"berörd" - Engelsk översättning

SV

"berörd" på engelska

SV berörd
volume_up
{adjektiv}

berörd (även: ledsen, orolig, delaktig, intresserad)
Därför är det viktigt att låta berörd utskottsordförande få ordet.
That it why it is important to give the floor to the chairman of the committee concerned.
Det är helt och hållet berörd medlemsstats sak att besluta.
Those choices are entirely up to the Member State concerned.
"Men då skulle således de olika sociala rörelserna bland berörd personal vara ogrundade?
But in that case, the staff concerned would have no justifiable need of trade unions?
EU är själv en berörd part och vill göra Kosovo till ett verkligt Unmik-protektorat.
The EU is an interested party itself and wants to make Kosovo a virtual UNMIK protectorate.
Är det möjligt att vara både domare och berörd part?
Is it possible to be both judge and interested party?
Det är en sak för de berörda kvinnorna själva och det civila samhället.
This is a matter for the interested parties and civil society.

Synonymer (svenska) till "berörd":

berörd
Swedish

Användningsexempel för "berörd" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDärför känner jag mig personligen berörd av de dramatiska händelserna i landet.
I therefore feel personally affected by the dramatic events in Congo.
Swedish"Men då skulle således de olika sociala rörelserna bland berörd personal vara ogrundade?
But in that case, the staff concerned would have no justifiable need of trade unions?
SwedishEU är själv en berörd part och vill göra Kosovo till ett verkligt Unmik-protektorat.
The EU is an interested party itself and wants to make Kosovo a virtual UNMIK protectorate.
SwedishDet faktum att jag röstade emot betyder inte att jag inte är berörd av dessa frågor.
The fact that I voted against does not mean to say that I am not concerned about these issues.
SwedishDärför är det viktigt att låta berörd utskottsordförande få ordet.
That it why it is important to give the floor to the chairman of the committee concerned.
SwedishSå, de flesta av dem aktiveras när jag blir berörd på olika ställen.
So, most of them will fire when I'm touched in different locations.
SwedishDet finns inga föregångare till att man kan göra så utan att få ett brev från berörd ledamot.
There is no precedent for this if a letter from the Member in question has not been received.
SwedishDet är glädjande att se att Gradin i sin egenskap av berörd kommissionär är med här i dag.
I am pleased that Mrs Gradin - the Commissioner dealing with this issue - is with us here today.
SwedishSlutligen förlorar parlamentet sin trovärdighet gentemot den befolkning och den miljö som är direkt berörd.
Finally, it loses its credibility with the people and those directly concerned.
SwedishBeslut i disciplinärende meddelas berörd institution.
The details of the decision should include the timing of any eventual suspensions.
SwedishNär det gäller Italien har jag haft ett informellt samtal med berörd minister om denna fråga.
In relation to Italy, I have had an informal conversation with the relevant minister on this issue.
SwedishJag har gjort vad jag skulle göra, dvs. överlämna dokumentet till ordförandena i varje berörd politisk grupp.
I have done what I had to do, which was to send it to each Group Chairman concerned.
SwedishMen en delmängd av dem aktiveras när jag tittar på någon annan. som blir berörd på samma ställe.
But a subset of them will fire even when I watch somebody else being touched in the same location.
SwedishPå förmiddagen var det Jonas Sjöstedts betänkande och nu är gruvnäringen indirekt berörd i denna resolution.
This Coalition aims to enhance renewable energy deployment within developing countries.
SwedishLiksom ni alla, är jag berörd av det som händer.
Like all of you, I have been affected by the events that have taken place.
SwedishDet är helt och hållet berörd medlemsstats sak att besluta.
Those choices are entirely up to the Member State concerned.
SwedishMen det är berörd medlemsstats uppgift och förpliktelse att också anmäla de regionala åtgärderna.
But it is also the job and the responsibility of the individual Member States to announce regional measures.
SwedishTillåt mig trots detta säga att jag blev berörd av Simpsons synpunkter.
All the same, if you would allow me, I would like to say that I was disappointed by the remarks made by Mr Simpson earlier.
SwedishLåt oss göra det till en allmän regel att all berörd EU-politik måste innefatta brottsförebyggande faktorer.
Let us make it a general rule that all relevant EU policies will incorporate a crime prevention element.
SwedishUtställaren måste själv tillse att inneha eventuella tillstånd från berörd myndighet för försäljning.
The exhibitor must himself ensure that he has obtained the necessary permission from the appropriate authority.