"behandling" - Engelsk översättning

SV

"behandling" på engelska

SV behandling
volume_up
{utrum}

1. allmänt

behandling (även: terapi)
volume_up
therapy {substantiv}
Det är sådan behandling de annonserar om på baksidan av Village Voice.
That's the kind of therapy they advertise on the back of the Village Voice.
Angående: Stöd till behandling av HIV / aids i utvecklingsländer
Subject: Funding HIV/ AIDS therapy in developing countries
Angående: Stöd till behandling av HIV/aids i utvecklingsländer
Subject: Funding HIV/AIDS therapy in developing countries
volume_up
expansion {substantiv}
behandling (även: avslutning, slut, glans, mål)
volume_up
finish {substantiv}
Europaparlamentet arbetade snabbt och intensivt med detta förslag - det är lätt att bevisa - och i maj 2006 hade vår institution avslutat sin första behandling.
The European Parliament, as can be easily proven, worked promptly and intensively on this proposal so that in May 2006 our institution had finished its first reading.
Jag skulle vilja be om att de ekonomiska effekterna presenteras i andra behandlingen så att vi vet vad det verkligen innebär och att vi verkligen kommer att nå det gemensamma slutmålet.
I should like to ask that, at second reading, the economic impact be presented, so that we know what it really involves and that we really are going to make the Community finishing line.
behandling (även: hörsel, prövning, förhör, hörhåll)
volume_up
hearing {substantiv}
Jag tycker att det är konstigt att inte dessa kriterier har fått gehör under denna första behandling.
I think it is strange that these criteria did not gain a hearing at first reading.
Vi hade en mycket bra behandling av detta. Vi har haft en utförlig debatt.
We have had a very good hearing and a thorough discussion.
Detta innebär naturligtvis att parlamentets budget i behandlingen utsätts för påtryckningar att skäras ned.
This naturally means that some pressure for cuts is directed at Parliament's budget in the hearing.
behandling (även: vana, bruk, hantering, användning)
volume_up
usage {substantiv}

2. medicinvetenskap

behandling
volume_up
treatment {substantiv}
De skulle åtnjuta precis samma behandling, inte sämre, utan precis samma behandling.
They were to enjoy precisely the same treatment - not worse, but precisely the same, treatment.
Förbud mot tortyr och omänsklig eller förnedrande bestraffning och behandling
Prohibition of torture and inhuman or degrading treatment or punishment
Angående: Polisens behandling av Sonia Esmeralda Gomez och Carmen Velasquez
Subject: Police treatment of Sonia Esmeralda Gomez Guevara and Carmen Velasquez

3. politik: "i parlamentet"

behandling
volume_up
reading {substantiv} (in parliament)
Resolutionens första behandling behöver justeras för att återspegla omröstningen.
The first-reading resolution needs to be adjusted to reflect the vote.
Vi har debatterat Torres Coutobetänkandet i en första behandling och i en andra behandling.
Mr Torres Couto's report has been debated at first and second reading.
Parlamentet har gjort betydande förbättringar under denna andra behandling.
There are substantial improvements that Parliament has made in this second reading.

Synonymer (svenska) till "behandling":

behandling

Användningsexempel för "behandling" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet innebär att både parlamentet och rådet bara kommer att ha en enda behandling.
This means that both Parliament and the Council will only have single readings.
SwedishMen å andra sidan vill vi också att dessa frågor skall få en fortsatt behandling.
On the other hand, though, we also want discussion of these topics to continue.
SwedishMed vilken rättslig grund legitimeras detta slags behandling av personuppgifter?
What is the legal basis authorising this kind of processing of personal data?
SwedishElektronisk kommunikation (behandling av personuppgifter och skydd för privatlivet)
Electronic communications (processing of personal data and protection of privacy)
SwedishJag vill tacka Diana Wallis för att hennes noggranna behandling av dessa ärenden.
I would like to thank Mrs Wallis for considering these cases with such care.
SwedishVi måste få kommissionen att stanna upp och ge oss mer tid till ansvarsfull behandling.
We must get the Commission to stop and give us more time for responsible debate.
SwedishDet är klart och koncist och ändå omfattande i sin behandling av frågorna.
It is clear and succinct and yet comprehensive in its coverage of the issues.
SwedishUtanför finns en kö av kvinnor som har väntat flera timmar på behandling.
Outside, there is a line of women who have waited several hours to be treated.
Swedishinsamling, lagring, behandling, analys och utbyte av relevant information,
the collection, storage, processing, analysis and exchange of relevant information;
SwedishPatienter bör ha tillgång till innovativ behandling och teknik för sin hälsa.
Patients should have access to innovative treatments and technologies for their health.
SwedishDetta är ett allmänt samhälleligt tema som måste ges en ingående behandling.
This is a general social issue and must be treated with the greatest care.
SwedishVi är oerhört tacksamma för parlamentets snabba behandling av denna fråga.
We are extremely grateful for the rapid handling of this file by Parliament.
SwedishEn dag måste man upphöra med en enhetlig och central behandling av fiskefrågorna.
One day fishing will have to stop being managed in such a uniform and centralising manner.
SwedishMen samtidigt får vi inte glömma att varje aspekt kräver en individuell behandling.
At the same time, we should not forget that each aspect requires an individual approach.
SwedishGenomsnittstiden för behandling av klagomål minkade från tretton månader till nio månader.
The average time taken to consider complaints fell from 13 months to nine months.
SwedishJag uppskattar Corries utförliga behandling av frågorna.
Mr President, I appreciate that wide-ranging coverage of the issues by Mr Corrie.
SwedishEfter en lång process har detta ärende kommit till sin slutliga behandling.
We have now reached the final stage in this report's lengthy passage through the House.
SwedishÄndringsförslag 16 och 17 lämpar sig enligt vår åsikt inte för behandling i denna debatt.
It is our view that Amendments Nos 16 and 17 are not relevant to this debate.
SwedishDet handlar om en behandling där det är nödvändigt att uppnå en svår jämvikt.
This is a decision for which it will be difficult to achieve a balance.
SwedishÄven detta är mycket brådskande, och här hoppas jag på en snabb behandling i rådet.
This is also extremely urgent and I am hoping that the Council will deal with it quickly.