"bemanna" - Engelsk översättning

SV

"bemanna" på engelska

SV bemanna
volume_up
[bemannade|har bemannat] {verb}

Alla länder som på något sätt är inblandade i fiskeindustrin - såsom att fånga fisken, äga eller bemanna fartyg, tillhandahålla hamnar eller köpa slutprodukten - måste delta.
All countries with any involvement in the fishing industry - such as catching the fish, owning or crewing vessels, providing harbours, buying the final product - must participate.
Detta beror till stor det på att Ryssland finansierar den illegala regimen i Tiraspol och fortsätter att bemanna trupper i Transnistrien.
This is largely because Russia bankrolls the illegal regime in Tiraspol and continues to garrison troops in Transnistria.
Bemanna 50mm kanonen, ladda och gör klart, stäng av motorerna och inta era positioner.
Man the 50- cal, lock and load, cut the engines, and take your positions.
Ministern sade också till mig: vi kan inte betala, vi har inte pengar till att bemanna alla dessa gränsövergångar!
The minister also said to me: we cannot pay; we do not have the money to man all these crossings!
bemanna (även: förse med personal)
Sedan var det en skola som sade, "Varför ger vi inte er bara ett klassrum som ni kan bemanna hela dagen?"
Then another school said, "Well, what if we just give you a classroom and you can staff it all day?"

Användningsexempel för "bemanna" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag vill bara nämna att enligt min uppfattning är rationell invandringspolitik att bemanna de poster som länge varit obemannade i EU:s medlemsstater.
I just want to mention that, as far as I am concerned, a rational immigration policy means manning those posts that have long been unmanned in the EU Member States.
SwedishAlla länder som på något sätt är inblandade i fiskeindustrin - såsom att fånga fisken, äga eller bemanna fartyg, tillhandahålla hamnar eller köpa slutprodukten - måste delta.
All countries with any involvement in the fishing industry - such as catching the fish, owning or crewing vessels, providing harbours, buying the final product - must participate.