"benämna" - Engelsk översättning

SV

"benämna" på engelska

SV benämna
volume_up
[benämnde|har benämnt] {verb}

1. allmänt

benämna (även: kalla på, ringa, utropa, kalla)
Så måste vi benämna dem, för Europeiska unionen får inte godta dessa fullbordade faktum.
That is what we should call them, because the European Union should not back faits accomplis.
Vi måste respektera det namn som detta land vill benämna sig med.
We have to respect whatever this country wishes to call itself.
Vi behöver ett omfattande globalt synsätt och grepp - vi behöver något sådant som man på engelska kunde benämna global governance.
We need a broad global perspective and grasp; we need something which, in English, can be called 'global governance'.
Den brittiska regeringens uppträdande kan man bara benämna illvilligt och ignorant.
The conduct of the British Government can only be described as malevolent and ignorant.
De skulle vara flera tiotusentals i Europa och det är inte för att de deltar i obetald verksamhet eller obetalt arbete som man skall benämna dem så.
There are probably tens of millions of these women in Europe and they should not be described in this way simply because they are engaged in unwaged work.
benämna (även: ange, märka, utse, nämna)
Om parlamentet i fortsättningen vill göra sin drivande funktion rättvisa måste det, som jag ser saken, emellertid också tydligt benämna problem som har med frågan att göra.
If Parliament wants to continue to be the motive power behind this, then, I believe, it must also call the associated problems by their proper names.
Det är slutligen speciellt positivt att benämna det? Erasmus mundus?, eftersom det ger programmet en mer global dimension utan att privilegiera något av medlemsstaternas språk.
Lastly, the name 'Erasmus Mundus ' is particularly felicitous, because it gives the programme a more global dimension without favouring the language of any Member State.
Det är slutligen speciellt positivt att benämna det ?Erasmus mundus?, eftersom det ger programmet en mer global dimension utan att privilegiera något av medlemsstaternas språk.
Lastly, the name 'Erasmus Mundus' is particularly felicitous, because it gives the programme a more global dimension without favouring the language of any Member State.
benämna (även: kalla)
Jag vill trots detta benämna valet en moralisk seger för oppositionen, som själv talar om stulna val.
Nevertheless, I see this as a moral victory for the opposition, which itself uses the term 'stolen elections'.
Jag vill trots detta benämna valet en moralisk seger för oppositionen, som själv talar om stulna val.
Nevertheless, I see this as a moral victory for the opposition, which itself uses the term'stolen elections '.

2. formellt

Synonymer (svenska) till "benämna":

benämna

Användningsexempel för "benämna" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDen brittiska regeringens uppträdande kan man bara benämna illvilligt och ignorant.
The conduct of the British Government can only be described as malevolent and ignorant.
SwedishVi behöver ett omfattande globalt synsätt och grepp - vi behöver något sådant som man på engelska kunde benämna global governance.
We need a broad global perspective and grasp; we need something which, in English, can be called 'global governance'.
SwedishVi behöver ett omfattande globalt synsätt och grepp - vi behöver något sådant som man på engelska kunde benämna global governance.
We need a broad global perspective and grasp; we need something which, in English, can be called 'global governance '.
SwedishDet borde vara lika naturligt för ungrare som bor i Slovakien att benämna den by eller stad där de föddes på sitt modersmål, ungerska.
It should be just as natural for Hungarians living in Slovakia to refer to the village or town where they were born in their mother tongue, Hungarian.
SwedishDe skulle vara flera tiotusentals i Europa och det är inte för att de deltar i obetald verksamhet eller obetalt arbete som man skall benämna dem så.
There are probably tens of millions of these women in Europe and they should not be described in this way simply because they are engaged in unwaged work.