"beskrivning" - Engelsk översättning

SV

"beskrivning" på engelska

SV beskrivning
volume_up
{utrum}

beskrivning (även: sort, slag, skildring, signalement)
volume_up
description {substantiv}
Nummersekvens och beskrivning, Bara nummersekvens, Bara beskrivning.
Number range and description, Number range only, Description only.
Definitioner, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker (debatt)
Definition, description, presentation and labelling of spirit drinks (debate)
Definitioner, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker (omröstning)
Definition, description, presentation and labelling of spirit drinks (vote)
beskrivning (även: målning, bild, tavla, skildring)
volume_up
picture {substantiv}
Det är således en felaktig beskrivning, och jag tror att det vore ärligt att lämna det bakom oss.
So that picture is inaccurate, and I think the sensible thing is to put it behind us.
Det skulle resultera i en helt annorlunda beskrivning.
That would result in a very different picture.
Kommissionsledamot Peter Mandelson kommer sedan att komplettera beskrivningen med ekonomiska och handelsmässiga förbindelser.
Commissioner Mandelson will then complete the picture on the economic and trade relations.
beskrivning (även: skildring, avbild, porträtt, framställning)
volume_up
portrait {substantiv}
Jag skall börja med att gratulera Camiel Eurlings till hans betänkande, som ger en ingående beskrivning av den nuvarande situationen i Turkiet.
   Mr President, I shall begin by congratulating Mr Eurlings on his report, which offers us an accurate portrayal of the current situation in Turkey.
beskrivning (även: handling, våning, skildring, historia)
volume_up
story {substantiv}

Synonymer (svenska) till "beskrivning":

beskrivning

Användningsexempel för "beskrivning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishTack för er hjälpsamma beskrivning av debatten.
Mr President, Mr Barroso, thank you for your kind descriptions of your debate.
SwedishCynism är just en bra beskrivning av de som förespråkar den nuvarande ordningen.
Cynical is exactly the word to describe those who favour the present system.
SwedishPassagerarna har rätt till en detaljerad beskrivning av priset på deras flygbiljetter.
Passengers are entitled to a full breakdown of the price of their air tickets.
SwedishJag vill tacka kommissionär Patten för en utförlig beskrivning.
Mr President, I want to thank Commissioner Patten for his detailed account.
SwedishDetta specifika hormon är - enligt kommitténs beskrivning - tydligt cancerframkallande.
This particular hormone is - as described by the committee - clearly a carcinogen.
SwedishMartine Roure gav oss ett bra exempel på en sådan beskrivning i sitt tal.
Mrs Roure provided us with a good example of such descriptions in her speech.
SwedishMartine Roure gav oss ett bra exempel på en sådan beskrivning i sitt tal.
Mrs Roure provided us with a good example of such descriptions in her speech.
SwedishMina kolleger har redan gett en mycket exakt beskrivning av läget.
Madam President, the position is exactly as colleagues have pointed out.
SwedishJag instämmer helt i er beskrivning av situationen i Afghanistan.
Mr President-in-Office, I fully endorse your presentation of the situation in Afghanistan.
SwedishKommissionen ger en förtjänstfull beskrivning av omfattningen av fartygsutsläppens effekter.
The Commission very usefully sets out the scale of the impact of ship emissions.
SwedishSom ni vet och kommer ihåg stödde vi energiskt er beskrivning av stabilitetspakten som dum.
This did not happen, but we hope to succeed in bringing this about in the future.
SwedishDet finns en beskrivning av hur du arbetar med sidformatmallar och sidnummer här.
Click this link for an introduction to Page Styles and page numbers.
SwedishVid hans beskrivning av det verkade han lite motvillig till att kalla det en kompromiss.
In describing it he seemed a little reticent about calling it a compromise.
SwedishJag instämmer alltså i hennes beskrivning av tragedin och de konsekvenser som har följt därav.
So I recognise the tragedy she describes and the consequences that have followed.
SwedishYttre beskrivning? och ?inre förhållningssätt ? är dock två skilda saker.
'External presentation' and 'internal behaviour' are, however, two very different things.
SwedishFör en närmare beskrivning för din drivrutin hänvisar vi till dokumentationen för drivrutinen.
In your driver's documentation, you'll receive more information about your driver.
SwedishFör det första eftersom det innehåller en tydlig beskrivning av miljömålsättningarna.
Firstly, because it clearly stipulates the environmental objectives.
SwedishYttre beskrivning? och? inre förhållningssätt? är dock två skilda saker.
'External presentation ' and 'internal behaviour ' are, however, two very different things.
SwedishHär hittar du en beskrivning av elementen på symbollisterna i ett aktivt presentationsdokument.
In an active presentation document, the toolbar elements are described here.
SwedishDet finns en beskrivning av hur du skapar standardbrev (kopplad utskrift) här.
Click this link to see instructions for creating form letters.