SV behaglig
volume_up
{adjektiv}

1. allmänt

behaglig (även: bekväm, artig, civiliserad, hövisk)
volume_up
civilised {adj.} [GBR]
behaglig (även: bekväm, artig, civiliserad, hövisk)
volume_up
civilized {adj.} [USA]
Vi kanske kan göra din vistelse här mer behaglig.
Maybe we can make your stay a little more comfortable.
Ärlighet: talar sanning även när det inte är behagligt att göra det.
Honesty: telling the truth even when it is not comfortable to do so.
Nummer ett: Om universum varar i 10 upphöjt till 10 upphöjt till 120 år, varför är vi födda under de första 14 miljarder åren, i den varma behagliga efterglöden av Big Bang?
Number one: If the universe lasts for 10 to the 10 to the 120 years, why are we born in the first 14 billion years of it, in the warm, comfortable afterglow of the Big Bang?
behaglig (även: småtrevlig, varm och skön)
volume_up
cosy {adj.}
behaglig (även: trivsam, hemtrevlig, varm och skön)
volume_up
cozy {adj.} [USA]
behaglig (även: bekväm, lätt)
volume_up
cushy {adj.}
behaglig (även: trevlig, angenäm, charmant, snäll)
behaglig (även: enkel, lätt, lättsam)
volume_up
easy {adj.}
Avsikten var egentligen att göra dessa regler enklare, lättare och behagliga att använda; de skulle vara lättlästa och förståeliga för deltagarna och mer flexibla, och ändå vara fortsatt strama.
It was in fact our intention to make these rules simpler, lighter and easier to use, easier for participants to read and understand, and more flexible, without, however, ceasing to be rigorous.
Hennes personliga ansträngningar och engagemang har gjort hennes arbete mycket behagligt.
Her personal endeavour and commitment has made it a very enjoyable report to work on.
behaglig (även: ansenlig)
volume_up
goodly {adj.}
behaglig (även: artig, älskvärd)
behaglig (även: trevlig, angenäm, tilltalande, glad)
Jag tror att vi alla kände en behaglig stämning under förmiddagens möte.
I think that all of us experienced a pleasant buzz during this morning's meeting.
Dolt under allt detta firande finns emellertid en mycket mindre behaglig verklighet.
Hidden underneath all this celebration, however, is a much less pleasant reality.
Jag hoppas att den sydafrikanska delegationen får en framgångsrik och behaglig vistelse i Strasbourg.
I wish the South African delegation every success and a pleasant stay during their visit to Strasbourg.
behaglig
behaglig (även: angenäm, förtjusande, vinnande)
För att ägna mig åt något mer behagligt så låt mig nu övergå till min andra omgång kommentarer avseende 1997 års budget.
On a more pleasing note, let me move on to my second set of remarks on the 1997 budget.
behaglig (även: frisk, fin, snäll, färsk)
volume_up
sweet {adj.}
Jag skulle vilja att man kunde säga att luften runt om i Europa är frisk och behaglig att andas.
I look forward to the day when we can say that everyone in Europe is able to breathe sweet and pleasant air.
Jag stöder inte detta betänkande som inte alls är behagligt utan lämnar en ganska bitter smak.
I do not support this report which far from being sweet, leaves a rather bitter taste.
behaglig (även: trevlig, vinnande, intagande)

2. vardagligt

behaglig (även: flott, vräkig, plyschaktig, plysch-)
volume_up
plush {adj.}

Synonymer (svenska) till "behaglig":

behaglig

Användningsexempel för "behaglig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishEn behaglig känsla av inre frihet som står i motsats till stark girighet och besatthet.
A kind of sense of inner freedom as opposite to intense grasping and obsession.
SwedishEtt utsökt bord, fantastiska stolar, en behaglig atmosfär, som alltid.
An exquisite table, magnificent chairs, a congenial atmosphere, as always.
SwedishSom ni förstår är det en behaglig och energisk tid.
And as you can imagine, it is a lovely and very energetic time.
SwedishSolen skiner, och det blåser en behaglig bris.
The sun is shining bright and there's a cool breeze
SwedishDet viktigaste är inte den modiga beslutsamheten och den hjältemodiga djärvheten, utan att deras ögon utstrålar en behaglig lättnad.
For the main thing is this: not the brave resolve, not the heroic daring, but what shines in their eyes: a glad relief.
SwedishEn behaglig miljö måste skapas för barns besök, och kvinnor måste utbildas för att förstå innebörden av mänsklig värdighet.
A friendly environment must be created for children's visits and women must be educated to understand the meaning of human dignity.
SwedishJag inser att detta inte är någon behaglig tanke, men det är å andra sidan ett skäl att genomföra åtgärderna som nämns i betänkandet med ännu större beslutsamhet.
I realise that this is not a comforting thought, but, on the contrary, a reason to implement the measures mentioned in the report with even more determination.
SwedishUnder sekler har folken i Central- och Mellaneuropa, genom alperna, kommit hit och i i Italien funnit en plats som varit så behaglig att de till och med byggt imperier här.
In fact, for centuries the people of central and northern Europe have crossed the Alps to find in Italy such a happy place they even make it their empire.
SwedishI första hand för att miljöhänsynen hjälper till att skapa en behaglig omgivning vilket i sin tur är en stimulans för produktionsinvesteringar i industri- eller tjänstesektorn.
First because respect for the environment helps create agreeable surroundings, which is in turn a vector of productive investment, be it industrial or in the services sector.