"beslagta" - Engelsk översättning

SV

"beslagta" på engelska

SV beslagta
volume_up
{verb}

We're going to commandeer that ship.
He said he'd come to commandeer one.
You call this commandeering a car?
beslagta (även: konfiskera, ta i beslag)
Vi löser inte problemet genom att beslagta flaskor, duschkrämer eller kontaktlinsvätskor.
The answer is not to confiscate bottles of water, shower gels or contact lens fluid.
Därför lyckas de beslagta större mängder narkotika.
They are therefore managing to confiscate larger amounts of drugs.
Vi vill beslagta den organiserade brottslighetens vinster.
We want to confiscate the profits of organised crime.
beslagta
beslagta (även: samla, konfiskera)
Detta måste också kopplas till möjligheten att beslagta fartyg i hamnar över hela EU, om det finns skäl att misstänka lagbrott.
This must also be linked with the possibility of impounding ships in ports throughout the EU if there are grounds to suspect breaches of the law.
Förenade kungariket har beordrat sina tullmyndigheter att beslagta de kvantiteter av alkohol och cigaretter som överstiger vad den anser vara rimligt för personligt bruk.
The United Kingdom has instructed its customs authorities to impound quantities of alcohol and cigarettes in excess of what it thinks is reasonable for personal consumption.
beslagta (även: gripa, ta tag i, fånga, drabbas av)
Vi kan bara beslagta materialet på dess sista anhalt på medlemsstaternas territorium.
We can only seize the material at the last station in the territory of the Member States.
Vår uppgift är att spåra, spärra, beslagta och förverka hjälpmedel och vinning av organiserad brottslighet.
Our task is to detect, trace, freeze, seize and confiscate the proceeds of organised crime.
Det är upp till deras gränssystem att beslagta sådana transporter och att stoppa dem vid gränsen.
It is up to their border services to seize such shipments and stop them at the border.
beslagta (även: konfiskera)
beslagta

Synonymer (svenska) till "beslagta":

beslagta
Swedish

Användningsexempel för "beslagta" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVi måste skärpa straffen för människohandlare och beslagta deras tillgångar.
We need to increase the penalties for traffickers of human beings, confiscating their assets.
SwedishUppskattningsvis lyckas man beslagta endast en liten del av narkotikan.
Presumably only a small proportion of drugs is ever seized.
SwedishGivetvis kan man även beslagta dessa människors konton och frysa pengarna tills ett läge där omständigheterna ändras.
Nowhere is it stated that a criminal regime must be accorded all diplomatic honours.
SwedishKallar du detta att beslagta en bil?
SwedishEtt av de mest effektiva instrumenten för att bekämpa den organiserade brottsligheten är att beslagta och förverka vinning av brott.
One of the most effective instruments with which to combat organised crime is the seizure and confiscation of the proceeds of crime.
SwedishVi i kommissionen välkomnar dagens debatt om olika sätt att beslagta och konfiskera tillgångar som härrör från brottslig verksamhet.
Mr President, we in the Commission welcome today's debate on the means of seizing and confiscating the proceeds of crime.
SwedishDetta måste också kopplas till möjligheten att beslagta fartyg i hamnar över hela EU, om det finns skäl att misstänka lagbrott.
This must also be linked with the possibility of impounding ships in ports throughout the EU if there are grounds to suspect breaches of the law.
SwedishÅtgärder har vidtagits för att spränga förfalskningsverksamhet och beslagta betydande mängder förfalskade sedlar och mynt innan de har satts i omlopp.
In other words, the level of counterfeiting is low, a major factor in which is the high level of cooperation among the relevant services.
SwedishKan rådet göra ett uttalande om framstegen med att inrätta kontor för återvinning av tillgångar i varje medlemsstat i syfte att beslagta tillgångar hos brottslingar i medlemsstaterna?
Could the Council make a statement on progress in establishing asset recovery offices in every Member State with a view to confiscating assets of criminals in the Member States?