500 miljoner euro.
The saving resulting from the non-renewal of the agreement has been EUR 500 million.
SwedishDenna besparing skulle kunna uppnås genom en strikt tillämpning av EU:s befintliga rättsliga ram.
This saving could be achieved from the strict application of the Union's existing legal framework.
SwedishOch jag har nu 30 sekunder över som ett tecken på besparing.
And I still have 30 seconds left, as a symbol of economization!
SwedishKan kommissionären upplysa om anledningen till denna besparing?
Can the Commissioner indicate the reason for these measures?
SwedishSå det är inte någon besparing vi skenbart talar om här.
So it is not a saving which we are ostensibly talking about, here.
SwedishDet vi inte accepterar i denna bestämmelse om ett schablonbelopp är att en besparing skall göras på de små företagen.
What we do not want is for global payments to small farms to be used to make savings.
SwedishDetta skulle kunna ge en besparing på upp emot 600 miljoner euro.
This could deliver savings of up to EUR 600 million.
SwedishTyvärr förstår föredraganden fortfarande inte att det därför är på sin plats med en besparing
Unfortunately, the rapporteur still has not grasped that this is why we must tread water for the time being.
SwedishInformations- och kommunikationstekniken kan även bidra till en bättre förvaltning av miljön och besparing av energi.
In addition, ICT can contribute to better environmental management and to saving energy.
SwedishEn besparing på detta område är önskvärd snarast möjligt.
A saving in this area is desirable as soon as possible.
SwedishDetta bidrog till en besparing på omkring 80 miljoner euro.
This could deliver savings of up to EUR 600 million.