"bemärkelse" - Engelsk översättning

SV

"bemärkelse" på engelska

EN

SV bemärkelse
volume_up
{utrum}

bemärkelse (även: stämning, anledning, betydelse, känsla)
volume_up
sense {substantiv}
Återigen kommer det inte att bli något förslag i begreppets klassiska bemärkelse.
Again, there is not going to be a proposal in the classical sense of the term.
Naturresursteknik är ett teknikområde som i ordets rätta bemärkelse är globalt.
Natural Resources Technology is a programme in the truest sense is global.
De flesta ideella organisationer är företag i ordets vidaste bemärkelse.
Most of these socioeconomic organizations are corporations in the broadest sense of the term.

Användningsexempel för "bemärkelse" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishBudgetprocess 2004 kommer således att vara innovativ i ordets rätta bemärkelse.
This 2004 budgetary procedure will therefore certainly be an innovative one.
SwedishKort sagt, den öppna samordningsprocessen skall vara öppen i dubbel bemärkelse.
To put it briefly, the open coordination method must be open in two senses.
SwedishVi måste kämpa mot alla former av social diskriminering i dess vidaste bemärkelse.
We must fight against social discrimination wherever and however it manifests itself.
SwedishMen även täljare och nämnare i ett bråk räknas som flerradiga i denna bemärkelse.
Numerators and denominators are also constitute multiple-line formulas.
SwedishDet är inte längre en fråga om diplomati i traditionell bemärkelse.
It is no longer a question of diplomacy in the traditional meaning of the word.
SwedishDet är i denna bemärkelse de aktuella händelserna i Österrike måste betraktas som tragiska.
In this light, the events we are seeing in Austria must be seen as tragic.
SwedishI stället måste vi se till att jämställdhet kan genomföras i ordets rätta bemärkelse.
Instead, we need to ensure that equality can be implemented in the true meaning of the word.
SwedishDessutom har upp till 50 miljoner euro utlovats för nya program i AVS' vida bemärkelse.
In addition, up to EUR 50 million have been pledged for new programmes with ACP-wide scope.
SwedishHon har utarbetat ett stort antal viktiga kompromisser i ordets egentliga bemärkelse.
She has quite literally worked out a lot of important compromises.
SwedishDessutom har upp till 50 miljoner euro utlovats för nya program i AVS ' vida bemärkelse.
In addition, up to EUR 50 million have been pledged for new programmes with ACP-wide scope.
SwedishDetta är en statskupp i ordets rätta bemärkelse, och vi bör inte visa någon förståelse för den.
We need to give them encouragement; we need to urge the army to stay in its barracks.
SwedishHär råder det framför allt i politisk bemärkelse en instabil situation.
Above all, the situation is particularly unstable in political terms.
SwedishJag motsätter mig också olämpliga politiska uppdelningar i partipolitisk bemärkelse.
I am also against improper political divides in partisan terms.
SwedishDe polska jordbrukarna är tvungna att möta en konkurrens som är orättvis i dubbel bemärkelse.
Polish farmers must face up to competition which is doubly unfair.
SwedishHär körs vårt land och dess medborgare över i ordets allra bokstavligaste bemärkelse.
The discussion and resolution on the Costa report is a black day for one Member State, namely Austria.
SwedishBostadsobligationer används för långsiktig finansiering och som investering i ekonomin i vid bemärkelse.
Mortgage bonds are used for long-term financing and investment in the wider economy.
SwedishI denna bemärkelse kommer min parlamentsgrupp att understödja resolutionen.
With this in mind, my group will support the resolution.
SwedishNi ser, Hallam, att vi inte alls kommer att förspilla vår tid i morgon förmiddag, i dubbel bemärkelse!
As you can see, Mr Hallam, we will not waste our time tomorrow morning, in two respects!
SwedishDet europeiska jordbruket måste vara konkurrenskraftigt i dubbel bemärkelse.
European agriculture must be competitive in two ways.
SwedishHär menar jag ”stärka” både i institutionell bemärkelse och när det gäller innehållet.
I am thinking about 'strengthening' here with regard both to the institutional aspects and to the content.